NORI DE PRAF TOXICI ÎN BUCUREȘTI DATORITĂ TRANSFERURILOR DE DEȘEURI LA UTILTRAILER DIN ULMENI

Update/ Replică. Nori de praf toxici în Capitala din cauza deșeurilor transferate ilegal la Ulmeni

Update/ Societatea UTILTRAILER S.A. neagă acuzațiile care i se aduc și cere drept la replică.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 08.03.2020 - 15:01

În virtutea dreptului la replică și luând în considerare faptul că articolul nu necesită corecții, publicăm replica societății S.C. UTILTRAILER S.A. fără alte comentarii:  

,,Cu privire la continutul din articolul publicat, luni 02 martie 2020, vă transmitem următorul drept la replică, pe care vă rugăm să îl publicați, în caz contrar, vom acționa pe cale legală împotriva publicației condusă de dumneavoastră. În raport de conținutul acestui articol, avem de făcut următoarele precizări, având în vedere informațiile false publicate, precum și consecințele unor asemenea informații lansate în mass-media atât  pentru reputația societății noastre, UTILTRAILER S.A. cât și pentru dezinformările si crearea de panica in rândul populației,
1.     În primul rând,  vă învederăm că activitatea noastră se desfășoară legal, în baza tuturor avizelor și actelor de reglementare necesare. Astfel, fluxul tehnologic derulat la punctele de lucru se desfășoară în strictă conformitate cu normele impuse prin actele de reglementare. În realitate, pericolul unei poluări cauzate de activitățile desfășurate, indiferent de natura ei, nu există, datorita modului de exploatare, precum reiese din următoarele considerente:
-       întreaga noastră activitate se desfășoară cu respectarea normelor de protecție a mediului în spații conforme din punct de vedere tehnic, special amenajate și destinate procesării deșeurilor;
-       activitatea desfășurată de noi cuprinde tratarea deșeurilor prin procedee tehnice certificate în vederea recuperării materialelor reciclabile, reciclării și valorificării acestora;
-       în incinta amplasamentelor nu se desfășoară nicio activitate de eliminare a deșeurilor;
-       activitatea noastră respectă normele de protecție și amplasare față de așezările umane;
-       pe amplasament sunt recepționate și prelucrate doar deșeuri nepericuloase de proveniență municipală și asimilabile acestora;
 
2.     Deșeurile sunt procesate în amplasament în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu unități administrativ teritoriale și societăți de salubrizare de pe teritoriul României. Societatea noastră NU are încheiate contracte cu societăți din afara țării și NU recepționează și nici NU a recepționat vreodată deșeuri provenite din import.
3.     În al doilea rând, afirmația „Nori de praf toxici în Capitală din cauza deșeurilor transferate ilegal la Ulmeni” este total falsă, întrucât activitatea subscrisei se desfășoară legal și transparent, deșeurile sunt recepționate în baza unor contracte de prestări servicii, transportul acestora  se realizează în conformitate cu normele în vigoare de către societăți autorizate, cu existența tuturor documentelor privind trasabilitatea acestora.
4.     În al treilea rând, cu privire la „amenințarea directă a cetățenilor din Ulmeni care au început să posteze pe rețelele de socializare despre dezastrul din satul lor dar și la amenințarea ziariștilor și reporterilor care îndrăznesc să se apropie sau să fotografieze munții de gunoi” , vă aducem la cunoștință că  S.C. UTILTRAILER S.A. nu a desfășurat niciun fel de acțiuni de limitare a libertății de exprimare a cetățenilor și a comunităților civile sau a ziariștilor și reporterilor ci din contră, încurajează dialogul cu aceștia într-un cadrul obiectiv.
5.     Pe cale de consecință, în cadrul articolului de presă reprezentând publicitate plătită de către Asociația A.M.P.M.E. ați adus acuzații grave la adresa  S.C. UTILTRAILER S.A. în condițiile în care la o minimă diligență din partea redactorului cu privire la aceste acuzații se putea observa cu ușurință, caracterul neadevarat ala acestora. Toate afirmațiile mediatizate sunt neadevărate și modul în care au fost difuzate publicului denotă o rea – credință evidentă cu rol de a crea panică în rândul populației, denigrând activitatea  S. C. UTILTRAILER S.A. .
6.     Este unanim cunoscut faptul că asociația A.M.P.M.E. este aservită intereselor economice ale unor societăți comerciale concurente, care au interese mari în zona serviciilor prestate de subscrisa şi nicidecum în direcția protejării mediului sau a acțiunilor civice, după cum la fel de ușor se poate observa cu o minimă diligență la adresa activității acestei asociații care încearcă prin publicitate plătită să exercite o presiune uriașă, în vederea promovării intereselor societăților respective.
7.     De asemenea, vă învederăm că publicarea unor informații eronate și defăimătoare cu privire la o societate care desfășoară o activitate de interes public creează un prejudiciu nu numai  S.C. UTILTRAILER S.A., ci și serviciului public în sine pe care îl desfășurăm.
8.     În concluzie, vă notificăm cu privire la publicarea de îndată a acestui drept la replică, precum și cu solicitarea de a lua la cunoștință informațiile false și neverificate pe care le-ați publicat în articolul din ziarul condus de dumneavoastră. În acest sens, vă solicităm ca respectivul articol de presă să fie înlăturat, după publicarea în prealabil a dreptului nostru la replică.”

