23.6 C
București
sâmbătă, 13 iulie 2024
AcasăSpecialDe ce s-au anulat cele două lucrări de istorie | OPINIE

De ce s-au anulat cele două lucrări de istorie | OPINIE

Ana Maria Ioniţă şi Mihai Alexandru Toma sunt cetățeni români și, conform Constituției, au drepturi.

Celor doi elevi din județul Dâmboviţa li s-au anulat lucrările de la proba de istorie a examenului de bacalaureat, din acest an, pe motiv că „apar mai multe tipuri de scris“. În momentul afișării rezultatelor, Anei Maria Ioniță i s-a făcut rău, la propriu. Eleva, care a terminat clasa a XII-a cu media 9,87, provine dintr-o familie modestă, ce a făcut mari sacrificii financiare pentru a investi în educația copilei.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, lucrările sunt eva­luate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. Anul acesta lucrările candidaților din județul Dâmbovița au fost corectate de o comisie din municipiul București. Profesorii corectori au observat că, la ambele lucrări, scrisul de pe a doua și a treia pagină nu este același cu cel de pe prima pagină. Pentru asemenea situații, Metodologia prevede: „Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele comisiei, după consultare cu comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti“.

Această măsură, de anu­lare a lucrărilor, s-a luat chiar dacă cele două comisii din centrul de exa­men și centrul de evaluare au constatat că sigilarea s-a făcut corespunzător, iar proba video indică faptul că elevii au scris continuu. Conform procedurii, profesorii asistenți sunt obligați ca la predarea lucrărilor să bareze toate spaţiile nescrise, să verifice numărul de pagini şi să îl treacă în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. Cu toate că aceste etape au fost îndeplinite, factorii decidenți ai comisiei de evaluare au luat hotărârea de a anula cele două lucrări, speculând că au fost înlocuite pagini în timpul transportului dintre cele două centre.

Numai că transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zo­nale de evaluare este asi­gurat de structurile Minis­terului Administraţiei şi Internelor, de Poliţie şi de Jandarmerie, de la nivel judeţean şi de primării,  care trebuie să asigure prezenţa poliţiştilor din Poliţia Comunitară sau a jandarmilor. Chiar dacă, în România vremurilor noastre, aceste instituții și-au pierdut mult din credibilitate, e greu de crezut ca pe parcursul transportului să se fi produs vreo fraudă, dată fiind poziția socială a familiilor celor doi elevi care n-ar fi putut să influențeze o fraudă la asemenea nivel.

Reacțiile nu au întârziat să apară.  Inspectorul ge­neral al Inspectoratului Județean Dâmbovița, Sorin Ion, a declarat, în exclusivitate pentru „România liberă“, următoarele: „Se vede clar pe înregistrările video cum copiii scriu, fără să se uite în stânga şi-n dreapta, fără să vorbească între ei. Nici vorbă de fraudă. Am fost preşe­dintele comisiei judeţene și pot spune, cu certitudine, că totul a decurs regu­lamentar. Din punctul meu de vedere şi al comisiei judeţene, cei care au decis anularea celor două lucrări au dat dovadă de exces de zel, atribuindu-și roluri de experți grafologi“.

Era de datoria Ministe­rului Educației și Cercetării să tranșeze, de urgență, această extrem de neplă­cută situație în favoarea celor doi elevi. Ei sunt victime ale ignoranței celor care emit metodologii neadaptate noilor măsuri de securitate. Cei doi elevi sunt eliminați nu pentru că s-a comis o fraudă, ci pentru că o comisie, din București, consideră că s-a încălcat un text dintr-o metodologie. E revoltător! Ce vremuri trăim?! Unde este dreptatea pentru acești copii?!

Marți seară, 11.07.2017, pe site-ul ministerului a apărut următorul comunicat: „Rezultatele controlului efectuat de Ministerul Educaţiei Naţionale pe tema respectării prevederilor legale în organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

O echipă de control din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a efectuat vineri, 7 iulie, şi luni, 10 iulie, o serie de verificări la Centrul zonal de evaluare constituit la Liceul Teoretic «Benjamin Franklin» din Bucureşti, respectiv la centrele de examen organizate la Liceul Teoretic «Goga Ionescu» din Titu şi Colegiul Naţional «I.L. Caragiale» din Moreni (ambele din judeţul Dâmboviţa).

Controlul a avut ca tematică verificarea respectării preve­derilor legale privind organizarea şi desfăşurarea exame­nului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017. Mai exact, verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind eliminarea din examen a doi candidaţi din judeţul Dâmboviţa ale căror lucrări au fost trimise spre evaluare în municipiul Bucureşti.

În urma analizei documentelor puse la dispoziţie, echipa de control apreciază că cele două lucrări au toate aparenţele unor lucrări autentice, redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen fără alte intervenţii ulterioare, însă prezintă semne distinctive ce constau în scrierile/grafiile total diferite folosite în redactarea lor. Conform art. 56, punctul 5 din Anexa 2 a Ordinului de ministru nr. 4799/2010, «înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele comisiei, după consultare cu comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti».

Prin urmare, echipa de control a propus următoarele măsuri, aprobate de ministrul Educaţiei Naţionale:

1. Menţinerea pentru ambii candidaţi a eliminării din examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, la proba scrisă la disciplina «Istorie».

2. Recunoaşterea notelor obţinute de ambii candidaţi la celelalte două discipline de examen.

3. Anularea pentru ambii candidaţi a interdicţiei de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat (interdicţie stabilită iniţial prin procesele-verbale din data de 29.06.2017).

Ataşăm spre edificare şi lucrările celor doi candidaţi, anonimizate.“

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă