Deputații, pregătiți să dilueze reforma: Doctoratele, plimbate între instituții

Deputații pregătiți să dilueze reforma: doctoratele, plimbate între instituții

Share

Petre Badica 0 comentarii

Actualizat: 12.04.2017 - 23:07

Consiliul Național de Atestare a Diplomelor Universitare – care a reușit să demaște impostura academică dând mai multe verdicte de plagiat – nu va mai fi implicat în reforma școlilor doctorale.

Reforma școlilor doctorale este o necesitate după ce, în ultimii ani, o serie de oameni politici și figuri publice au fost acuzate și dovedite că au obținut înalte distincții academice prin plagiat.

Pavel Năstase amână

Fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru, a susținut, în mai multe rânduri, necesitatea reevaluării școlilor doctorale, unele dintre ele fiind bănuite de complicitate cu persoanele care și-au obținut tilul de doctor prin plagiat. Actualul ministru al Educației, Pavel Năstase, a reeveluat prioritățile din domeniul pe care îl gestionează și a anunțat că școlile doctorale din cadrul universităţilor nu vor mai fi evaluate în acest an. Este posibil ca schimbările să continue în această direcție, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) urmând să nu mai aibă atribuții în evaluarea școlilor doctorale. Acest lucru este stipulat într-un amendament înscris în “Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordo-nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii”.

Acreditarea, pentru fiecare domeniu

În acest moment, la articolul 158, aliniatul 4 din Legea Educației este prevăzut că:  “Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat  (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală. Evaluarea şcolilor doctorale se face de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor Consiliului Național al Consultării Șiințifice referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane”.

Articolul 158, alin. 4 a fost propus de deputați, spre modificare, astfel: „Evaluarea IOSUD în vederea acreditării pentru organizarea de şcoli doctorale se face de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate”. Școlile doctorale vor fi evaluate la fiecare cinci ani. “Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei Naționale, pe baza propunerilor ARACIS”, se arată în propunerea legislativă a parlamentarilor.

Potrivit propriului statut, ARACIS “formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință și indicatorii de performanța pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior, efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior”. 

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat că, la solicitarea Consiliului Naţional al Rectorilor, a propus Parlamentului ca acreditarea să fie făcută la nivel de domeniu de doctorat, şi nu la nivel de şcoală doctorală.

„Horror cum laude“

Aceste modificări apar într-un moment în care unele școli doctorale dovedesc o inerție la reformă. În autoevaluările din 2016 ale Şcolilor Doctorale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ au menţionat prea puţin scandalurile legate de plagiatele aflate în curtea lor, după cum a arătat „România liberă“ luna trecută. Paradoxal, aceste instituții academice s-au întrecut să raporteze tot felul de realizări, uneori în formulări agramate, prin cuvinte goale, fără substanţă. Ipocrizia maximă a fost atinsă de Universitatea Naţională de Apărare, care a scris, negru pe alb: „Până la momentul autoevaluării nu s-au înregistrat aspecte de conduită care să facă obiectul unor încălcării ale eticii ştiin-ţifice, profesionale şi universitare“. Iar raportul Academiei de Poliţie, citat de RL, conţine o incredibilă înşiruire de greşeli de gramatică pentru care instituţia ar merita, cu prisosinţă, titlul de doctor „Horror cum laude“. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ refuză de șase luni să redacteze un raport în cazul a opt doctori bănuiți că au obținut titlul academic prin plagiat (aveau termen de 30 de zile). Universitatea Națională de Apărare a recomandat menținerea titlului de doctor în cazurile lui Petre Tobă și Florentin Pandele, deși CNATDCU a dat verdict de plagiat. 

Titlul de doctor se pierde în instanță

Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență 4/2016, privind plagiatul, după decizia Curții Constituționale prin care proiectul a fost declarat neconstituţional, revenindu-se astfel la forma propusă de Guvernul Cioloş. Au fost eliminate celelalte puncte criticate de CCR, precum reorganizarea instituţiilor care oferă titluri academice, înfiinţarea Colegiului Naţional al Instituţiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, posibilitatea renunţării unilaterale la titlu, dar şi prevederea potrivit căreia orice diplomă de doctorat se analizează potrivit legislaţiei în vigoare în momentul verificării. Deputaţii au introdus însă un amendament, care prevede că pierderea titlului de doctor devine efectivă şi nu mai produce efecte juridice doar după o decizie definitivă a instanţei, anunță news.ro.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...