9.3 C
Bucharest
Sunday, 3 December 2023
HomeSportFormula 1DEZVĂLUIRI. Plagiat cu repetiție în teza de doctorat. Ministrul Justiției, Florin Iordache,...

DEZVĂLUIRI. Plagiat cu repetiție în teza de doctorat. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a copiat din zece surse: comunicate de presă, ziare și strategii de aderare

Florin Iordache a copiat din alte zece surse în lucrarea sa de doctorat, în afara pasajelor consistente pe care le-a plagiat dintr-un interviu pe care fostul ministru de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, l-a acordat în 2007.

Florin Iordache și-a însușit pasaje întregi din comunicate de presă, din programul de aderare la Uniunea Europeană, dar și din ziarele românești. Ministrul Justiţiei preia, din aceste surse, paragrafe care depășesc uneori întinderea unei pagini.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu Strategia post-UE (facsmil jos)

O singură dată face trimitere la sursa în cauză, dar nu pune niciodată ghilimele. Astfel devine imposibil de spus unde se termină frazele din sursa citată și unde reîncep ideile lui Iordache. Ministrul Justiției plagiază mai ales în partea a doua a lucrării de doctorat, unde ar trebui să fie contribuția originală a autorului. Actualul ministru al Justiţiei a obținut titlul de doctor în octombrie 2007, la Universitatea Liberă Internațională a Moldovei, cu lucrarea „Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselelor de integrare economică a României în UE“.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din Strategia post-aderare la UE (facsmil jos)

„România liberă“ a scris în exclusivitate că Florin Iordache a plagiat cinci pasaje consistente dintr-un interviu dat de MRU. Primul subcapitol al tezei  de doctorat a ministrului Justiției este  identic cu un articol de zece pagini apărut în Analele aceleiași universități de la Chișinău. Ministrul Justiţiei a spus că nu comentează pe marginea subiectului.

Iordache a scris Strategia de aderare la UE

Ministrul Justiției își însușește „Strategia post-aderare a României la UE 2007-2013“, fără să specifice acest lucru. La pagina 124 preia, fără ghilimele și citarea sursei, capitolul „Contextul european“ din documentul sus-menționat.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Florin Iordache operează unele mici modificări. El înlocuiește „actualmente“ cu „în prezent UE“ și scoate sintagma „în concluzie, UE…“.

La pagina 128, își mai însușește o pagină din „Strategia post-aderare a României la UE“, preluând inclusiv un intertitlu care nu are nicio logică în structura frazei. Subcapitolul din Strategie este prezentat astfel: „Consolidarea modelului de dezvoltare socio-economică a României“, cu intertitlul „Fundamentare“, și începe cu: „Obiectivul strategic al României îl reprezintă…“.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Pentru că îl preia fără citare, ghilimele și pe nemestecate, Florin Iordache începe astfel pagina suspectă de plagiat: „Pentru atingerea obiectivelor specifice este necesară consolidarea modelului de dezvoltare socio-economică a României. Fundamentare Obiectivul strategic al României îl reprezintă…“. Se observă lipsa punctuației între cele două cuvinte cu majuscule. În mijlocul paginii schimbă sintagma „cu alte cuvinte“ din Strategie cu „în opinia autorului“, așa cum apare în teza de doctorat. „Strategia post-aderare 2007-2013“, apărută în 2006, nu se află menționată în bibliografia lui Iordache.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Fascinat de Națiunile Unite

La pagina 80, Florin Iordache copiază două pagini dintr-un comunicat de presă al Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTDA). Demnitarul copiază integral prima pagină a comunicatului, inclusiv modul de aliniere în pagină sau cuvintele scrise cu italic. Menționează într-o singură notă de subsol sursa, dar nu pune ghilimele. Textul lucrării de doctorat este spart cu trei paragrafe ale lui Florin Iordache, dar și aici originalitatea este șchioapă.

Spre exemplu, scrie: „În 2005 și-au întărit poziția globală țările în curs de dezvoltare, ca surse noi de ISD investind 117 miliarde dolari“. Comunicatul precizează: „Țările în curs de dezvoltare, ca surse noi de ISD, și-au întărit poziția globală în 2005 investind 117 miliarde de dolari“ . După două paragrafe ale autorului, această scurtă dovadă de originalitate se sfârșește, iar Florin Iordache copiază o a doua pagină din același comunicat al UNCTDA fără să indice sursa și fără să pună ghilimele. Deși și-a însușit un comunicat de presă, Iordache pune o notă care face trimitere la „Diaconescu M – Economie europeană“.

