Proiect - ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST -

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.”

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 20.12.2019 - 11:08

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de lider de proiect şi MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE S.R.L. în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST”, COD SMIS 120422, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI, Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6., la data de 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului a vizat: Creșterea accesului la ocupare pentru un număr de minim 352 persoane din categoria: șomerilor și persoanelor inactive (50%), persoanelor de etnie romă (20%), persoanelor din mediul rural (30%), din regiunea de dezvoltare sud-est, județele Tulcea, Constanța, Brăila și/sau Galați, prin furnizarea gratuită, către fiecare membru din grupul țintă, a unui pachet personalizat de măsuri din categoria serviciilor de informare și consiliere psihoprofesională, a serviciilor de mediere a muncii și/sau a serviciilor de formare profesională, alături de acțiuni inovative sociale suport de creare a propriului model de ocupare într-o activitate independentă, în termen de 18 luni.

Principalele rezultatele atinse în cadrul proiectului au fost: informarea și/sau consilierea psihoprofesională a unui număr de 281 membrii ai grupului țintă, certificarea absolvirii unei formări acreditate în ocupațiile planificate prin proiect, pentru un număr de  187 membrii ai grupului țintă, medierea și susținerea angajării pe piața muncii a unui număr de 43 membrii ai grupului țintă.
Valoarea inițială eligibilă a proiectului a fost estimată la suma de 3.512.515,97 lei, din care: valoarea estimată a finanțării nerambursabile a fost de 3.442.484,36 lei, reprezentând un procent de 98%, împărțită astfel: valoarea nerambursabilă FSE: 2.926.111,71 lei; valoarea nerambursabilă din bugetul național: 516.372,65 lei; valoarea cofinanțării: 70.031,61 lei.

Informaţii suplimentare cu privire la proiect, se pot obţine de la Beneficiar, telefon 0240 506300, fax 0240 506 301, email: [email protected], persoană de contact: Eachimov Otilia – Manager proiect.

Citește totul despre:

Comentarii