15.4 C
București
duminică, 24 octombrie 2021

Cum se fac contestaţiile la BAC

Cadrul legal pentru contestaţii la examenul de bacalaureat prevede că notele pot fi schimbate numai dacă reprezentanţii comisiei de contestaţii ajung la concluzia că există o diferenţă de cel puţin 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notarea iniţială şi cea dată în urma reevaluării.

Conform legii, reevaluarea se va face dupa o nouă secretizare a lucrărilor, respectând „cu stricteţe” baremul de evaluare şi toate procedurile aferente.

Iată regulamentul complet în ceea ce priveşte contestaţiile:

„În cazul în care Comisia nationala de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestatii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou în care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata”.

„Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul
Comisiei Nationale de Bacalaureat”.

„În cazul în care se organizeaza centre regionale de contestatii, lucrarile de la centrele zonale de evaluare, ale caror rezultate initiale au fost contestate, se înainteaza, prin delegat, comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti,. Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect si le transmite comisiei regionale de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii”.

„Comisiile judetene/ a municipiul Bucuresti/ regionale de contestatii reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise”.

„Toate procedurile privind desfasurarea activitatii în centrele zonale de evaluare sunt respectate si în cazul comisiei judetene de contestatii”.

„Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele
de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii”.

„Hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti/regionale de contestatii se consemneaza întrun procesverbal care se semneaza de catre membrii comisiei si de presedinte”.

„Lucrarile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreuna cu o copie de pe procesulverbal. În cazul organizarii centrelor regionale de contestatii, documentele sunt predate delegatilor comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti din judetele arondate centrului respectiv de contestatii. O copie a procesuluiverbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predata de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de bacalaureat judeteana delegatului fiecarui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesulverbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani”.

„Pentru lucrarile care au primit initialtnotetcuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii”.

„Pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele mentionate la aliniatul (1), nota definitiva este nota acordata de comisia judeteana de contestatii/a municipiului”.

„Bucuresti, daca între nota initiala si nota acordata la contestatii se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare”.

Claudiu Berbecehttp://claudiu-berbece
Claudiu Berbece, reporter Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă