Probele ANI în cazul celor patru demnitari incompatibili: sute de documente de la instituţii ale statului şi bănci

de Ondine Ghergut , 11 noiembrie 2012

Probele care le-au permis inspectorilor Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să declare incompatibili patru demnitari USL au fost furnizate de instituţii ale statului, conduse chiar de oameni din coaliţia aflată la putere.

Probatoriul împotriva lui Eduard Raul Hellvig, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a lui Ovidiu Silaghi, ministrul Transportului, a lui Liviu Pop, ministrul Dialogului Social, precum şi împotriva secretarului general adjunct al Guvernului, Dan Mihalache, se bazează pe documente ale unor instituţii publice, cum ar fi Inspecţiile Teritoriale de Muncă şi Administraţia Fiscală, dar şi pe adrese de la bănci despre plăţi făcute în conturile celor verificaţi.

Funcţia de membru al Gu­vernului este incom­patibilă cu orice altă funcţie, potrivit Legii ANI. 

Orice demnitar numit este obligat să renunţe până la data numirii atât la propriile afaceri, cât şi la contractele de muncă cu diverse firme, prin înscrisuri înregistrate la instituţiile statului.   

 
Deşi toţi cei patru demnitari USL declaraţi incompatibili de către Agenţia Naţio-nală de Integritate, la sfârşitul săptămânii trecute, susţin că nu au încălcat legea şi că sunt victimele unui abuz, probatoriul care a stat la baza deciziilor ANI demonstrează, fără dubiu, contrariul.

Astfel, dosarele investigaţiilor întreprinse de ANI în cazurile lui Eduard Hellvig, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ovidiu Silaghi, ministrul Transportului, Liviu Pop, ministrul Dialogului Social şi al lui Dan Mihalache, secretarul general adjunct al Guvernului, conţin documente oficiale transmise de instituţii ale statului conduse de USL, precum şi adrese emise de bănci privind plăţile făcute în conturilor celor verificaţi de către firmele la care au continuat să fie angajaţi sau asociaţi şi după momentul la care ar fi trebuit să renunţe la colaborarea cu acestea.

Potrivit legii care reglementează Agenţia Naţională de Integritate (ANI), funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu orice altă funcţie. Orice demnitar numit este obligat să renunţe, prin înscrisuri înregistrate la instituţiile statului,  până la momentul numirii, atât la propriile afaceri, cât şi la contracte de muncă cu diverse firme. Dacă nu sunt înregistrate aceste renunţări, se află în stare de  incompatibilitate. De asemenea, trebuie să renunţe la  propriile afaceri, la administrarea/conducerea unor firme sau la conducerea unor asociaţii.  În plus, demnitarii, numiţi sau aleşi, nu au voie să-şi favorizeze rudele sau firmele/asociaţiile la care au lucrat sau la care au interese patrimoniale. Potrivit documentelor pe care s-a fundamentat decizia ANI, cei patru membri ai Guvernului Ponta - trei miniştri şi secretarul general adjunct al Guvernului - nu  au respectat regulile impuse prin legea ANI.

EDUARD RAUL HELLVIG a fost numit  ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului prin decret prezidenţial publicat la data de 07.05.2012.

ANI a descoperit că Hellvig nu a renunţat la contractele cu unele firme decât după ce a fost anunţat oficial că au început  verificările de integritate. Mai mult, în declaraţia dată la ANI, Hellvig  a anunţat că din 2004 nu a mai fost director la S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L. Oradea. Cu toate acestea, înregistrarea oficială, la instituţiile statului, a renunţării la calitatea de director în acea firmă s-a făcut ulterior acestei declaraţii date ANI, mai precis la data de 31 octombrie 2012.

În  privinţa lui Hellvig, probele sunt reprezentate  de documente transmise de instituţii ale statului ca Inspecţia Teritorială de Mun-că, Registrul Angajaţilor, Re--gistrul Comerţului, Administraţia Fiscală, toate aflate sub controlul USL.  Un fapt care contrazice acuzaţiile lui Hellvig, potrivit cărora dosarul său de integritate ar reprezenta un atac politic.

