37.4 C
București
sâmbătă, 13 iulie 2024
AcasăPoliticăCCR a invalidat modul de instituire a carantinei la cei veniţi din...

CCR a invalidat modul de instituire a carantinei la cei veniţi din ţările „roşii” Covid

De asemenea, a decis că este neconstituţională prevederea referitoare la necesitatea încuviinţării Parlamentului pentru Hotărârea de guvern privind instituirea stării de alertă şi la posibilitatea Parlamentului de a modifica această hotărâre.

Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.25 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art.8 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei”

Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:

– Art.25 alin.(2) din Legea nr.95/2006: „Măsurile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii, precum şi bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.”;

– Art.8 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020: „(1)În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internaţional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătăţii, ministrul sănătăţii instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a decis, cu unanimitate de voturi,

– A respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.25 alin.(2) teza întâi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. respectiv partea care prevede că ”Măsurile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii”

– A admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.8 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, spune News.ro.

Cu majoritate de voturi,

– A admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 privind în reforma în domeniul sănătăţii, care stabileşte că ministrul Sănătăţii este cel care stabileşte bolile transmisibile pentru care sunt necesare internarea şi carantinarea, considerând că afectează drepturi şi libertăţi fundamentale.

”Pentru pronunţarea soluţiilor de admitere, Curtea a constatat că dispoziţiile art.25 alin.(2) teza a doua („precum şi bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii”) din Legea nr.95/2006 şi ale art.8 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 sunt neconstituţionale deoarece aceste norme juridice nu întrunesc cerinţele de claritate şi previzibilitate a legii impuse de art.1 alin.(5) din Constituţie şi afectează drepturi şi libertăţi fundamentale, aşa cum sunt cele prevăzute de art.23 alin.(1), art.25 şi art.26 din Constituţie, fără respectarea condiţiilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale”, explică judecătorii CCR.

Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.4 alin.(3) şi (4), art.65 lit.s), ş), art.66 lit.a), b) şi c) şi art.67 alin.(2) lit.b) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:

– Articolul 4

(3) Când starea de alertă se instituie pe cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de pe teritoriul ţării, măsura se supune încuviinţării Parlamentului. Parlamentul se pronunţă în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviinţare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviinţare, starea de alertă încetează de îndată.

(4) Parlamentul poate încuviinţa măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.

– Articolul 65

Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite pe durata stării de alertă:

s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g);ş) împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h).

– Alineatele de la Articolul 66 contestate se referă la nivelul amenzilor pentru mai multe contravenţii.

– Articolul 67, alineatul 2, litera b) se referă la faptul că anumite contravenţii pot fi constatate de ”personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi de subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă”.

Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a decis că aceste articole şi alineate sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat că sunt întemeiate criticile formulate de Avocatul Poporului reţinând, în esenţă:

– Neconstituţionalitatea art.4 alin.(3) şi (4) din Legea nr.55/2020 în raport cu prevederile art.1 alin.(4), art.21, art.52, art.108 şi art.126 alin.(6) din Constituţie întrucât, prin aceste texte de lege:

– Parlamentul cumulează funcţiile legislativă şi executivă, cu consecinţa încălcării principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, consacrat de art.1 alin.(4) din Constituţie;

– se denaturează regimul juridic al hotărârilor de Guvern, ca acte de executare a legii, cu consecinţa încălcării art.108 din Constituţie;

– se creează un regim juridic confuz al hotărârilor de Guvern, de natură să ridice problema exceptării acestora de la controlul judecătoresc, cu consecinţa încălcării prevederilor art.21, art.52 şi art.126 din Constituţie, care consacră accesul liber la justiţie, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar.

În cazul celorlalte articole contestate, Curtea le-a considerat neconstituţionale pentru că nu se poate determina care sunt instituţiile şi autorităţile publice care pot constatat contravenţiile şi nici construcţiile, instalaţiile sau amenajările, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, la care se referă, ceea ce afectează şi alte prevederi care fac trimitere la ele.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă