17 C
București
duminică, 19 septembrie 2021

Pe unde se scurg banii publici

Din 190 de consilieri judeţeni şi locali din 89 de instituţii, verificaţi de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), 78 se fac vinovaţi de conflict de interese sau incompatibilitate sau sunt suspectaţi de corupţie.

 

În mandatul 2008-2012, cei 78 în cazul cărora verficările ANI au eviden-ţiat probleme majore au încheiat, emis sau aprobat nu mai puţin de 654 de facturi de achiziţii directe şi 443 de contracte cu firme la care ei sau soţii lor deţin acţiuni sau părţi sociale, potrivit ANI.

Suma totală care a ajuns, din bugetele locale, la firmele consilierilor se ridică la 8,5 milioane de euro.

Mai mult, unii dintre oficialii locali care au încălcat regimul conflictelor de interese sau incompatibilităţilor se fac vinovaţi de mai multe abateri. Pentru 78 de consilieri au fost descoperite 134 de cazuri. Dintre acestea, 9 privesc încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, 33 de cazuri privesc existenţa indiciilor referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese,  75 de cazuri se referă la încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, 16 cazuri privesc existenţa indiciilor referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, iar un caz este legat de existenţa indiciilor referitoare la posibila săvârşire a unor fapte de corupţie.

Potrivit ANI, „lipsa de transparenţă a procesului decizional pe plan local, coroborată cu nivelul scăzut de acces la informaţii de interes public al majorităţii locuitorilor din mediul urban şi rural reprezintă factori destabilizatori la adresa societăţii româneşti”. De altfel, ANI descoperă aproape săptămânal cazuri de oficiali locali care sem-nează „ca primarul”, alocând banii publici propriilor firme.Iată lista consilierilor judeţeni şi locali în cazul cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală, precum şi nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, în perioada exercitării mandatului 2008-2012.

  PALFFY Domokos (Consiliul Judeţean Harghita): Conflict de interese administrativ, conflict de interese penal, incompatibilitate. Infracţiune asimilată faptelor de corupţie: 43 de contracte (prestări servicii transport şi executări lucrări reparaţii drumuri judeţene) încheiate cu Consiliului Judeţean Harghita. Beneficiu patrimonial în cuantum de 25.389.775 lei.

 TULIT Attila (Consiliul Judeţean Covasna): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii.  5 contracte (prestări servicii – asfaltare) încheiate cu Consiliul Judeţean Covasna şi cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Covasna. Beneficiu patrimonial în cuantum de 8.141.008 lei.

 MERCEA Pavel (Consiliul Local Oradea): Incompatibilitate. 38 contracte (servicii de proiectare) în cuantum de 7.516.394 lei, încheiate cu Consiliul Local Oradea şi instituţii subordonate Consiliului Local Oradea.

 DOMNARIU Dumitru (Consiliul Judeţean Sibiu): Incompatibilitate. 6 contracte (furnizare produse petroliere) în cuantum de  3.095.445 lei încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Sibiu.

 SAMSON Adrian (Consiliul Judeţean Vaslui): Incompatibilitate. 3 contracte (executare lucrări) în cuantum de 2.548.545 lei, încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Vaslui.

 IONIŢĂ Toma (Consiliul Judeţean Prahova): Conflict de interese penal,  incompatibilitate, fals în declaraţii. 15 contracte (furnizare produse materiale de construcţii, prestări servicii, executare lucrări infrastructură, întreţinere, revizie echipamente reparaţii) încheiate cu Consiliul Judeţean Prahova şi cu institutii subordonate Consiliului Jude-ţean Prahova. Beneficiu patrimonial în cuantum de 807.951 lei;  14 facturi achiziţii directe în cuantum de 18.700 lei emise către Consiliul Judeţean Prahova şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Prahova.

 AVRAMESCU Manuel (Consiliul Local al Sectorului 6, Bucureşti): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii – teleco-mu-nicaţii) încheiate cu o ins-tituţie subordonată Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti. Beneficiu patrimonial total în valoare de 624.837 lei.

 ROTARU Ioan (Consiliul Local Bacău): Incompatibilitate. 5 contracte (prestări servicii balastare, reparaţii, parchetare) în cuantum de 347.402 lei, încheiate cu Consiliul Local Bacău şi instituţii subordonate Consiliului Local Bacău.

