Ape tulburi în Portul Constanța

Instanța a anulat procedura de selecție a managerului, operatorii portuari spun că CA-ul a fost numit ilegal.

Share

Cristian Hagi 0 comentarii

Actualizat: 04.02.2019 - 15:02

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța trece prin vremuri tulburi și complicate. O decizie a Curții de Apel Constanța a produs o adevărată undă de șoc ale cărei consecințe sunt încă greu de descifrat. Instanța a decis să anuleze procedura de selecție organizată în 2017 pentru ocuparea funcției de director gene-ral.

Decizia vine după ce o persoană nemulțumită de procedură, Mihaela Stăetu, a atacat-o în instanță. Decizia este definitivă. În hotărâre scrie că se anulea-ză și „actele ulterioare de numire în funcția de director general al CNAPMC întocmite ca urmare a -procedurii de selecție pentru ocupara funcției de director general”.

Pe parcursul procesului, Dan Nicolae Tivilichi, directorul actual al portului, a făcut cerere de intervenție în proces, dar aceasta a fost respinsă.

Asociația Operatorilor Portuari s-a supărat

Lucrurile nu se opresc aici. Organizația Patro-nală Constanța Port Busi-ness Association a inițiat demer-surile pentru blocarea înregistrării hotărârii AGA CN APM din 17 decembrie 2018 la Registrul Comerțului Constanța, dosarul fiind pe rolul Tribunalului Constanța. Organizația este de aceeași parte a baricadei cu Fondul Proprietatea, unul din acționarii CNAPMC (deține 20% din acțiuni), după ce, ani de zile, s-au aflat în conflict deschis pe alte teme.

„Aceste demersuri, atât ale Organizației CPBA, cât și ale acționarului CN APM, Fondul Proprietatea, au un fundament obiectiv, sunt întemeiate și urmăresc eliminarea unor derapaje ale CN APM de la prevederile legale imperative și protejarea interesului general al comunității. Motivul acestora este determinat de succesiunea de evenimente ce a avut loc începând cu data de 17 decembrie 2018, ca urmare a Adunării Generale a Acționarilor CN APM”, spun operatorii.

Aceștia afirmă că, în data de 16 noiembrie 2018, CN APM, prin repre-zentanții acționarului majoritar, Ministerul Transporturilor, a convocat AGA pentru data de 17 decembrie 2018, având ca ordine de zi chestiuni care țin de activitatea curentă a CN APM, respectiv aprobarea rectificării bugetare pentru 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019. „În data de 3 decembrie 2018, aplicând în mod artificial un mecanism prevăzut de Legea nr. 31/1990, CN APM a publicat o așa-zisă completare la convocatorul inițial prin care a introdus pe ordinea de zi a AGA o serie de puncte noi privind Consi-liul de Administrație al CN APM, respectiv: revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație – fără însă să precizeze care membri sunt propuși pentru revocare (!?); numirea unor noi membri CA – fără însă să precizeze identitatea persoanelor propuse pentru numire (!?); aprobarea contractului-cadru de mandat și aprobarea remunerației lunare a membrilor CA. În data de 17 decembrie 2018, Adunarea Generală a Acționarilor a CN APM a ignorat complet Ordinea de Zi Inițială, pe care nu a mai dezbătut-o, însă a aprobat toate punctele referitoare la CA, aprobând revocarea unor membri și numirea unor membri noi.

Cu alte cuvinte, pare că s-a simulat ținerea unei AGA având ca obiect discutarea unor chestiuni firești pentru activitatea curentă - chestiuni pe care AGA le-a ignorat ulterior – pentru a disimula o agendă mai obscură, res-pectiv cea referitoare la schimbarea CA-ului în mod nelegal și nestatutar”, au mai spus reprezentanții asociației.

 

Consecințe grave

Potrivit acestora, procedând astfel, reprezentanții acționarului majoritar al CN APM au împiedicat acționarul minoritar și terții interesați să ia cunoștință de agenda -reală a AGA în termenul legal de 30 de zile și să își exercite dreptul de a face propuneri, completări sau de a adresa întrebări cu privire la agendă, așa cum legea le permite.

În plus, s-ar fi încălcat obligații legale de transparență cu privire la agenda AGA, nedivulgând identitatea membrilor propuși spre revocare și, mai important, identitatea și calificarea profesională a candidaților propuși pentru numire.

„Eventuala nulitate ce va fi constatată poate avea consecințe instituționale deosebit de grave și poate conduce la blocaje de funcționare de lungă durată la nivelul CNAPM, cu efecte juridice și economice grave inclusiv asupra intereselor legi-time ale membrilor noștri”, au mai precizat operatorii portuari. Organizația CPBA consideră necesară și utilă întregii comunități portuare anularea cât mai rapidă a efectelor AGA.

 

Acuzații

Organizația CPBA spune că hotărârea AGA a fost adoptată cu: încălcarea dispozițiilor legale privind termenul de publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a convocatorului, fapt de natură a atrage nulitatea absolută a hotărârii; încălcarea dispozițiilor legale imperative privind conținutul obligatoriu al convocatorului; încălcarea dreptului la informare al acționarilor, sancțiunea fiind nulitatea absolută; încălcarea dreptului la vot al acționarilor, sancțiunea fiind nulitatea absolută.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație a fost făcută cu încălcarea prevederilor legale și statutare, pentru motivele pe care le vom reda succint în cele ce urmează: (i) convocatorul nu a cuprins informații cu privire la identitatea și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator; (ii) au fost încălcate prevederile legale referitoare la calificarea profesională; (iii) a fost încălcată interdicția legală privind limitarea la cel mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității pu-blice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 

REACȚIE

Control al Ministerului Transporturilor

Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a dispus, ieri, Corpului de Control al ministrului efectuarea unei acțiuni de control la nivelul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA – CN APMC.

„În cadrul acțiunii de control vor fi verificate aspectele referitoare la respectarea și implementarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte aspecte ce țin de activitatea companiei”, au precizat reprezentanții ministerului. După finalizarea acțiunii de control, concluziile vor fi prezentate conducerii Ministerului Transporturilor.

Comentarii