Bacalaureat 2011: exemple de subiecte la proba de competenţe digitale

de Alexandra Jeles , 08 iunie 2011
Bacalaureat 2011: exemple de subiecte la proba de competenţe digitale

Pentru al doilea an, în cadrul examenului de bacalaureat elevii vor da proba de competenţe digitale. Această probă testează capacitatea elevilor de utilizarea a computerului şi organizarea a fişierelor, precum şi concepte de bază ale tehnologiei informaţiei. Mai exact, ei trebuie să editeze un text şi să creeze o bază de date sau o prezentare, trebuie să ştie să copieze un document şi să îl mute în diverse fişiere, precum şi să răspundă la câteva întrebări din teorie.

Proba de competenţe digitale se desfăşoară între 10 şi 17 iunie, mai puţin pe 13 iunie când este sărbătoarea Rusaliilor.

Examenul de bacalaureat se încheie pe 1 iulie. Rezultatele vor fi anunţate în data de 3 iulie, iar în intervalul 4-7 iulie se depun şi se rezolvă contestaţiile. Datele finale vor fi publicate în 8 iulie.

Iată un model de subiect la proba de competenţe digitale de la examenul de Bacalaureat 2011:

SUBIECTUL I (10 puncte)

1. Localizaţi directorul (folderul) examen aflat pe Desktop şi creaţi fişierul text nume.txt în acest director. Introduceţi textul Competenţe digitale în primul rând al fişierului, apoi salvaţi fisierul. (2p)
2. Accesaţi un motor de căutare si căutaţi informaţii despre poetul Mihai Eminescu.
a. Copiaţi la finalul fişierului comp_d adresa uneia dintre primele pagini rezultate în urma căutării. (3p)
b. Accesaţi una dintre paginile web rezultate în urma căutării, copiaţi o imagine a poetului, urmată de perioada în care acesta a trăit (anul naşterii - anul morţii) la sfârşitul fisierului comp_w, aflat în directorul (folderul) examen. (5p)

SUBIECTUL al II - lea (10 puncte)

1. Utilizând aplicaţia Calculator (accesoriu al sistemului de operare) calculaţi valoarea radicalului de ordin doi (sqrt) din numărul 2010 şi scrieţi pe foaia de examen rezultatul obţinut, cu primele două zecimale exacte. (2p)
2. Scrieţi numele unei aplicaţii care poate fi utilizată pentru navigarea pe Internet (browser).(2p)
3. Menţionaţi una dintre funcţiile unui sistem de operare. (3p)
4. Pe baza datelor din calculatorul la care susţineţi proba, enumeraţi trei dintre proprietăţile generale ale unui director (folder). (3p)

SUBIECTUL al III - lea (10 puncte)

1. Memoria RAM are proprietatea că este: (2p)
a. accesibilă numai pentru citire
b. accesibilă numai pentru scriere
c. descriptivă
d. volatilă

2. Din punct de vedere structural, una dintre componentele unui sistem de calcul este: (2p)
a. antivirus
b. ergonomie
c. software
d. tutorial

3. Pentru transmiterea unui mesaj e-mail, adresa destinatarului se introduce în câmpul: (2p)
a. Atasament (Attachment)
b. Către (To)
c. De la (From)
d. Subiect (Subject)

4. Închiderea ferestrei active a unei aplicaţii se poate realiza folosind combinaţţia implicită de taste: (2p)
a. ALT si ESC
b. ALT si F4
c. ALT si TAB
d. CTRL si F4

5. Un dispozitiv necesar pentru a reda cu ajutorul calculatorului o melodie memorată pe un compact disc (CD) audio este: (2p)
a. CD-ROM
b. LCD
c. microfon
d. placă de reţea

SUBIECTUL al IV - lea (70 de puncte)

