15 C
București
luni, 20 septembrie 2021

Sindicaliștii veterinari, plângere penală împotriva președintelui ANSVSA, Robert Chioveanu

Sindicatul Veterinarilor din Administrația Centrală ”Esculap”, prin președintele acestuia, Romeo Manea, l-a acționat în instanță pe președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Robert Viorel Chioveanu, precum și pe alte persoane care ”vor identificate și care au fost implicate în orice mod (coautorat, instigare, complicitate)”, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de Art 297 Cod Penal, respectiv neglijență în serviciu, prevăzută și pedepsită de Art. 298 C.pen.,

Solicitând tragerea la răspundere penală și repararea prejudiciilor cauzate, sindicaliștii ”Esculap” îi acuză, în mod concret, pe Robert Chioveanu, de faptul că, prin acțiuni precum tergiversarea ordonanțării cheltuielilor și a transmiterii ordinelor de plată către trezorerie, președintele ANSVSA, împreună cu alți funcționari din Autoritate, au generat virarea cu întârziere a sumelor de bani necesare plății salariilor către membrii de sindicat angajați în structura proprie a ANSVSA, respectiv plata întârziata a acestora, cu nesocotirea terrmenului și condițiilor prevăzute de Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, raportat la pct. 38 din Anexa la Ordinul MFP nr. 86/2005.

Chioveanu, responsabil, în opinia sindicaliștilor, cu întârzierea plăților salariale

Potrivit Sindicatul Veterinarilor din Administrația Centrală ”Esculap”, începând cu sfârșitul anului 2020 și continuând cu primele luni ale anului 2021, a devenit un obicei că plata drepturilor salariale să se facă cu încălcarea datei limita prevăzută de Legea nr. 500/2002 și pct. 38 din Artexa la Ordinul MFP rtr. 862005. Astfel, spun sindicaliștii, în luna noiembrie 2020 plata drepturilor salariale s-a făcut pe data de 18.11.2020, cu o întârziere de 4 zile față de terrnenul legal. În lunile februarie și martie 2021 plata drepturilor salariale s-a făcut pe data de 15, cu o întârziere de o zi față de termenul legal, iar în luna aprilic 2021 plata s-a făcut pe data de 19.04.2021, cu o întârziere de 5 zile față de maximul prevăzut de lege.

Sindicaliștii anunță faptul că, potrivit Art. 24 din Legea nr. 500/2002, „angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efecluează de către conducătorul compartimentului financiar ¬ contabil / persoana responsabilă cu efectuarea plății” iar „angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispoziților legale”, în condițiile în care, potrivit OG nr. 42/2004, calitatea de ordonator principal de credite la nivelul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor aparține Președintelui acesteia, în persoana lui Robert Viorel Chioveanu, acesta purtând răspunderea directă pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății salariilor.

În afara răspunderii directe, președintele ANSVSA poartă, în opinia celor care au solicitat tragerea sa la răspundere penală, și vina pentru deficiențele procesului execuției bugetare desfășurat în cadrul instituției pe care o conduce, ”deficiențe pe care le-a cunoscut, acceptat și tolerat fără să adopte nicio măsura de remediere”.

Indiferent și independent de faptul că au acționat cu intenție sau din culpa, persoanele din cadrul ANSVSA care au contribuit prin fapte proprii la întârzierea ordonanțării plății salariilor se fac vinovate de nesocotirea atribuțiilor de serviciu în sensul celor pprevăzute de Art. 297 și Art. 298 Cod Penal, spun sindicaliștii, în plângerea înaintată de președintele Romeo Manea.

Potrivit Art. 297 Cod Penal, ”fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Sindicaliștii veterinari și-au revendicat drepturile în perioada tuturor mandataților vremelnici la conducerea ANSVSA

De asemenea, potrivit Art. 298 Cod Penal, „încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

În speță, spune Sindicatul Veterinarilor din Administrația Centrală ”Esculap”, prin președintele acestuia, Romeo Manea, îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu s-a făcut cu încălcarea prevederilor Legii nr. 500/2002, fiind astfel îndeplinite cerințele decurgând din Deciziile CCR nr. 508/06.07.2017 și nr. 405/15.06.2016.