 MARCU Ion (Consiliul Jude-ţean Braşov): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 11 contracte (prestări servicii certificare sistem management, publicitate, prelucrare date, difuzare abonamente presă) încheiate cu Consiliul Judeţean Braşov şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Braşov. Beneficiu patrimonial în cuantum de 363.434 lei; 7 facturi achiziţii directe în cuantum de 3.916 lei, emise către Consiliul Judeţean Braşov şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Braşov.

 UJENIUC Bogdan Octavian (Consiliul Judeţean Giurgiu): Incompatibilitate. 15 contracte (prestări servicii – publicitate, tipărire) în cuantum de 299.346 lei, încheiate cu Consiliul Jude-ţean Giurgiu şi cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu.

 GAGHII Ion (Consiliul Jude-ţean Giurgiu): Conflict de interese penal. Incompatibilitate, fals în declaraţii. 15 contracte (prestări servicii – publicitate, tehnoredactare, tipărire) încheiate cu Consiliul Judeţean Giurgiu şi cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu. Beneficiu patrimonial în cuantum de 244.908 lei.

 CONSTANTINESCU Emil (Consiliul Local Slobozia): Incompatibilitate. 8 contracte (prestări servicii proiectare)  în cuantum de 242.794 lei, încheiate cu Consiliul Local Slobozia.

 GHILEA Gheorghe Sorin (Consiliul Local Satu Mare): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 8 contracte (furnizare tehnică de calcul, papetărie şi prestări servicii tehnice) încheiate cu Consiliul Local Satu Mare şi cu instituţii subordonate Consiliului Local Satu Mare. Beneficiu patrimonial în cuantum de 119.414 lei; 291 facturi achiziţii directe (produse papetărie) în cuantum de 233.223 lei emise către instituţii subordonate Consiliului Local.

 WAGNER Raimar (Consiliul Local Sibiu): Conflict de interese penal. 3 contracte (închiriere) cu o instituţie subordonată Consiliului Local Sibiu. Beneficiu patrimonial în cuantum de 208.475 lei.

 CORD Ovidiu (Consiliul Judeţean Prahova): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 5 contracte (furnizare produse alimentare) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Prahova. Beneficiu patrimonial în cuantum de 110.716 lei;  36 facturi achiziţii directe (furnizare produse alimentare) în cuantum de 78.406 lei,  emise către instituţii subordonate Consiliului Judeţean Prahova.

 STĂNESCU Iulian (Consiliul Local Târgovişte): Conflict de interese administrativ, conflict de interese penal, incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii consultanţă lucrări artă încheiate cu Consiliul Local Târgovişte). Beneficiu patrimonial în cuantum de 158.077 lei.

 LUCA Ioan (Consiliul Jude-ţean Alba): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 9 facturi achiziţii directe (furnizare de produse consumabile, rechizite, toner, birotică) emise către Consiliul Judeţean Alba şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Alba. Beneficiu patrimonial în cuantum de 158.750 lei.

 COJOCARIU Mihai (Consiliul Judeţean Neamţ): Conflict de interese administrativ, conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 4 contracte (furnizare produse) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Neamţ. Beneficiu patrimonial în cuantum de 141.315 lei.

 ŞLIC Mihai Iulian (Consiliul Local Bacău): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 3 contracte (executare lucrări proiectare, construire reţea alimentare sală de sport) încheiate cu Consiliul Local Bacău. Beneficiu patrimonial în cuantum de 138.510 lei.

 PRODANEL Adrian Mihai (Consiliul Local Piteşti): Incompatibilitate. Un act adiţional la un contract (furnizare produse material plastic) în cuantum de 44.344 lei, încheiat anterior validării mandatului 2008-2012, cu o instituţie subordonată Consiliului Local Piteşti; 10 facturi achiziţii directe (furnizare produse material plastic) în cuantum de  70.603 lei emise către o instituţie subordonată Consiliului Local Piteşti.

 BORTUN Florea (Consiliul Local Reşiţa): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 3 contracte (prestări servicii – medicina muncii) încheiate cu Consiliul Local Reşiţa şi instituţii subordonate Consiliului Local Reşiţa. Beneficiu patrimonial în cuantum de 127.961 lei.

 PĂDURARU Ileana (Consiliul Local Bacău): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – pregătire fizică sportivi) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Bacău. Beneficiu patrimonial în cuantum de 30.220 lei.

 CIMPOEŞ Cornel Pavel (Consiliul Local Alba Iulia): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – elaborare documentaţie tehnică) încheiat cu Consiliul Local Alba Iulia. Beneficiu patrimonial în cuantum de 39.949 lei.

