11 modele orientative emise de Comisia Europeană pentru ajutoarele de stat

Comisia Europeană oferă statelor membre modele de elaborare a planurilor naționale de redresare și reziliență care să fie conforme cu normele Uniunii Europene de acordare a ajutoarelor de stat.

Share

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 23.12.2020 - 12:32

Pentru a facilita și mai mult punerea în aplicare a programului InvestEU, precum și a fondurilor UE și a fondurilor naționale alocate redresării, Comisia consultă statele membre cu privire la o eventuală extindere a Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare iar pentru colectarea opiniilor statelor membre cu privire la aplicarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat se va face un sondaj de opinie în toate statele Uniunii.

„Pentru a beneficia pe deplin de avantajele oferite de fondurile publice limitate, este esențial ca normele privind ajutoarele de stat să își aducă în continuare contribuția la menținerea echității și a competitivității pieței noastre unice. Le oferim statelor membre toate orientările și instrumentele necesare pentru ca planurile lor naționale de redresare și reziliență să poată fi puse în aplicare cât mai rapid posibil, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a atenua efectele economice ale crizei actuale și pentru a ne asigura că economia europeană se redresează rapid în urma crizei, menținând totodată condițiile de concurență echitabile pe piața unică.”, a anunțat Margrethe Vestagen, responsabila cu policia în domeniul concurenței.

Cele 11 modele orientative privind ajutoarele de stat oferite de Comisia Europeană acoperă numeroasele tipuri de proiecte de investiții conforme cu „inițiativele emblematice europene” prevăzute în Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, elaborată de Comisie. Modelele orientative sunt documente tehnice, menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comentarii