Calendarul examenului de Titularizare

Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 (examenul de Titularizare în învățământul preuniversitar) a fost reactualizat prin ordin al ministrului Educației.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

08.07.2020 - 00:29

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).

 

Data probei scrise

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august.

“Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

“Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învățământ preuniversitar: a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-16 iulie 2020”, se arată în Ordinul ministrului Educației.

În documentul citat se mai precizează: “Cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 8 iulie 2020 pot depune, în perioada 9-16 iulie 2020, cereri în vederea soluţionării reducerii de activitate, însoţite de documentele justificative. b) afișarea, pe site-ul inspectoratelor școlare, a datelor de înscriere ale candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic; Termen: 17 iulie 2020 c) verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaţilor; d) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv; Perioada: 17-21 iulie 2020”.

Comentarii