 CIUMACENCO Nicuşor (Consiliul Local Galaţi): Incompatibilitate. Un contract (furnizare utilaje) în cuantum de 11.547 lei, încheiat cu Consiliul Local Galaţi.

 SIMION Paul (Consiliul Local Călăraşi): Conflict de interese administrativ, incompatibilitate. 2 contracte (prestări servicii) încheiate cu Consiliul Local Călăraşi. Beneficiu patrimonial în cuantum de 47.900 lei.

 FILIMON Carmen (Consiliul Local Călăraşi): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 2 contracte (prestări servicii) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Călăraşi. Beneficiu patrimonial în cuantum de 3.360 lei.

 DUMBRAVĂ Virgil Marian (Consiliul Local Călăraşi): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii) în cuantum de 27.132 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Călăraşi.

 MESEŞEANU Răzvan Ilie (Consiliul Local Călăraşi): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 14 contracte (prestări servicii PSI – pază şi securitate împotriva incendiilor, sănătate în muncă, perfecţionare) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Călăraşi. Beneficiu patrimonial în cuantum de 28.223 lei.

 MIHAI Ion (Consiliul Judeţean Călăraşi): Incompatibilitate. 5 contracte (prestări servicii publicitate) în cuantum de 53.565 lei,  încheiate cu Consiliul Judeţean Călăraşi.

 GRIGORAŞ Laurenţiu (Consiliul Local Iaşi): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 4 contracte (prestări servicii) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Local Iaşi. Beneficiu patrimonial în cuantum de 33.528 lei.

 ADĂSCĂLIŢEI Constantin (Consiliul Judeţean Iaşi): Incompatibilitate. Un contract (executare lucrări drum acces) în cuantum de 3.354 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Iaşi.

 CORBU Iulian (Consiliul Local Piteşti): Incompatibilitate. Un contract (prestării servicii ECDL) în cuantum de 25.080 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Piteşti.

 SĂNDULESCU Monica Loredana (Consiliul Local Suceava): Conflict de interese administrativ, incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Local Suceava.

 ONOFREI RĂILEANU Gheorghe (Consiliul Local Suceava): Conflict de interese administrativ. Un contract (închirieri bunuri) încheiat cu instituţia Consiliului Local Suceava.

 MOJOIU Gheorghe (Consiliul Local Vâlcea): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii ITP auto) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Vâlcea.

 KIRA Beniamin (consilier judeţean Satu Mare): Incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii) în cuantum de 8.493 lei, încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Satu Mare; 7 facturi achiziţii directe (publicitate şi servicii ITP),  în cuantum de 4.686 lei, emise către instituţii subordonate Consiliului Judeţean.

 PASCA Vasile (consilier jude-ţean Satu Mare): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii publicitate) în cuantum de 50 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare; 107 facturi achiziţii directe (prestări servicii şi furnizare produse)  în cuantum de 71.782 lei, emise către Consiliul Judeţean Satu Mare şi instituţii subordonate.

 VASILIU Emilian Teodor (Consiliul Local Târgovişte): Incompatibilitate. 26 facturi achiziţii directe (prestări servicii publicitare) în cuantum de 42.139 lei, emise către instituţii subordonate Consiliului Local Târgovişte.

 FRĂŢILĂ Ioan Cezar (Consiliul Local Târgovişte): Incompatibilitate. 2 contracte (furnizare produse curăţenie) în cuantum de 23.617 lei, încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Local Târgovişte.

 GIMBUŢĂ Alfredo (Consiliul Judeţean Dâmboviţa): Incompatibilitate. Un contract (furnizare produse) în cuantum de 35.985 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Damboviţa.

 LAZĂR Ioan (Consiliul Jude-ţean Alba): Incompatibilitate. 15 facturi (prestări servicii publicitate, de manoperă şi achiziţii produse auto) în cuantum de 6.956 lei, emise către Consiliul Judeţean Alba şi instituţii subordonate Consiliului Judeţean Alba.

 ARUS Zsolt Istvan (Consiliul Judeţean Harghita): Incompatibilitate. Un contract (instalare reţea calculatoare) în cuantum de 8.065 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita.

 RAFAIN Zoltan (Consiliul Judeţean Harghita): Incompatibilitate. Un contract (întreţinere imobil) încheiat cu Consiliului Judeţean Harghita.