În ceea ce privește prejudiciile produse prin săvârșirea infracțiunilor, sindicaliștii arată faptul că, prin neplata la timp a salariilor, membrii de sindicat au fost împiedicați să beneficieze de fructele civile reprezentând dobânzile aferente acestora, cumulate, pe perioada întârzierilor repetate și a numărului de salarii plătite cu întârziere, aceste dobânzi însumând ”un important prejudiciu material”, pe care reclamanții anunță că îl vor cuantifica ulterior și pentru recuprărea căruia înțeleg să se constituie parte civilă în cauză.

Federația Sindicală a Veterinarilor, protest împotriva ”acțiunilor abuzive și distructive” ale lui Chioveanu

Plângerea penală a veterinarilor sindicaliști nu este primul demers care încearcă să aducă în atenția opiniei publice și a guvernanților starea de fapt de la bivelul ANSVSA. F.S.V.R. I-a solicitat lui Chioveanu, în mod imperativ, prin intermediul unei note de protest, să înceteze ”acțiunile abuzive și distructive, îndreptate împotriva intereselor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – instituție publică de referința în România, precum și a intereselor membrilor de sindicat și nu numai, personal din structura centrală sau a structurilor subordonate ANSVSA”, considerând că toate acestea au dus la ”scăderea capacității administrative a instituției”.

Conform notei de protest a sindicaliștilor, faptele lui Chioveanu continau ”să producă efecte cu impact grav în viitor, prin următoarele acțiuni promovate/girate în calitate de conducător – Președinte – Secretar de stat al serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din România”, în principal prin:
1. Practicarea unui dialog social inconsecvent, neserios și mai ales nesincer, în
relația cu sindicatele, concretizat în ultimă instanță prin blocarea, în extremis, a
semnării/avizării, de către Chioveanu, a Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Grup de unități ale ANSVSA, deși acesta a fost anterior negociat și semnat de reprezentanții instituției, reprezentanți desemnați chiar de către Președinte.
2, Șicanarea și intimidarea unui număr extrem de mare de angajați din structura
centrala sau a structurilor subordonate ANSVSA prin:
– mutări abuzive (cca 100 într=un singur an de la preluarea funcției) dintr-o structura în alta sau dintr-o instituție în alta, fără o justificare logica și mai ales fără asigurarea
specificului/specializării activității desfășurate de persoanele în cauză;
– formularea de plângeri tendențioase fără o minimă justificare sau verificare
prealabilă, în unele cazuri cu scopul de a îndepărta anumite persoane din anumite funcții sau pentru a le pune în imposibilitatea de a-și îndeplini corespunzător atribuțiile de serviciu.
3. Promovarea/postarea de către Robert Chioveanu, a unui proiect de OUG care nu a fost discutat si/sau asumat la nivelul structurilor ANSVSA, cu încălcarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a OUG nr. 57/2019 – codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și fără avizul Colegiului Medicilor Veterinari din România – cu încălcarea Legii
nr. 160/1998, respectiv cu încălcarea principiilor dialogului social.

Nota de protest a Federației Veterinarilor a fost urmată de o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Klaus Iohannis, și premierului Florin Cîțu, documentul, semnat de mai mulți funcționari de vârf ai ANSVSA, aducea în atenția președintelui și premierului faptul că instituția detașării, de care Robert Chioveanu ”se folosește în scopul ”executării profesionale”a personalului aflat în subordinea sa”, atrage chetuieli foarte mari din bugetul statului pentru cazare, diurnă și transport, lipsite de orice justificaare tehnică, memoriul fiind semnat de Stelian Caramitru, secretarul general al ANSVSA, Cornelia Bilțiu Dâncuș, director economic, Valentin Voicu, șeful Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar, Florica Bărbuceanu, directoarea Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, împreună cu alți 12 directori DSV din țară și șefi de servicii ai Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Ultima oră
Pe aceeași temă