De asemenea băncile la care Hellvig avea conturi au transmis circuitul banilor, acte din care rezultă faptul că cel puţin două firme l-au plătit pentru funcţiile ocupate şi după momentul numirii. Practic, concomitent cu func-ţia de ministru, dl Hellvig Eduard Raul a deţinut funcţii şi a obţinut venituri de natură salarială de la mai multe societăţi comerciale: 

-  S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L. Oradea - a fost încadrat în funcţia de director al societăţii la data de 01.07.2004. (...)Potrivit adresei Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, raporturile de muncă ale d-lui Hellvig Eduard Raul cu S.C. Sintezis Birotica S.R.L. - CUI 6390409 au încetat la data de 31.10.2012 .

-  S.C. DIB MEDIA CONSULTANCY S.R.L. - Unic angajat al societăţii,  în funcţia de cercetător în ştiinţe politice în perioada 20.12.2011-14.09.2012. Conform extrasului de cont transmis de BRD - Groupe Société Générale, pe contul dlui Hellvig Eduard Raul au fost încasate venituri de natură salarială în cuantum de 14.000 lei; în acest caz sunt suspectate şi alte fapte posibil penale deoarece obiectul de activitate al firmei este consultanţa, nu cercetarea ştiinţifică  (cu un singur angajat!), care este strict reglementată de lege, motiv pentru care au fost sesizate instituţiile abilitate ale statului.

-  S.C. LIFE LINE - MEDICAL CENTER S.R.L. - Conform extrasului de cont transmis de BRD - Groupe Société Générale (...) în perioada august-octombrie 2012, dl Hellvig Eduard Raul, când era ministru, a obţinut venituri de natură salarială în cuantum de 26.703 lei de la această societate". Deoarece Hellvig nu a fost înregistrat ca angajat la Inspecţia Teritorială de Muncă, ANI a cerut ANAF verificarea firmei.

OVIDIU Ioan SILAGHI - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, numit în funcţie la data  de 7 mai 2012.

În privinţa familiei Silaghi, verificările ANI au fost destul de dificile din cauză că această familie a împrumutat mai multe firme şi persoane fizice cu sume mari, fără a se cunoaşte prove-nien-ţa banilor. Pentru lămurirea acestor aspecte,  ANI a sesizat Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălarii Banilor şi Comisia de Control a Averilor.

ANI este abilitată doar să constate diferenţele dintre veniturile încasate şi cele deţinute în perioada exercitării funcţiei. Aşadar, ANI, în urma analizării documentelor şi informaţiilor primite de la instituţii publice controlate de USL şi de la bănci cu privire la averea deţinută de către domnul Silaghi Ovidiu Ioan, împreună cu familia, la momentul numirii ca ministru (5 mai 2012), şi până în luna octombrie anul acesta, în raport cu veniturile realizate, a constatat:

- Venituri totale, realizate de domnul Silaghi Ovidiu Ioan şi doamna Silaghi Ariana în perioada 2008-7.05.2012, data numirii în funcţia de ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, conform informaţiilor transmise de Administraţia Finanţelor Publice Satu Mare sunt în cuantum de 234.409 lei.

-  Împrumuturile acordate de domnul Silaghi Ovidiu Ioan şi doamna Silaghi Ariana, în perioa-da 2008-7.05.2012, aşa cum au fost menţionate în declaraţia de avere din data de 5.06.2012, sunt în sumă de 513.748 euro şi 1.303.523 lei iar, conform contractelor de împrumut ataşate la dosar, sunt în sumă de 600.000 Euro (îm-pru-muturile în euro au fost convertite la un curs mediu lei/euro de 3,8).

Comparând veniturile realizate în perioada 2008-7.05.2012,  cu împrumuturile acordate aşa cum au fost menţionate în declaraţia de avere, a rezultat că:

1. Diferenţa între averea dobândită/împrumuturile acordate şi veniturile realizate, cu care domnul Silaghi Ovidiu Ioan a intrat în mandatul de ministru la data de 7.05.2012 a fost echivalentul a  795.093 euro.