 MARIN Dumitru (Consiliul Judeţean Vaslui): Conflict de interese administrativ, incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii publicitate şi furnizare materiale audio-video) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Vaslui. Beneficiu patrimonial în cuantum de 3.700 lei.

 TOMA Valeriu (Consiliul Judeţean Vaslui): Incompatibilitate, conflict de interese penal, fals în declaraţii. Un contract (prestări servicii transport) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Vaslui. Beneficiu patrimonial în cuantum de 8.620 lei.

 MUŞOIU Ştefan (Consiliul Judeţean Ialomiţa): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 7 contracte (executare lucrări reparaţii) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Jude-ţean Ialomiţa. Beneficiu patrimonial în cuantum de 91.190 lei.

 BACIU Andrei (Consiliul Local Piatra Neamţ): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 28 de contracte (prestări servicii publicitate) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Piatra Neamţ. Prejudiciu în cuantum de 72.025 lei.

 ŞTEFAN Georgică (Consiliul Judeţean Neamţ): Incompatibiliate. 31 contracte (furnizare produse – piese auto, rechizite/birotică, consumabile) în cuantum de 13.953 lei, încheiate cu instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ; 104 facturi achiziţii directe (piese auto, rechizite/birotică, consumabile) în cuantum de 62.092 lei, emise către instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.

 KATO Bela (Consiliul Local Sfântu Gheorghe): Conflict de interese penal, incompatibilitate. 3 contracte (producţie mobilier, achiziţie aparatură, prestări servicii) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Sfântu Gheorghe. Beneficiu patrimonial în cuantum de 29.366 lei.

 FERENCZ Csaba (Consiliul Local Sfântu Gheorghe): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 8 contracte (furnizare bilete călătorie şi prestări servicii publicitate) încheiate cu Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi cu institutii subordonate Consiliului Local Sfântu Gheorghe. Beneficiu patrimonial în cuantum de 84.274 lei.

 KISS Tiberiu (Consiliul Jude-ţean Covasna): Conflict de interese administrativ, incompatibilitate. 2 contracte de prestări servicii (montaj obiecte sanitare) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Covasna. Beneficiu patrimonial în cuantum de 23.967 lei.

 JOSS Ştefan (Consiliul Judeţean Covasna): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – cazare) încheiat cu o instituţie subordonata Consiliului Judeţean Covasna.

 FAZAKAS Tibor (Consiliul Judeţean Covasna): Incompatibilitate. 5 contracte (prestări servicii şi furnizare) în cuantum de 19.400 lei  încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Covasna.

 GIURGELEA Ionel (Consiliul Judeţean Arad ): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (furnizare produse alcool etilic şi lemne de foc) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Arad. Beneficiu patrimonial în cuantum de 14.351 lei; 2 facturi achiziţii directe în cuantum de 58.200 lei, emise către instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Arad.

 MARCIU Ovidiu Cristian Dan (Consiliul Judeţean Giurgiu): Incompatibilitate. 3 contracte (prestări servicii) în cuantum de 17.509 lei, încheiate cu Consiliul Judeţean Giurgiu şi cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu.

 AIONESEI Mircea (Consiliul Local Botoşani): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii) în cuantum de 5.859 lei încheiat cu Consiliul Local Botoşani.

 AXINTE Mihai (Consiliul Jude-ţean Botoşani): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (furnizare – material lem-nos) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Botoşani. Beneficiu patrimonial în cuantum de 9.749 lei; o factura achiziţie directă (material lemnos) în cuantum de 12.000 lei, emi-să către o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Botoşani.

 MARINESCU Nicolae Sidor (Consiliul Local Craiova): Incompatibilitate. 5 contracte (furnizare – cărţi) în cuantum de 124.999 lei, încheiate cu Consiliul Local Craiova şi instituţii subordonate Consiliului Local Craiova.

 MÂNDRULEANU Constantin (Consiliul Judeţean Dolj): Incompatibilitate. 1 contract (furnizare – instalaţie de producere oxigen medicinal)  în cuantum de 44.999 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Dolj; 13 facturi (achizi-ţii directe furnizare produse şi prestări servicii – livrare cartuşe, încărcare cartuşe, consumabile) în cuantum de 9.922 lei către o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Dolj.

 LUPU Adrian Gelu (Consiliul Local Ploieşti): Incompatibilitate. 1 contract (prestări servicii – dozatoare băuturi) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Ploieşti.

 LIMBOŞEANU Mirela (Consiliul Local Ploieşti): Incompatibilitate. 2 contracte (prestări servicii transport valori monetare) în cuantum de 5.437 lei, încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Ploieşti.