Nu indică sursa

Florin Iordache a copiat până și greșelile de ortografie. În ambele surse apare scris greșit: „achizțiile“.

La pagina 85, ministrul Justiției mai copiază o pagină întreagă dintr-un comunicat al Națiunilor Unite din anul 2001, intitulat „ISD în țările dezvoltate creşte cu 21%“, dar nu citează sursa și nu folosește ghilimele. Deși a preluat un comunicat, îi pune trei trimiteri către tot atâția autori, unul fiind chiar el însuși.

Apetitul pentru comunicatele Națiunilor Unite continuă. Demnitarul citează doar în prima fază din „Raportul mondial al investițiilor 2006“, elaborat de UNCTDA. Apoi, introduce un paragraf pe care nu l-am identificat din alte surse. După ce mai face o trimitere la o sursă extrem de cuprinzătoare „un.org“, ministrul Justiţiei introduce trei paragrafe (jumătate de pagină) pe care nu le pune în ghilimele și pentru care nici nu indică sursa (acestea sunt tot rapoarte ale ONU). 

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos).

Cum se fură șmecherește

La pagina 101, Florin Iordache își asumă trei pagini din „Raportul mondial al investițiilor 2006, elaborat de UNCTDA. Ministrul Justiţiei menționează acest lucru o singură dată, la începutul celor trei pagini, dar nu pune niciun fel de ghilimele pentru a ști unde se termină însușirea raportului și unde revine contribuția sa originală. De altfel, există o singură trimitere în cele trei pagini, la un articol scris tot de Iordache. Ministrul Justiției modifică unele paragrafe din raport atunci când găsește că este mai potrivit pentru teza sa de doctorat.

„Relațiile politice crează (greșeala autorului – n.red.) tendițe încurajatoare de promovare a investițiilor“, scrie Florin Iordache.

„Expansiunea ISD din noile economii-sursă a atras un oarecare interes, în special cel al multor agenți de promovare a investițiilor“, se arată în raportul ONU.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele dintr-un interviu din ziarul Ziua (facsmil jos)

La pagina 64, mai găsim o mostră de şmecherie academică folosită de demnitar. El scrie: „Raportul mondial al investițiilor 2004 se menționează (greşeala îi aparţine – n.noastră), că în pofida declinului din 2003, există premise bune în ceea ce privește creșterea nivelului ISD în zonă pe termen mediu“. Urmează apoi alte patru paragrafe din același raport, fără să se mai menționeze sursa și fără ghilimele. Astfel încât orice cititor este îndreptățit să creadă că doar prima frază (cel mult primul paragraf) este preluată din Raport, restul fiind contribuția originală a ministrului Justiției. Această înşelătorie se regăseşte pe numeroase pagini care trimit la comunicate şi rapoarte ale Naţiunilor Unite.  

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele din comunicate ale Națiunilor Unite (facsmil jos)

Prietenii mei, jurnaliștii: să îi copiem cu spor

Pare de domeniul fantasticului, dar Florin Iordache a plagiat din ziarele și portalurile de știri românești. Ministrul Justiției plagiază jumătate de pagină dintr-un interviu acordat de Marian Săniuţă, președintele ARIS în august 2003, ziarului Ziua și care se intitula: „Principalul obstacol în calea investitorilor străini – infrastructura de transport și telecomunicații“.

Florin Iordache nu pune ghilimele și nu precizează sursa, deși scrie despre Agenția Română de Investiții Străine pe două pagini, folosind o serie de informații din acest interviu, redactate într-un mod diferit (cu referire la modul de promovare și faptul că site-ul este în mai multe limbi străine).

Ministrul Justiţiei preia la pagina 76 un comunicat pe care l-am regăsit pe portalul Hotnews.ro la 24 mai 2006. Ministrul Justiției nu indică sursa și nici nu folosește ghilimele. Mai mult, el elimină sursa pe care portalul de știri o menționează cu bună-credinţă în articolul publicat.

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu cele dintr-un comunicate preluat de hotnews (facsmil jos)

„Producătorul spaniol de componente auto Manufactura Moderna de Metales/Barcelona (MMM) va realiza o investiție de tip greenfield într-o fabrică românească la Turda (Cluj), valoarea investiției fiind de 5 milioane euro, informează un comunicat de presă al Agenției Române pentru Investiții Străine (ARIS)“, scrie portalul.