2. Venituri totale realizate de domnul Silaghi Ovidiu Ioan şi doamna Silaghi Ariana în perioada 7.05.2012 (data numirii în funcţia de ministru al Transporturilor şi Infrastructurii) şi data de 15.10.2012 (data încheierii activităţii de evaluare), conform informaţiilor transmise de
Administraţia Finanţelor Publice Satu Mare, dar şi conform extraselor de cont bancare depuse la dosar, sunt în cuantum de 24.872 lei.

3. Cheltuielile efectuate de domnul Silaghi Ovidiu Ioan şi doamna Silaghi Ariana în perioada 7.05.201-15.10.2012, conform extraselor de cont ataşate la dosar, sunt în cuantum de 3.811,97 euro şi 216.765 lei, respectiv 233.918 lei (calculat la un curs mediu de 4,5 lei/euro), rezultă că, diferenţa, între averea dobândită şi veniturile realizate, în perioada mandatului, res-pectiv 7.05.2012-15.10.2012 este de 209.046 lei, echivalentul a 46.454 euro.

Concluzia: În perioada 7.05.2012-15.10.2012 există o di-fe-renţă  semnificativă, în cuantum de  209.046 lei, echivalentul a 46.454 € (...), urmând  a fi  sesizată  Comisia de cercetare  a  averilor din  cadrul  Curţii de Apel  Oradea (...) şi constată starea  de  incompatibilitate a persoanei  evaluate (...).

Dan Mihalache,  secretar general al Guvernului, cu rang de secretar de stat, numit la data de 10 mai 2012.

În momentul numirii în funcţie, Dan Mihalache figura la Registrul Comerţului ca asociat la SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL (începând cu data de 10.03.2010) şi administrator unic al SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL, numit tot la data de 10.03.2010.  Revocarea din funcţia de administrator s-a făcut la aproape o lună de la numirea sa la Secretariatul General al Guvernului,  8 iunie, faţă de 10 mai.

O altă probă a ANI o reprezintă faptul că în perioada ianuarie- august 2012, Dan Mihalache figurează în evidenţele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ca „declarant", cu funcţia de administrator al SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL.

Mai mult decât atât, Mihalache a încălcat legea şi pentru că nu a depus un document obligatoriu la numirea într-o funcţie, şi anume declaraţia că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.  Motivul pentru care a evitat să-şi asume o astfel de decla-raţie pe propria răspundere este acum evident.

 Concluzia investigatorilor:

În perioada exercitării funcţiei de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, dl Mihalache Sorin-Dan s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada 10.05.2012-8.06.2012 (data numirii în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului - data revocării din funcţia de administrator al SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL) a exercitat simultan o funcţie publică de autoritate şi funcţia de administra-tor la o societate comercială.

Liviu Marian Pop, fost ministru al Educaţiei, acum al Dialogului Social

La data de 15 mai 2012 Liviu Pop era ministru al Educaţiei, fost secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. El a intrat în vizorul ANI după ce a reintrodus, prin ordin de ministru, obligaţia reţinerii cotizaţiei de sindicalist direct de pe statele de plată pentru toate cadrele didactice din sistemul preuniversitar. ANI l-a acuzat de conflict de interese, faptă penală, deoarece prin acest ordin ministerial şi-a favorizat sindicatul unde fusese secretar general.

De altfel, Pop nici nu a renunţat la funcţia din acest sindicat, ci doar s-a suspendat pe perioada mandatului de ministru.

ANI mai precizează că Liviu Pop a obţinut venituri salariale nete în cuantum de 223.264 lei de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, sindicat care a fost favorizat de ordinul ministerial al lui Pop deoarece a beneficiat de încasarea cotiza-ţiilor, devenite din nou obligatorii. Mai mult decât atât, ordinul a fost emis cu nerespectarea hotărârilor judecătoreşti pronun-ţate de instanţele de judecată. ANI a sesizat şi Parchetul cu privire la suspiciunea săvârşirii infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu. 

Comentarii

Ultima ora

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design