Academia Română susține că se încearcă discreditarea unității laser de la Măgurele

Academia Română semnalează apariția unor acţiuni concertate de discreditare a României și a Centrului ELI-NP de la Măgurele.

Share

Mihai Diac 0 comentarii

21.05.2020 - 16:25

Biroul Prezidiului Academiei Române a anunțat că "recentele evenimente din jurul proiectului de infrastructură de cercetare paneuropeană distribuită Extreme Light Infrastructure (ELI) ne determină să luăm act cu îngrijorare de presiunile mediatice şi politice asupra pilonului românesc al acestei infrastructuri - ELI-Nuclear Physics (ELI-NP). Acestea aduc gravă atingere valorilor şi scopurilor promovate prin implementarea acestuia în România şi pot pune sub semnul întrebării eforturile făcute de toţi cei implicaţi pentru crearea şi consolidarea unui Spaţiu Comun al Cercetării în Europa".

 

Comentarii