9 C
București
luni, 25 octombrie 2021

Banca Națională își schimbă site-ul. Ce va putea face noul portal

Noul site ar trebui să fie mai mult o platformă financiară, dar și de sondare a opiniei publice, care să apropie mai mult BNR de omul de rând. Instituția a pregătit 912.000 lei (200.000 euro) pentru o firmă specializată care să realizeze proiectul, potrivit unui anunț publicat în Registrul electronic al achizițiilor publice – SICAP. Ofertele trebuie trimise la sediul BNR până pe 8 aprilie. Contractul are o perioadă de derulare de un an.

„Obiectul prezentului contract îl constituie achiziționarea serviciilor de dezvoltare web necesare realizării următoarei versiuni a website-ului BNR (a treia versiune majoră), denumit în continuare Website-v3. Prin acest proiect se urmărește înlocuirea website-ului actual, conceput acum 10 ani, cu un produs nou, realizat conform celor mai noi standarde și tehnologii din domeniu și menit să asigure îmbunătățirea proceselor de comunicare cu publicul, pentru a putea deveni în mediul online o referință de informare-educare și dialog profesionist. Pe lângă aspectele tehnice, noua soluție va pune accent și pe experiența utilizatorilor site-ului (UX), printr-o abordare atentă a elementelor de accesibilitate și navigabilitate. De asemenea, proiectul va acoperi translatarea (selectivă) și rescrierea creativă a conținutului selectat în noul website, astfel încât să se ofere informații ușor de înțeles pentru cât mai multe categorii de audiență“ – așa este caracterizat contractul scos la licitație de instituția condusă de guvernatorul Mugur Isărescu.

Departajarea ofertanților este făcută de preț în proporție de numai 27%, restul fiind diverse alte criterii, precum: Funcționalități destinate utilizatorilor publici; Funcționalități destinate administratorilor; Conținut și design; Monitorizare și securitate; Experiența în dezvoltare software ori baze de date.

 

„Monitorizare strictă”

Decizia BNR de a dezvolta un site nou este motivată de necesitatea conducerii de a fi mai transparentă și de a crește prestigiul instituției. De asemenea, site-ul va funcționa mai degrabă ca un portal complex ce va putea asigura publicarea sincronizată pe toate canalele (website și conturi social-media) și diseminarea promptă, activă a informațiilor (prin e-mail și push-notifications).

Mai mult decât atât, site-ul va putea colecta și date de la cei care îl vor urmări. „Îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor. Optimizarea regăsirii informației, căutare avansată (după domeniu, tip de conținut, cronologie etc.), abonare online la diferite categorii de știri, formulare online pentru diverse solicitări. Posibilitatea realizării de sondaje sau interogări complexe ale publicului, pe bază de chestionar“, arată BNR.

Produsul web ar mai urmări și creșterea gradului de educație financiară a publicului larg, la pachet cu respectarea protocoalelor de schimburi de informații cu categoriile speciale de beneficiari, agenții de presă, instituții și autorități naționale, prin publicarea/diseminarea informațiilor specifice și a notificărilor către acestea, conform calendarelor prestabilite și „monitorizarea strictă a stării fiecărei raportări“.

Banca Naţională a României este banca centrală a României. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul propriu, este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti.

Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor (conform Statutului). Banca Naţională a României sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.

Printre atribuții: elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb, autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare; emiterea banc-
notelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia; administrarea rezervelor internaţionale ale României.   

Ultima oră
Pe aceeași temă