Interviu cu un profesor care pregătește elevi pentru examenul maturității

Elevii au dificulțăți acolo unde materia necesită efort de memorare și exercițiu de aplicare a cunoștințelor, apreciază mai mulți profesori care oferă pregătiri pentru BAC.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Actualizat: 25.05.2021 - 13:57

În predarea online, utilizarea mijloacelor audio-video şi/sau a materialelor de pe diferite site-uri educaţionale este mult mai la îndemână, apreciază profesorul de Limba și literatura română, Dana Rus, colaborator în cadrul mai multor proiecte educaționale dezvoltate de organizația non-guvernamentală Școala de Valori..

RL: Cum a fost trecerea la cursurile predate exclusiv online?

Dana Rs: A preda exclusiv online a însemnat și înseamnă, în continuare, o nouă provocare, o tranziție de la mijloacele clasice, existente în predarea tradițională - tabla şi markerul/creta -, la mijloacele moderne de transmitere a informației și predare.

Fiind o noutate pentru toţi partenerii educaţionali implicaţi în sistemul românesc de învăţământ (elevi, părinţi, profesori, comunitate), trecerea la cursurile online nu a fost deloc uşoară, cu atât mai mult cu cât nu a existat o pregătire prealabilă. Din acest motiv, alături de colegii mei, am urmat cursuri de pregătire profesională în vederea îmbunătăţirii metodelor de predare online.

Cum au reușit să se adapteze elevii la acest stil de predare?

Elevii au trecut prin mai multe etape şi  s-au adaptat diferențiat, în funcție de diferite criterii, printre care și mediul din care fac parte: unii au perceput această trecere ca pe o relaxare, datorită comodităţii date de spaţiul personal, de acasă, alții - cei interesați de studiu, de exemplu, au fost receptivi la noile transformări și au devenit autodidacți în învățare.

Cât de mari sunt pierderile acumulate în pregătirea elevilor?

E desul de greu să facem o statistică, să cuantificăm acestem pierdem ori să dăm un feedback, în  momentul de faţă, având în vedere situaţiile întâmpinate de la începutul pandemiei, şi anume: lipsa dispozitivelor electronice, internetul de mică viteză sau chiar lipsa lui ori a resurselor educaționale necesare. Elevii care au avut un mijloc electronic optim de comunicare şi interacțiune cu profesorii au reușit să recepteze integral informațiile predate.

Dar, din păcate, pierderile se resimt, nu doar la nivelul conţinuturilor de învăţare, ci şi la nivel emoțional și social, pentru toate categoriile de elevi.

Este suficientă pregătirea pentru examenul național de Bacalaureat ce va mai fi organizată în școli?

Prezența fizică în școli a profesorilor și a elevilor este, fără îndoială, un bun câștigat, deoarece există elevi care acumulează doar vizual-auditiv informația, iar pentru aceștia un profesor dedicat face tot posibilul să fie prezent fizic precum “omul potrivit la locul potrivit” și să ajute necondiționat elevul.

Din câte ați observat, la ce tip de subiecte le este mai dificil elevilor care se pregătesc de Bacalaureat să găsească soluțiile?

Din discuțiile avute cu colegii mei profesori, subiectele care pun probleme elevilor sunt cele care verifică cunoştinţele acumulate de-a lungul tuturor celor patru ani de studii. Indiferent de disciplina de examen, elevii au dificulțăți acolo unde materia necesită efort de memorare și exercițiu de aplicare a cunoștințelor. În mare parte, elevii se bazează pe cunoștințele transmise de profesor, iar dacă mijloacele de transmitere a acestora sunt periclitate, șansele lor de reușită se diminuează considerabil.

Ce parte a materiei a fost cel mai dificil de adaptat și predat în online?

Cel mai probabil, matematica și celelalte materii realiste, științele exacte, în general, unde exercițiul și aplicația practică necesită explicație suplimentară și feedback imediat.

 Ați constatat și aspecte pozitive ale predării online?

Există şi câteva aspecte pozitive în acest sens. Unul dintre ele constă în folosirea conţinutului pe care îl oferă platformele de specialitate ori internetul. În predarea online, utilizarea mijloacelor audio-video şi/sau a materialelor de pe diferite site-uri sau platforme educaţionale este mult mai la îndemână.

Pe viitor, când va dispărea pericolul pandemiei, procentual, în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat, cât considerați că ar trebui folosite cursurile online și cât cele față în față?

Predarea online are și aspectele sale pozitive. Vorbim aici despre o accelerare a mijloacelor moderne de predare și învățare, de adaptabilitate pentru profesori la noi metode de accesare și predare a informației, de responsabilizare a elevilor, precum și de centralizare a unor informații și a urmăririi progresive a tinerilor prin intermediul platformelor de învățare și interacționare a acestora cu dascălii lor.

Având în vedere că beneficiarii direcţi sunt elevii, consider că desfăşurarea cursurilor online în pregătirea lor pentru examenul de Bacalaureat din această vară, în acest context pandemic dificil, ar trebui analizată la nivelul fiecărei clase din fiecare școală, ţinându-se cont de nivelul cunoştinţelor elevilor şi, mai ales, de mijloacele şi posibilităţile necesare pentru ca ei să fie prezenţi permanent la demersul didactic. 

Comentarii