1. Deschideţi fisierul comp_w, existent în directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în titlul documentului. (1p)
b. Inseraţi la sfârşitul primului paragraf o notă de subsol (Footnote) având asociat textul explicativ Proba de evaluare a competenţelor digitale. (3p)
c. Pentru toate paginile documentului, adăugaţi la antet (header) denumirea unităţii scolare în care susţineţi proba si aplicaţi în partea centrală a subsolului (footerului) numerotarea automată a paginilor în format i, ii, iii.... (5p)
d. Formataţi al doilea paragraf astfel încât acesta să fie aliniat centrat. (3p)
e. Pentru tabelul aflat în document, aplicaţi un fond de culoare galbenă pentru toate celulele sale. (3p)

2. Deschideţi fisierul comp_p existent în directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de diapozitive (slide-uri) ale prezentării care conţin imagini. (1p)
b. Pentru paragraful numerotat cu cifra 2 din al treilea diapozitiv (slide) stabiliţi ca marcator (bullet) simbolul ■. (3p)
c. Adăugaţi un diapozitiv (slide) nou după al treilea diapozitiv din prezentare, având aspectul (Layout) Titlu (Title Slide), şi introduceţi în caseta de titlu textul Examen de
bacalaureat. Aplicaţi textului introdus un efect de animaţie la nivel de literă. (5p)
d. Modificaţi parametrii de vizualizare a imaginii din al doilea diapozitiv (slide) astfel încât aceasta să aibă înălţimea (height) egală cu cea reală, iar lăţimea (width) să fie 50% din lăţimea reală a imaginii. (3p)
e. Aplicaţi numai pe fundalul (background) primului diapozitiv (slide) din prezentare un efect de umplere de tip textură (Texture). (3p)

3. Deschideţi fisierul comp_x, existent în directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numele aplicaţiei utilizate pentru deschiderea fişierului. (1p)
b. Modificaţi ordinea foilor de calcul (sheet) în cadrul registrului, astfel încât acestea să apară, de la stânga la dreapta, în ordinea următoare: Foaie3 (Sheet3), Foaie2 (Sheet2), Document de lucru. (3p)
c. Formataţi grupul de celule A1:D1 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru astfel încât textul conţinut în acestea să fie scris cu stil cursiv (Italic) şi subliniat cu două linii. (3p)
d. Formataţi celula C4 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru astfel încât să
permită introducerea unei valori de tip dată calendaristică (Date) şi completaţi apoi această celulă cu data zilei de astăzi. (3p)
e. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi o formulă în celula B10 pentru a calcula automat diferenŃa dintre cea mai mare valoare din grupul de celule B2:B5 si cea mai mică valoare din grupul de celule C2:C3. Copiaţi formula obţinută, cu referinţe relative, în celula C10. (5p)

4. Deschideţi fisierul comp_h, existent în directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen titlul paginii web. (1p)
b. Numai pentru al doilea paragraf modificaţi culoarea textului în albastru deschis (lightblue). (3p)
c. Aplicaţi marcatori de tip cerc (circle) numai pentru primele trei paragrafe ale paginii. (3p)

5. Deschideţi fisierul comp_a existent în directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de tabele conţinute de baza de date. (1p)
b. Stergeţi un număr corespunzător de date din tabela comp_t astfel încât, după această operaţie, tabela să conţină numai două înregistrări. (3p)
c. Adăugaţi în interogarea (query) comp_q coloana a patra din tabel, salvaţi şi închideţi
interogarea. (3p)

6. Deschideţi directorul (folderul) examen, situat pe Desktop.
a. Vizualizaţi conţinutul directorului (folderului) examen sub formă de listă detaliată (Details), şi selectaţi toate fisierele din acest director (folder) apoi realizaţi o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra cu rezultatul operaţiei. Adăugaţi imaginea obţinută la sfârşitul fisierului comp_w din directorul (folderul) examen. (5p)
b. În directorul (folderul) examen creaţi o comandă rapidă (shortcut) către fisierul comp_p. (3p)
c. Utilizând aplicaţia Paint (accesoriu al sistemului de operare), creaţi un desen care să
conţină un dreptunghi umplut cu o nuanţă de albastru. Salvaţi imaginea obţinută în format Bitmap, sub numele dreptunghi.bmp, în directorul (folderul) examen

Comentarii

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design