Licitatie Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara. Automobile si smartphone-uri, scoase la vanzare (P)

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad; Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice.

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 04.08.2017 - 12:03

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad; Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice.

Dosar de executare nr. 17458. Nr. ARG_DEJ_14868/25.07.2017. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile şi imobile.

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 21, luna august, anul 2017, ora 15.00, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile/ imobile, proprietate a debitorului SC FM AREC SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Poetului, nr. 1/C, judet Arad, cod de identificare fiscală 21086897, prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil, descriere sumară; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare, exclusiv TVA (lei); Cota TVA. 1.

Autoturism BMW tip 530D, caroseria 3 vol. berlină 4 uşi, serie sasiu WBANC71000B821962, serie motor 28385584, cilindree 2933 cmc, putere 160 kw, an fabricaţie 2004, combustibil motorină, cu AC, ABS, încălzire în scaune, geamuri şi oglinzi electrice, nr. înmatriculare AR 77 REC, culoare negru, 424.000 km parcurşi, stare de funcţionare - Drept de gaj în favoarea D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad - 28.700 - 19%; 2.

Proiector lumini Sky – Tracer - 4000 W, stare de funcţionare - 6.830 - 19%; 3. TV

Samsung Smart, full HD version 02, tip UE49K6372, model UE49K6342SUXXH, fără telecomandă, cu ecran curbat, stare de funcţionare - 3.190 - 19%; 4.

TV Sony, model KD2-55W756C, serie 6012745, din 2016, stare de funcţionare - 2.960 - 19%; 5.

Aspirator Rainbow E-series, stare de funcţionare - 2.730 - 19%; 6.

Telefon iPhone Apple 45 White, model A1387, stare de funcţionare - 910 - 19%; 7.

Telefon Nokia N97-1 tip RM 505 (telefonul are tastatura cu butoane), stare de funcţionare - 90 - 19%. *)

Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. - Teren intravilan (curţi construcţii - parcare din pavele) în suprafaţă de 18 mp (cotă de 1/6 din 108 mp), situat în localitatea Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, preţ de pornire al licitaţiei (preţ de evaluare): 6.830 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori / Sarcini: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Arad - Drept de ipotecă legală. *)

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cod de identificare fiscală 3519933, deschis la Trezoreria municipiului Arad;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: .......... - ...........

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: bunurile mobile mai sus menţionate se află în custodia dlui MOŞ FLORIN (reprezentant legal al SC FM AREC SRL), fiind depozitate în loc. Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, cu excepţia bunului de la poz. 2 care este depozitat în loc. Arad, str. Voluntarilor, bl. R22, jud. Arad. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257-202.731

Citește totul despre:

Comentarii

loading...