Certificatele energetice: ce sunt, cum se obţin şi care sunt avantajele obținute cu ajutorul lor?

Certificatele de performanţă energetică sunt documente cu caracter tehnic informativ, care au rolul de a atesta performanţa energetică a imobilelor prin compararea acestora cu clădiri de referinţă.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 02.06.2020 - 16:55

Certificatele de performanţă energetică sunt documente cu caracter tehnic informativ, care au rolul de a atesta performanţa energetică a imobilelor prin compararea acestora cu clădiri de referinţă. Actele de acest tip le sunt necesare persoanelor care intenţionează să încheie contracte de închiriere sau de vânzare-cumpărare, la recepția finală a clădirilor noi sau la renovări majore.

Prezentul articol vine în sprijinul proprietarilor de imobile care au nevoie de o informare simplă și clară în privinţa activităţilor pe care trebuie să le întreprindă, astfel încât să obţină un certificat energetic în cel mai scurt timp.

 

Cum pot fi obţinute certificatele energetice?
Un prim pas pe care trebuie să îl facă persoanele care au nevoie de certificate energetice este acela de a întocmi dosare cu copii după câteva acte ale imobilului, din care să se poată extrage informații necesare calculului.

Ulterior, dosarele trebuie predate unor auditori energetici atestați selectați și plătiți de către solicitant.

Experţii studiază informaţiile pe care le primesc (actele clădirii), iar mai apoi se deplasează la faţa locului (la construcție), pentru a obține date suplimentare.

 

În cât timp pot fi obţinute certificatele energetice?
Fiecare auditor își poate alege liber tarifele și ritmul de lucru. Pentru construcțiile situate în București și județul Ilfov, auditorii cu grad profesional I din cadrul Reflex Architecture SRL București emite aceste certificate de performanță energetică în maxim 24 de ore de la primirea copiilor după documentele clădirii și vizitarea ei.

Este vorba despre o perioadă extrem de scurtă, astfel încât proprietarii de imobile să poată încheia contractele de închiriere sau vânzare/cumpărare pe care le au în vedere rapid.

 

Valabilitatea certificatelor energetice
Din punct de vedere al valabilităţii, certificatele energetice pot fi folosite timp de 10 ani din momentul în care au fost emise. Cu toate acestea, proprietarii de imobile care aduc îmbunătăţiri clădirilor pe care le deţin pot solicita oricând un alt act. De exemplu, înlocuirea centralelor termice cu unele mai noi şi mai moderne, înlocuirea ferestrelor sau izolarea clădirilor pot fi considerate îmbunătăţiri.
Un nou certificat energetic obținut după renovarea clădirii poate însemna încadrarea ei într-o clasă energetică mai bună, ceea ce-i poate crește valoarea de piață.

 

Avantajele obținerii unui certificat energetic
Nu în ultimul rând, important de menţionat este ca certificatele energetice aduc şi avantaje celor care le obţin, mai ales atunci când imobilele sunt încadrate într-o clasă energetică superioară (creșterea valorii clădirii, aceste lucruri putând însemna un preț mai bun sau o vânzare sau închiriere mai rapidă la un preț mai avantajos pentru proprietar).

Toate persoanele care au nevoie de certificatele enegetice trebuie să fie foarte bine informate încă din momentul în care demarează procesul de obţinere a documentelor, pentru a se asigura că pun la dispoziţia auditorilor atestați toate actele şi informaţiile necesare. Care sunt actele necesare le pot spune cel mai bine acel auditor energetic atestat cu care lucrează.

Comentarii