Articolul integral

Cetățenii din Ulmeni sunt terorizați și li s-a interzis să posteze pe rețelele de socializare dezastrul din satul lor creat de deșeurile aduse din București.

Bucureștenii respiră zilnic norii de praf amestecați cu particule în suspensie, viruși și bacterii, dejagate din transferul permanent a mii de tone de deșeuri din autogunoiere mici în camioane de mare tonaj care merg ulterior spre Ulmeni.

Primarul comunei Ulmeni care a adus la cunoștință autorităților dezastrul, poluarea și contaminarea de la marginea satului este amenințat și șantajat.

Cetățenii din Ulmeni sunt terorizați și li s-a interzis să posteze pe rețelele de socializare dezastrul din satul lor creat de deșeurile aduse din București.  

Reprezentanții unei rețele organizate de traficare a deșeurilor au trecut la amenințarea directă a cetățenilor din Ulmeni care au început să posteze pe rețelele de socializare despre dezastrul din satul lor dar și la amenințarea ziariștilor și reporterilor care îndrăznesc să se apropie sau să fotografieze munții de gunoi, așa cum arată unele articolele de presă.

Ce au de ascuns și din ce motiv nu se poate apropia nimeni de acești munți de gunoaie din marginea satului Ulmeni, chiar și pe un drum public, ramâne un mister.

Ulmeni, sat terorizat de gunoaie şi mirosuri

Mai mult, primarul comunei Ulmeni domnul Catana Ion, care în urma plângerilor venite de la oamenii din sat terorizați de gunoaie și mirosuri a sesizat în numeroase rânduri atât Garda de Mediu cât și alte autorități ale statului, a primit amenințări directe de la reprezentanții rețelei organizate de traficare a deșeurilor și a fost șantajat cu faptul că atenție “produce țuica“, conform articolului aparut in ziarul Puterea.

Domnul primar Catana Ion, este un exemplu de curaj, onestitate și inițiativă publică în apărarea cetățenilor iar cât timp aduce la cunoștința autorităților poluarea și infracțiunile din zona Ulmeni are tot sprijinul populației și al instituțiilor statului.

Este incredibil, mai spune primarul din Ulmeni, cum în anul 2020, într-o capitală europeană cum este Bucureștiul, o rețea organizată de traficare a deșeurilor, profitând de instabilitatea politică și de corupția din rândul funcționarilor publici, degajă zilnic un nor de pulbere amestecat cu particule în suspensie, viruși și bacterii, în diverse sectoare din capitală prin transferul gunoaielor din autogunoiere mici în camioane de mare tonaj, pe care le transportă ulterior lângă satul Ulmeni, producând un dezastru ecologic condamnând o comunitate întreagă la miros, toxicitate și boală, cauzând un fel de epidemie care afectează negativ sănătatea, activitatea și liniștea comunităților locale din București, Călărași cât și a celor din Orașul Turtucaia amplasat pe celălalt mal al Dunării, aparținând Bulgariei.

Cetățenii revoltați din satul Ulmeni, care au sănătatea pusă în pericol arată că rețeaua organizată formată din societățile Utiltrailer și Cassano Metal legată cu funcționarii publici corupți din Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului și din alte sfere de influență care au puterea de a menține activă o contaminare permanentă și de a bloca sau denatura orice control asupra rețelei, au tot interesul ca acțiunile lor ilegale, poluarea și distrugerea sănătății unei comunități să nu apară și să nu fie dezbătute în Mass-media.

Zilnic sunt apariții în mass-media sau pe rețelele de socializare ale înalților funcționari publici, care vorbesc despre poluarea din București și din țară, dar nici unul dintre aceștia nu amintesc nici măcar în treacăt de acest fenomen incredibil care se desfășoară sub ochii noștri, respectiv de poluare a Bucureștenilor cu nori de praf toxici,  de poluare cu substanțe toxice, de contaminare a apei potabile, de distrugerea accelerată a ecosistemelor din județul Călărași, satul Ulmeni aflat la o distanță mică de fluviul Dunărea cât și afectarea sănătății cetățenilor din Orașul Turtucaia amplasat pe celălalt mal al Dunării aparținând Bulgariei.

În satul Ulmeni, Călărași sunt depozitate zilnic și mai ales noaptea cantități imense de deșeuri menajere în amestec cu deșeuri periculoase și spitalicești direct pe sol ridicând un munte de gunoi lângă sat, de peste 15 metri înălțime, iar cantitățile de gunoaie au depășit de mult 100 000 tone.

Deșeurile provin din anumite sectoare din București și sunt transferate din autogunoiere mici în camioane mari care depășeșc 30 de tone, fiind transportate ulterior pe drumurile județene către localitatea Ulmeni. 

