24.9 C
București
sâmbătă, 18 septembrie 2021

De ce rămâne Cazinoul din Constanța o ruină: Lucrările vor costa peste 31 milioane lei, fără TVA și vor dura cel puțin doi ani

Cazinoul din Constanța are o poveste tristă. Părăsit de circa un deceniu, nu va fi reabilitat în următorii doi ani, cât sunt preconizate să dureze lucrările, dacă au început. 2018, anul când marcăm 100 de ani de la făurirea statului român, va găsi această clădire tot în ruină.

Clădirea emblematică se află de câțiva ani în administrarea Companiei Naționale de Investiții. A fost predat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, printr-o hotărâre a consilierilor locali din Constanța, după ce administrația locală a eșuat, mult timp, în a-l reabilita. De aici a ajuns la Compania Națională de Investiții (CNI). Banii orașului s-au dus, în cuantumul a zeci de milioane de euro pe an, pentru ajutoare sociale, dar pentru reabilitarea Cazinoului nu s-au găsit niciodată fonduri. 

Cum s-a ajuns în situaţia ca licitația să bată pasul pe loc ani de zile. Reprezentanții CNI au explicat, la solicitarea „României libere“, cum a decurs până acum epopeea reabilitării și în ce stadiu ne aflăm.

Astfel, în 2014, la nivelul Companiei Naționale de Investiții au fost contractate două servicii: de proiectare pentru reactualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și documentația aferentă DALI, precum și serviciul de proiectare – faze preliminarii (studiu hidroenergetic, studiu istoric, relevee, expertiză tehnică) și documentație de obținere aviz de la Ministerul Culturii la faza DALI. Ulterior, după finalizarea acestor documentații, a fost emis un ordin al Ministerului Dezvoltării privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, după care au demarat procedurile legale privind demararea procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.

2015, anul marilor speranțe

Lucrările ar fi putut începe în 2015. „Procedura de achiziție publică privind contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru obiectivul de investiție «Consolidare și restaurare Cazino Constanța» a fost demarată în 2015 prin publicarea anunțului de participare nr. 159314/08 mai 2015, care avea stabilită deschiderea ofertelor în data de 29 mai 2015“, a declarat Manuela Pătrășcoiu, director general CNI. S-au înscris cinci ofertanți: Asocierea SC Aedificia Carpați SA – SC Polarh Design SRL, Asocierea SC Green Line Construct SRL – SC Euras – SC Tehnoconsult Proiect SRL, Asocierea SC Tecte SRL – MPM Ingegneria SRL – Edilconstruziono Group SRL, Asocierea SC Euromateria SRL – SC Rico SRL – SC Princer SA, Asocierea SC Corint SRL – SC General Game SRL – SC Capital Vision SRL – SC Crindesign Proiect SRL.

De la comunicarea inițială a rezultatului procedurii, la data de 25 august 2015, ofertanții participanți aveau posibilitatea ca în termen de 10 zile să formuleze contestații, termen prevăzut de lege. Pe 28 august, respectiv 4 septembrie, au fost depuse două contestații, de către asocierea SC Aedificia Carpați SA – SC Polarh Design SRL, respectiv Asocierea SC Euromateria SRL – SC Rico SRL – SC Princer SA. A fost admisă aceasta din urmă, iar printr-o decizie a CNSC din septembrie 2015, CNI a fost obligată să solicite clarificări.

În urma răspunsului, asocierea Euromateria-Rico-Princer a modificat documentele de calificare, respectiv specialiștii propuși inițial, fapt ce a determinat Comisia de evaluare să respingă oferta ca fiind inacceptabilă, întrucât ofertantul nu a îndeplinit una sau mai multe din cerințele stabilite în documentația de atribuire. Rezultatul a fost comunicat pe 7 octombrie 2015, iar în 10 zile asocierea respectivă a formulat o nouă contestație, respinsă de CNSC, decizie de asemenea contestată la Curtea de Apel București. „Curtea de Apel admite contestația și emite Hotărârea civilă nr. 6338/18.12.2015, chiar dacă din punct de vedere al autorității contractante era evident că documentația depusă inițial a suferit modificări în ceea ce privește specialiștii prezentați, printr-o clarificare, fapt interzis de legea achizițiilor publice, întrucât ar crea un avantaj teoretic incorect față de ceilalți participanți la procedură, încălcându-se astfel prevederile art. 2, alineat 2 al OUG 34/2006“, a precizat directorul general CNI.

