Tot ce trebuie să ştii despre certificatul energetic

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 26.04.2019 - 15:20

Conform prevederilor legale din România, actul notarial de vânzare – cumpărare a unei locuinţe nu se poate încheia fără un certificat energetic.

Documentul este necesar, de asemenea, la închirierea unei locuinţe şi la recepţia finală a unei clădiri noi. Documentele de vânzare –cumpărare sau închiriere întocmite în lipsa unui certificat energetic sunt supuse nulităţii relative şi pot fi atacate în instanţă.

Clasa energetică nu este un concept nou, oamenii sunt obişnuiţi cu această clasificare privind performanţa energetică din utilizarea electrocasnicelor.

Certificatul de performanţă energetică este documentul prin care se atestă eficienţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire.

Ca şi în cazul electrocasnicelor, clasa energetică este notată cu litere de la A la G. Clasa A reprezintă clasa de eficienţă maximă din punct de vedere energetic, în vreme ce clasa G este caracteristică locuinţelor cu slabă performanţă energetică.

Certificatul energetic este un document important, care se bazează pe informaţii şi date certe. Acesta se eliberează de către un auditor energetic atestat, pe baza documentelor prezentate de solicitant, a datelor declarate de acesta, dar şi în urma inspectării fizice a locuinţei pentru care se face certificarea.

Dintre documentele prezentate de către solicitant, cel mai important este Cartea tehnică a locuinţei. În lipsa acesteia, ea poate fi înlocuită cu releveul locuinţei.

Pentru a calcula eficienţa energetică a locuinţei, auditorul se va baza pe date precum: orientarea cardinală a locuinţei, planurile arhitecturale ale nivelurilor, dimensiunile golurilor din pereţi şi distanţa dintre aceştia, înălţimea liberă din încăperi, structura şi materialele clădirii, tipul tâmplăriei spre exterior, informaţii cu privire la instalaţiile de căldură, ventilare mecanică, alimentare cu apă caldă de consum, iluminat artificial.

Pentru eliberarea propriu-zisă a certificatului este necesară parcurgerea mai multor etape.

În primul rând, se va vizita locuinţa pentru care se face certificarea cu scopul colectării diferitelor date.

Vizita se fixează între auditorul energetic şi solicitant, la o dată de comun acord, şi presupune efectuarea unui tur al locuinţei, inclusiv la nivelul subsolului, al podului şi al balcoanelor.

În cadrul acestui tur, auditorul evaluează starea instalaţiilor, a faţadei şi a pereţilor exteriori, precum şi îmbunătăţirile efectuate. 

Ulterior, auditorul calculează consumurile specifice pe baza cărora încadrează imobilul într-o clasă energetică şi acordă nota energetică.

În ultima etapa, certificatul de performanţă energetică a locuinţei este redactat şi înmânat solicitantului.

Termenul întregului proces depinde de complexitatea clădirii sau a unităţii de clădire.

Certificatul energetic are o valabilitate de zece ani, în condiţiile în care nu au loc lucrări majore de renovare pe toată această durată.

Indiferent dacă este vorba despre un contract de vânzare – cumpărare sau de închiriere, este sarcina proprietarului să obţină certificatul energetic şi să-l prezinte viitorilor proprietari sau chiriaşi.

Acest document este foarte util, deoarece se poate estima costul de întreţinere al locuinţei, aspect ce influenţează considerabil preţul de vânzare sau de închiriere.

De asemenea, din certificatul energetic se poate vedea ce trebuie îmbunătăţit la o locuinţa pentru a creşte performanţă energetică în ansamblu, întrucât fiecare dintre elementele care influenţează nota energetică finala este încadrat separat într-o clasă de eficienţă energetică.

Comentarii