Victimele imediate ale acestei poluări și distrugeri de ecosistem sunt cetățenii din București care respiră zilnic norii de praf ce se degajează ca urmare a transferului de deseuri în camioane mari cât și cetățenii din Ulmeni, Călărași care în cele șase luni de când au apărut munții de gunoaie lângă casele lor, respiră un aer groaznic, trăiesc în mizeria și toxicitatea gunoaielor iar contaminarea pânzei freatice și a fântânilor din gospodării, cu lichidele periculoase din gunoaie îi pune în situația de a consuma apă contaminată, aceeași apă fiind folosită pentru irigarea legumelor sau în agricultură.

La solicitarea cetățenilor din Ulmeni și Călărași cât și a celor din București afectați de poluare arătăm cine sunt funcționarii publici care conform fișei postului și a obligațiilor ce le revin prin lege ar trebui să intervină în stoparea intoxicării Bucureștenilor cu noriii de pulbere toxică cât și a acestui dezastru din Ulmeni și în evitarea poluării fluviului Dunărea și a localităților limitrofe acestuia.

Din simpla documentare privind fișa postului funcționarilor publici din instituțiile și ministerele competente rezultă următoarele nume și funcții:

1.       Garda Națională de Mediu - Comisar General – Mărioara - Artemis GĂTEJ

Tel: 021.326.89.70

E-mail: [email protected]

2.       Garda Națională de Mediu - Comisar General Adjunct - Alexandru Mihai CACOVEANU

Tel: 021.326.89.70

E-mail: [email protected]

3.       Garda Națională de Mediu - Comisar General Adjunct - Adrian Haralambie BIDU 

Tel: 021.326.89.70

E-mail: [email protected]

4.       Garda Națională de Mediu - Comisar General Adjunct - Marius Octavian POPA 

Tel: 021.326.89.70

E-mail: [email protected]

5.       Garda de Mediu Călărași - Comisar Zanfir CRISTIAN

Tel: 0242 / 317.028

E-mail: [email protected]

6.       Agenția Națională de Protecție a Mediului - Președinte Viorel Toma

Tel: 021.207.11.01

E-mail: [email protected]

7.       Agenția de Protecția Mediului Călărași - Director Executiv Steluta BOITAN

Tel: 0242.315.035

E-mail: [email protected]

8.       Ministerul Mediului - Direcția generală deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase – Director Cosmin TEODORU

Tel: 004 021 408 9500

E-mail: [email protected]

9.       Ministerul Mediului - Direcția Control – Andrei Viorel TUFEANU

Tel: 004 021 408 9500

E-mail: [email protected]

10.   Inspectoratul Județean de Poliție Călărași - Inspector șef Marian IORGA

Tel: 0242 306 000

E-mail: [email protected]

11.   Poliția sector 2, București – Comisar Sef de Politie Bogdan BERECHET

Tel: 021.315.35.34/ interior 33362

E-mail: [email protected]

12.   Direcția de poliția transporturi - Chestor de poliție Dragoș Orlando NICU

Tel: 021/208.25.25

E-mail: [email protected]

13.   Prefectura Călărași - Prefect George IACOB

Tel: 0242/315.304

E-mail:  [email protected]

14.   Primăria Ulmeni – Viceprimar Ion CATANĂ

Tel: 0238 503076

E-mail: [email protected]

15.   Consiliului județean Călărași – Președinte Vasile ILIUȚĂ

Tel: 0242.311.301

E-mail: [email protected]

16.   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași - Director executiv Alin-Bogdan DRĂGULIN

Tel: 0242 317.133

E-mail: [email protected]

17.   Direcția de Sănătate Publică Călărași - Director Executiv Cezar Cristian RĂDULESCU

Tel: 0242 311 462

E-mail: [email protected]

18.   Ministerul Sănătății - Ministru Victor Sebastian COSTACHE

Tel: 021 3072 500; 021 3072 600

E-mail: [email protected]

19.   Ministerul Mediului - Ministru Costel Alexe

Tel: 021 408 9500

E-mail: [email protected]

20.   Inspectoratul General de Poliție – Inspector șef Liviu VASILESCU

Tel: 021/208.25.25

E-mail: [email protected]

21.   Ministerul Afacerilor Interne – Ministru Ion-Marcel VELA

Tel: 021/264.87.05

E-mail: [email protected]

La aceste numere pot suna sau trimite e-mail toți cetățenii din București, Călărași și Ulmeni sau cei care dețin informații importante despre poluarea, distrugerile și îmbolnăvirile din zona cât și cei care au fost amenințați terorizați sau șantajați să nu posteze pe rețelele de socializare sau să fotografieze situația dezastruoasă din Ulmeni.

Asociațiile de mediu și ONG-urile specializate vor fi alături de cetățenii terorizați de poluare și vor lupta împreună pentru recâștigarea sănătății și al confortului binemeritat de fiecare. 

Petițiile pot fi trimise și la asociația de mediu: Asociația pentru Monitorizare Prospecție Mediu și Ecologie (A.M.P.M.E.), e-mail: [email protected].

 

 

Comentarii