Greşeli făcute

Curtea de Apel obligă Compania Națională de Investiții să reevalueze oferta în cauză. În urma reevaluării, oferta este declarată ca admisibilă, trecând astfel la analiza componentei tehnico-economice. În urma analizei, specialiștii CNI au constatat că ofertantul nu a respectat documentația tehnică postată în SEAP, respectiv nu a ținut cont de clarificările urcate în sistem și a omis astfel cotarea unor categorii de lucrări. Față de aceste omisiuni, Comisia de evaluare a hotărât să nu mai solicite clarificări, întrucât un eventual răspuns ar fi condus la modificarea propunerii financiare, lucru care nu s-ar încadra în prevederile unei hotărâri de guvern din 2006. Astfel, oferta a fost declarată neconformă, iar rezultatul s-a comunicat la data de 9 februarie 2016.

„Mai mult, unul dintre membrii asocierii, respectiv SC RICO SRL, se află în insolvență și este urmărită penal sub aspectul săvârșitii infracțiunii de spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. De asemenea, SC Euromateria SRL, alt membru al asocierii, este o societate comercială înființată de puțin timp, însă legislația în vigoare permite accesul unor astfel de societăți, în asociere, în cadrul unor proceduri de achiziție publică, chiar și pentru lucrări de asemenea anvergură și complexitate precum este cazul obiectiv-u-lui Cazinoului din Constanța“, se arată în răspunsul CNI către „România liberă“.

Asocierea menționată depune o a treia contestație, care este respinsă de CNSC pe 16 martie 2016. Ofertantul nu se lasă și depune plângere la Curtea de Apel București, respinsă ca nefondată. Prin urmare, procedura este anulată.

În concluzie, soluționarea contestațiilor în vederea definitivării procedurii de achiziție a durat 252 de zile calendaristice, scurse de la data comunicării anulării procedurii și până la soluționarea definitivă a tuturor contestațiilor. 

Asocierea menționată depune o a treia contestație, care este respinsă de CNSC pe 16 martie 2016. Ofertantul nu se lasă și depune plângere la Curtea de Apel București, respinsă ca nefondată. Prin urmare, procedura este anulată.

La această dată, procedura de atribuire este în evaluare și se așteaptă decizia Tribunalului București pentru a putea fi finalizată. Aceasta este cea de-a doua procedură demarată de CNI în ceea ce privește acest obiectiv în ultimii doi ani, procedură demarată în mai 2016 și care nu a fost finalizată nici până acum din cauza numeroaselor contestații înregistrate.“

Protocol fără dată de expirare

Ultimul protocol încheiat între Primăria Constanța și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost semnat la data de 18 decembrie 2014. Acesta nu are prevăzută o dată de expirare și se referă exclusiv la „predarea-primirea amplasamentului istoric «Cazino Constanța» compus din teren în suprafață totală de 3.108 mp și construcție (S+P+1+M) cu suprafața construită la sol de 1.729 m (suprafața desfășurată 5.624 mp) și terasă exterioară, în scopul consolidării și restaurării acestuia“. Prin Hotărârea de consiliu local nr. 27/21 ianuarie 2017, termenul de predare a fost prelungit cu o durată de 24 de luni.

Bani există

Primarul Constanței, Decebal Făgădău, declara că banii pentru reabilitarea Cazinoului există și nu se pot pierde. Directorul CNI a precizat că bugetul alocat pentru programele gestionate de CNI, respectiv Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, este alocat pe program, nu individual pentru obiective. Cazinoul din Constanța figurează pe lista de investiții aprobată și supusă finanțării în acest an, demararea efectivă a lucrărilor fiind condiționată, în primul rând, de finalizarea procedurii de achiziție publică. Valoarea estimată a lucrărilor este de 31.608.903 lei fără TVA

Procedură reluată în 2016

După decizia Curții de Apel din aprilie 2016, CNI a demarat procedurile necesare în vederea reluării procesului de achiziție publică. Astfel, în urma publicării pe SEAP a unui anunţ, în mai 2016, a demarat procedura privind „Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții consolidare și restaurare Cazino Constanța“. Tipul procedurii: licitație deschisă cu fază finală electronică. Deschiderea ofertelor era stabilită pentru 27 iunie 2016.

