34.2 C
București
sâmbătă, 20 iulie 2024
AcasăSportUn raport necruțător: 120 de pagini cu nereguli ale guvernului Ponta

Un raport necruțător: 120 de pagini cu nereguli ale guvernului Ponta

 

Curtea de Conturi a semnalat într-un amplu raport o serie de măsuri neconforme cu legea, care vizează alocări bugetare ilegale pe care Executivul le-a făcut pe parcursul anului 2014.  De exemplu, Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, destinat finanțării unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, a fost majorat anul trecut de 14,5 ori, în mod ilegal. 

Nereguli au fost identificate și la Ministerul Finanţelor în legătură cu plata titlurilor Autorității Naționale pentru Res­tituirea Proprietăților, date inexacte privind ANAF şi cheltuieli cu studii de fezabilitate pentru investiţii neconcretizate.

La Agenția Națională de Administrare Fiscală, Curtea de Conturi a găsit „abateri referitoare la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare centralizate ale MFP“ şi nereguli privind programul anual al achizițiilor publice. Prejudiciul a fost estimat la suma de 1,3 milioane de lei.

Inspectorii au imputat Ministerului de Finanțe că a permis ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze cheltuieli pentru studii de prefezabilitate, fezabilitate și proiecte tehnice, pentru obiective de investiții care nu au fost finanțate ulterior, în valoare totală de 140 milioane lei.

Curtea de Conturi impută și efectuarea de plăţi fără documente justificative de către companiile deţinute de Ministerul Transporturilor şi plăți nelegale de natura cheltuielilor de personal, la Autoritatea Feroviară Română, în sumă de 6 milioane lei.

Nici Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului nu beneficiază de un raport de audit favorabil, fiind evidențiată nepreluarea unor bunuri atribuite la înființare.

Bugete supradimensionat

Și la Secretariatul General al Guvernului au fost constatate nereguli. Fostul secretar general al Guvernului, Daniela Andreescu, a primit despăgubiri de 600.000 de lei din bani publici în baza unei decizii a instanței, pentru că ar fi fost revocată ilegal din funcție în 2011, însă SGG nu a luat măsuri pentru recuperarea pagubei de la vinovaţi. De asemenea, i se impută SGG contractul de prestări servicii încheiat cu Sucursala Transporturi Bucureștii Noi, din cadrul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, în baza căruia au fost angajate și plătite cheltuieli cu transportul auto de persoane mai mari cu circa 2,6 milioane lei, în 2014, fără respectarea principiului economicității în utilizarea fondurilor publice.

Bugetul Ministerului Muncii a fost supradimensionat cu peste 32 milioane de lei, prin includerea unor sume care aparţineau unor asociaţii şi fundaţii, în timp ce Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială a făcut plăţi necuvenite de peste 8 milioane de lei cu titlu de indemnizaţie creştere copil.

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a subevaluat imobile din patrimoniu, iar la Ministerul Afacerilor Interne call-center-ul de peste 19 milioane de lei care trebuia finalizat până în decembrie 2011 nu funcţionează. La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Curtea de Conturi a identificat nu mai puţin de 14 nereguli, ilegalităţi sau erori comise în anul 2014.

Cu ocazia controalelor efectuate de camerele de conturi la entităţile din subordinea Ministerului Educației, în actele de control încheiate au fost consemnate cazuri de nerespectare a reglementărilor  legale, constatându-se abateri şi nereguli care au generat prejudicii în sumă totală de 430.000 lei. Curtea de Conturi a mai constatat decontarea de Ministerul Educației către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ a sumei de 8.900.000 de lei, fără prezentarea tuturor documentelor justificative care să confirme prestaţia şi plata activităţilor efectuate, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Finanțe

Probleme cu „Anul Brâncoveanu“

Secretariatul de Stat pentru Culte a acordat un sprijin financiar de 300.000 de lei Patriarhiei Române, pentru a comemora 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor, 2014 fiind declarat de Guvern „Anul Brâncoveanu“.  Documentele justificative ale cheltuielilor făcute de Patriarhia Română cu manifestările din cadrul „Anului Brâncoveanu“ au evidenţiat „nereguli, date insuficiente sau irelevante, nefiind în măsură să certifice exactitatea şi realitatea sumelor facturate“, arată raportul Curţii de Conturi. În replică, Patriarhul Daniel a precizat că raportul Curţii de Conturi, care semnalează şi probleme legate de salarizarea personalului clerical, este din februarie şi prezentat în decembrie, dar fără să se menţioneze că problemele au fost deja remediate, afirmând că uneori legislaţia este ambiguă.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă