20.6 C
București
joi, 25 iulie 2024
AcasăSportOrdin comun MTS - MS privitor la noile măsuri ce se aplică...

Ordin comun MTS – MS privitor la noile măsuri ce se aplică în privința activității sportive

Potrivit noului normativ, toți membrii personalului bazelor sportive, precum și utilizatorii acestora trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor COVID-19. Informațiile generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților de sănătate publică (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).
a) Simptomele includ:
— cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;
— rare: dureri de cap, greață, diaree.
b) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:
— spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini, avizat/autorizat;
— acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;
— evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
— folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;
— curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;
— dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive: 

1. Bazele trebuie să fie împrejmuite.
2. Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit.
3. Trebuie să se facă triajul observațional al participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19, nu i se va permite accesul în baza sportivă și i se va recomanda să contacteze medicul de familie. În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.
4. La accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate într-un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2.
5. Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația: numărul maxim de utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii fizice și sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.
6. Accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului.
7. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepție, minorii pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să îi conducă la spațiul de antrenament.
8. Accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de siguranță.
9. În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat.
10. Este permisă funcționarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare și a cafelei, iar administratorul bazei sportive are obligația de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat, cu produse biocide avizate/autorizate.
11. Consumul alimentelor se face doar în spații deschise, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
12. Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop.
13. Pentru spațiile de antrenament trebuie să existe substanțe dezinfectante pentru dezinfectarea mâinilor, materialelor și a echipamentului sportiv.
14. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și igienizare a mâinilor (apă, săpun, produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.
15. Fiecare bază trebuie să aibă asigurată cel puțin o cameră suplimentară (spațiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte spații definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de specialitate/evacuare.
16. Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile de mai sus, aceasta rămâne închisă.

Condiții care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor sportive

1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să anunțe direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și medicul de familie și să nu părăsească locuința până la stabilirea unui diagnostic.
2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.
3. Măsuri de natură organizatorică:
— Administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.
— Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.
— Se vor nominaliza, prin proceduri proprii, persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare.
— Pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului care administrează baza sportivă se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
— Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși).
— Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor și covorașele cu dezinfectant trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.
— Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.

Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se recomandă:
a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;
c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează individual, în saci impermeabili, imediat după finalizarea operațiunii de curățenie-dezinfecție. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.
În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspectă/confirmată cu COVID-19, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către unități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate.

Normele privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber sau cele obligatorii pentru pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România pot fi aflate consultând aici normativul.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă