9.7 C
București
vineri, 22 octombrie 2021

Plan european pe 10 ani pentru sprijinirea romilor din Uniunea Europeană

Egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele sunt domeniile ce cuprind obiective și recomandări de urmat de către statele membre pentru modul de realizare a acestora.

Aceste obiective și recomandări vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progreselor și de asigurare a faptului că UE continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului vital de care atât de mulți dintre romii care trăiesc în UE au încă nevoie, a anunțat Comisia Europeană.

Instituția europeană a propus obiective minime de atins până în 2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior. Printre acestea se numără:

– reducerea la jumătate a numărului de romi care sunt victime ale discriminării;

– dublarea numărului de romi care depun o plângere atunci când sunt discriminați;

– reducerea cel puțin la jumătate a diferenței de venituri între romi și restul populației;

– reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește participarea copiilor la educația preșcolară;

– reducerea numărului de copii romi care frecventează școli primare segregate în cel puțin jumătate din statele membre cu o populație romă importantă;

– reducerea cu cel puțin jumătate a diferențelor de ocupare a forței de muncă și a diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă;

– reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește speranța de viață;
reducerea cu cel puțin o treime a decalajului în ceea ce privește condițiile precare de locuit;
asigurarea faptului că cel puțin 95 % din romi au acces la apă de la robinet.

Comisia Europeană invită fiecare stat membru să prezinte o strategie națională până în septembrie 2021 și să raporteze cu privire la punerea ei în aplicare o dată la doi ani. Comisia va monitoriza progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, pe baza informațiilor rezultate în urma anchetelor desfășurate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și a contribuțiilor din partea societății civile. Se va face, de asemenea, o evaluare intermediară aprofundată a tuturor componentelor noului plan pe 10 ani.

Ultima oră
Pe aceeași temă