Sarabanda contestațiilor continuă, însă. Împotriva deciziei de atribuire a formulat contestație SC Aedificia Carpați SA.

 A solicitat pe de o parte suspendarea procedurii până la soluționarea contestației, pe de altă parte eliminarea din fișa de date a fazei finale de licitație electronică, având în vedere OUG 34/2006 și a aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut“ în situația în care contractul ce urmează a fi atribuit are o componentă ce implică activități intelectuale și în subsidiar obligația autorității contractante la anularea procedurii de licitație. De asemenea, în contestație s-a solicitat și eliminarea din fișa de date a cerinței care numea un expert în inginerie de instalații atestat. CNI a remediat această chestiune.

CNSC a suspendat procedura până la soluționarea pe fond a contestației, iar Compania Națională de Investiții a suspendat, la rândul ei, procedura.

Când a judecat pe fond contestația, experții CNSC au respins-o ca fiind nefondată.

Prin urmare, a dispus continuarea procedurii. CNI a stabilit un nou termen pentru depunerea ofertelor la data de 28 iulie 2016.

Lucrurile nu se opresc aici. SC Aedificia Carpați SA a formulat o plângere, împotriva CNSC, la Curtea de Apel București, iar pe 23 august 2016, Curtea de Apel respinge plângerea ca nefondată.

În perioada 1 – 4 august 2016, procedura de achiziție publică a fost suspendată. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru 10 august 2016. La data respectivă, au depus oferte șase ofertanți. Pe 23 și 24 noiembrie 2016 a avut loc etapa licitației electronice. Rezultatul a fost comunicat pe 28 noiembrie 2016. În termenul legal, doi dintre operatorii economici participanți la procedură (Asocierea SC Corint SRL – SC General Game SRL – SC Crindesign Proiect SRL și Asocierea SC Euromateria – SC Imera SRL – SC Aduro Impex SRL) au formulat contestație. Acestea au fost înregistrate la CNSC cu puțin înainte de Crăciun, pe 20 decembrie 2016. 

S-a intrat în 2017 cu contestații

Contestațiile au fost soluționate de CNSC în ianuarie 2017. Instituţia a decis să anuleze raportul procedurii de achiziție publică, în partea dedicată ofertei depuse de Asocierea SC Euromateria – SC Imera SRL – SC Aduro Impex SRL, și adresa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică. În paralel cu reevaluarea ofertelor, CNI a formulat plângere împotriva deciziei CNSC.

Plângerea a fost respinsă ca nefondată.

Runda electronică în urma reevaluării impuse de CNSC s-a desfășurat la data de 26 ianuarie 2017, iar în data de 31 ianuarie 2017 s-a solicitat ofertanților participanți să transmită noile oferte financiare, conform valorilor prezentate în runda electronică. La data de 3 februarie 2017, Asocierea Euras SRL – SC Polarh Design SRL și Asocierea SC Euromateria – SC Imera SRL – SC Aduro Impex SRL au depus propunerile financiare.

În paralel cu derularea evaluării, la data de 23 ianuarie 2017 a fost depusă de Asocierea SC Euromateria – SC Imera SRL – SC Aduro Impex SRL o contestație la nivelul CNSC, iar Asocierea SC Euras SRL – SC Polarh Design SRL a depus o altă contestație la Tribunalul București.

Primul termen a fost pe 3 mai 2017. Soluția definitivă a instanței a fost respingerea contestațiilor și impunerea continuării procedurii de achiziție publică.

Unde suntem acum

„La această dată, procedura de atribuire este în evaluare și se așteaptă decizia Tribunalului București pentru a putea fi finalizată. Aceasta este cea de-a doua procedură demarată de CNI în ceea ce privește acest obiectiv în ultimii doi ani, procedură demarată în mai 2016 și care nu a fost finalizată nici până acum din cauza numeroaselor contestații înregistrate.“, a punctat Manuela Pătrășcoiu, director general CNI.

Ultima oră
Pe aceeași temă