„Producătorul spaniol de componente auto Manufactura Moderna de Metales/Barcelona (MMM) va realiza o investiție de tip greenfield într-o fabrică românească la Turda (Cluj), ce urmează a produce…“, scrie Florin Iordache, eliminând sursa. Demnitarul face trimitere la o anexă. Respectiva anexă se referă la „Topul investitorilor 2004“ (deși vorbim de o știre din 2006). În anexă nu se vorbește despre investitorul spaniol.

Florin Iordache copiază alte paragrafe dintr-un comunicat pe care l-am regăsit pe portalul business24.ro și unde vorbește despre „planurile de extindere ale Uzinei Renault de la Pitești“. Acesta își asumă jumătate de pagină din ziarul Adevărul despre „Multinaţionalele au înregistrat recorduri de vânzări în România“, fără să pună ghilimele (extrem de importante pentru a putea ști care este dimensiunea paragrafelor însușite din această sursă). 

Pasajele din teza de doctorat a lui Florin Iordache (facsimil sus) identice cu un comunicat din business24.ro (facsmil jos)

Cum este definit plagiatul în Moldova

Potrivit Codului de etică și deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare din Republica Moldova, plagiatul este definit astfel: „Plagiat – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale“.


Pe aceeași temă:

Cine îi poate retrage titlul de doctor ministrului Justiţiei. Florin Iordache a plagiat un interviu acordat de MRU agenției Rompres, precum și un articol științific

Reprezentanții Universității din Chișinău au declarat că nu vor analiza dovezile de plagiat prezentate de „România liberă” în cazul tezei de doctorat a lui Florin Iordache.


 Plagiatul jenant al ministrului Justiţiei, subiectul zilei în presă. Dezvăluirea făcută astăzi de România Liberă a fost preluată de cele mai multe publicații online, de televiziuni și posturi de radio

Jurnalistul Petre Bădica, senior editor la România Liberă, a analizat teza de doctorat a actualului ministrul al Justiţiei, Florin Iordache, ajungând la concluzia că o parte din contribuţia sa ştiinţifică ar fi, de fapt, interviul copiat al fostului ministru de Externe Mihai Răzvan Ungureanu.


 Încă un pasaj plagiat grobian în teza de doctorat a ministrului Justiției, Florin Iordache. Demnitarul PSD acuzat a furat pasaje întregi dintr-un interviu acordat de Mihai-Răzvan Ungureanu refuză să comenteze situația | EXCLUSIVITATE

La o nouă lectură a tezei de doctorat, am descoperit încă un pasaj, al cincilea, asumat de către ministrul Justiției, Florin Ioradache, din interviul pe care MRU l-a dat în ianuarie 2007. Interviul a fost acordat de MRU în ianuarie 2007 cu opt luni înainte ca Iordache să își susțină teza de doctorat


 EXCLUSIV. Cum se fură grobian un doctorat. Ministrul Justiției Florin Iordache a plagiat până și un interviu cu Mihai Răzvan Ungureanu. Demnitarul PSD a copiat și fraze cu limbă de lemn din comunicate de presă | FOTO

Florin Iordache a copiat pagini întregi dintr-un interviu-fluviu pe care MRU, pe atunci ministru de Externe, l-a acordat imediat după intrarea în UE. Actualul demnitar nu precizează sursa și nu folosește niciodată ghilimele. Mai mult, un sfert din articolele trecute în bibliografie sunt scrise de el însuși, iar 10% sunt comunicate de presă și rapoarte.


 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai citite

Recomandări ANPC de Moş Nicolae, legate de jucării și dulciuri

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomandă părinţilor, în contextul sărbătorii de Moş Nicolae, să achiziţioneze dulciuri numai din...

România va avea 86 la sută energie din surse regenerabile iar restul din surse cu emisii reduse de carbon, anunță președintele Iohannis

România se îndreaptă spre momentul în care va avea 86 la sută energie produsă din surse regenerabile iar restul din surse cu emisii reduse...

Cod portocaliu și cod galben de viituri în Transilvania, de duminică până luni

În Transilvania au intrat în vigoare un cod portocaliu și un cod galben de viituri, valabile de duminică, 3 decembrie, până luni, 4 decembrie...
Ultima oră
Pe aceeași temă