Ministerul Educației formează 300 de cadre didactice pentru învățământul primar, printr-un proiect

Săptămâna aceasta, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, anunță Ministerul Educației Naționale (MEN).

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Actualizat: 22.05.2019 - 14:50

În același timp, potrivit unui comunicat al MEN, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Astfel, prin intermediul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar.

“Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic București a devenit primul partener din cadrul CRED care implementează activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în regiunea București-Ilfov, conform calendarului activităților de formare aprobat de Ministerul Educației Naționale”, se mai arată în comunicat.

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe (12 în București și 3 în Ilfov) a câte 20 de cursanți, totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar.

“Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în sistem blended-learning, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile”, mai precizează MEN.

Programul de formare continuă - „Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat prin ordin al ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module:

Un nou curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial - conceptualizări necesare
Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii
Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului naţional
Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, dintre cele trei:

Consiliere și dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive
Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare
Management de curriculum la nivelul școlii și al clasei.
De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial.

“Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt instituții partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș”, mai spune ministerul de resort.

Cei interesați pot accesa site-urile instituțiilor menționate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile:

- ccd.buzau.ro
- ccd-bucuresti.org
- ccdbrasov.ro
- ccdbotosani.ro
- ccdcluj.ro
- ccdolt.ro
- ccd.isjtr.ro
- ccd-timis.ro

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect lansat în 2017, cu o durată de implementare de patru ani. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare județene.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Comentarii