 MOROIANU GEAMĂN Adrian (Consiliul Judeţean Prahova): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 42 contracte (prestări servicii – distribuţie presă) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean Prahova. Beneficiu patrimonial în cuantum de 4.885 lei.

 PETER Luca (Consiliul Jude-ţean Bistriţa Năsăud): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (executare lucrări – reparaţii) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud. Beneficiu patrimonial în cuantum de 74.531 lei; 3 facturi achiziţii directe în cuantum de 43.202 lei emise către o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud.

 URSE Gabriela (Consiliul Local Braşov): Incompatibilitate. 1 contract (furnizare produse alimentare) în cuantum de 16.080 lei, încheiat cu Consiliul Local Braşov.

 CHIRICHEŞ Andrei Ciprian (Consiliul Local Braşov): Incompatibilitate. Un contract încheiat în anul 2006, cu o instituţie subordonată consiliului local, prelungit începând cu anul 2008 prin 5 acte adiţionale la contract.

 KRAILA Vasile (Consiliul Local Braşov): Incompatibilitate. 23 contracte (asociere, furnizare materiale informative, tipizate, prestări servicii tipar, finisare, achiziţii abonamente şi publica-ţii locale, naţionale) în cuantum de 473.132 lei, încheiate cu Consiliul Local Braşov şi cu instituţii subordonate Consiliului Local Braşov; 6 facturi achiziţii directe în cuantum de 6.709 lei emise către instituţii subordonate Consiliul Local Braşov.

 GABOR Imre (Consiliul Local Braşov): Incompatibilitate. 1 contract (executare lucrări – reparaţii imobil) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local Braşov.

 TĂNASE Gheorghe (Consiliul Local Braşov):  Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – deratizare) încheiat cu o institu-ţie subordonată Consiliului Local Braşov. Beneficiu patrimonial în cuantum de 28.542 lei.

 TRIF DAN Simona Gabriela (Consiliul Local Zalău): Incompatibilitate. 6 contracte (furnizare produse lactate) în cuantum de 344.460 lei, încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local Zalău; 2 facturi achiziţii directe (produse lactate) în cuantum de 381 lei, emise către instituţii subordonate Consiliului Local Zalău.

 ŞERBAN Alexandru (Consiliul Judeţean Sălaj): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. Un contract (prestări servicii – perfecţionare profesională) încheiat cu o insti-tuţie subordonată Consiliului Judeţean Sălaj. Beneficiu patrimonial în cuantum de 5.844 lei.

 MOCANU Ioan (Consiliul Judeţean Sălaj): Conflict de interese penal, incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – transport) încheiat cu o insti-tuţie subordonată Consiliului Judeţean Sălaj. Beneficiu patrimonial în cuantum de 649 lei.

 BIRIŞ Gavril (Consiliul Judeţean Sălaj): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 4 contracte (prestări servicii transport) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Judeţean Sălaj.Beneficiu patrimonial în cuantum de 30.512 lei.

 IANCU Gheorghe (Consiliul Judeţean Cluj): Incompatibilitate. O factură achiziţie directă în cuantum de 4.800 lei emisă către Consiliul Judeţean Cluj.

 OLOIERIU Ion Liviu (Consiliul Local Focşani): Conflict de interese administrativ. 4 contracte (închiriere spaţiu) încheiate cu o instituţie subordonată Consiliului Local Focşani.

 CIULACU Victoria (Consiliul Local al Sectorului 4, Bucureşti): Conflict de interese penal, incompatibilitate, fals în declaraţii. 2 contracte (furnizare produse şi prestări servicii lucrări montaj) încheiate cu instituţii subordonate Consiliului Local al Sectorului 4, Bucureşti. Beneficiu patrimonial în cuantum de 104.187 lei.

 ANTON Ciprian Ioan (Consiliul Local al Sectorului 6, Bucureşti). Incompatibilitate. Un contract (asociere) încheiat cu o ins-tituţie subordonată Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti.

 BAICAINTAN Irimie Gabriel (Consiliul General al Municipiului Bucureşti): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii – colectare deşeuri) în cuantum de  1.711 lei, încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 GUBANDRU Marin (Consiliul Local Slatina): Incompatibilitate. Un contract (prestări servicii medicale) în cuantum de 760 lei, încheiat cu o instituţie aflată în subordinea Consiliului Local Slatina. 

Monica Boneahttp://monica-bonea
Monica Bonea, editor Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă