Gabriel Liiceanu, despre protestele de susținere a PSD: România Gurilor știrbe. Lagărul de reeducare a fost mutat în sufragerie, în fața televizorului, victima stă pe un scaun, iar torționarul îi sucește creierii instalat pe un ecran

de Alex Mihăilescu , 27 februarie 2017 - stire actualizata la ora 13:45, 27 februarie 2017
Gabriel Liiceanu, despre protestele de susținere a PSD: România Gurilor știrbe. Lagărul de reeducare a fost mutat în sufragerie, în fața televizorului, victima stă pe un scaun, iar torționarul îi sucește creierii instalat pe un ecran

Protestele susținătorilor PSD i-au adus aminte filosofului Gabriel Liiceanu de o imagine grotească, și anume tabloul “Purtarea crucii”, în care Iisus Hristos își duce crucea în spate și era asaltat de oameni cu ochii ieșiți din orbite și fără dinți. Aceasta, spune el, este o formă de chinuire a persoanei, formă care diferă de cea din trecut, violentă. El vorbește într-un text scris pe Contributors că, spre deosebire de anii '50, în care deținuții erau reeducați prin violență, metodele de astăzi, de înjosire a individului s-au mutat în sufragerie prin intermediul televizorului și a propagandei.


Citește și: EXCLUSIV. Dragnea trage sforile la stat, fiul încasează banii ca privat: Fiul șefului PSD este asociat la vedere în firme care l-au îmbogăţit pe tatăl său | DEZVĂLUIRE ROMÂNIA LIBERĂ

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, a deconspirat interesele ascunse de afaceri ale tatălui, devenind asociat la Interfrigo Logistic din Pitești, o companie care l-a îmbogățit pe actualul şef al Partidului Social Democrat. Și nu întâmplător, aceeași societate a primit două contracte în valoare de cinci milioane de euro, de la Consiliul Județean Teleorman, în mandatul de președinte al lui Dragnea... citește mai departe aici ... 

 

Filosoful susține că a văzut imagini asemănătoare la protestele de la Cotroceni, acolo unde foarte multe persoane în vârstă nu aveau dinți în gură, iar apoi face o comparație cu cele spuse de Noica, la trei ani după ce ieșise din închisoare, și anume, faptul că pușcăria l-a lăsat fără dinți și l-a urâțit.

“Mărturisesc că de la o vârstă fragedă am căpătat o sensibilitate ieșită din comun în fața gurilor fără dinți, a acestor mici hăuri care se deschideau în mijlocul feței, devenind sigla unei declasări umane. De unde le venea gurilor știrbe această incredibilă forță de avarie? Cum de transformau ele în două clipe un om într-o hidoasă epavă umană?

După ce am răsfoit prima oară un album Bosch, mi-au rămas în memorie, din  coșmaresca lui faună umană, chipurile edentate ale celor care-l însoțeau pe Isus în tabloul Purtarea crucii. Înspăimântători, drăcești, gata oricând să se alăture mulțimii care urlă, care înalță pumnul cu ochii ieșiți din orbite și cu gura știrbă rânjită. Gata să asiste, fremătând de plăcere, la o execuție publică. Gata să ațâțe focul rugului. Gata să înceapă linșajul. Gata să te scuipe când ești pe cruce. Gata să te sfâșie, să muște din tine cu cei câțiva dinți rămași teferi în gură. Gata să te întindă pe o masă și să înceapă, beți de voluptate, ședința de tortură.

Apoi l-am cunoscut pe Noica, în 1967, la trei ani după ce ieșise de la închisoare. Și, într-o zi, mi-a povestit cum, cu puțin înainte de a se goli pușcăriile (era în iunie 1964), deținuții politici au fost puși în niște autocare și plimbați prin București, „ca să vadă realizările socialismului”. Au ajuns la Sala Palatului și au fost întrebați cum le place ce văd. „E frumos ce-ați făcut, a răspuns Noica, dar pe mine m-ați urâțit. Nu mai am nici un dinte în gură.” Mai târziu, am dat peste poza lui de pușcăriaș (avea 55 de ani), cu buzele supte peste gingiile goale”, scrie Gabriel Liiceanu.

Filosoful își amintește cum, atunci când a stat la spitalul din Sibiu cu Noica, i-a povestit cum pușcăria i-a mutilat viața.

“În ultimele opt zile ale vieții lui, cât am stat cu el în spitalul din Sibiu, am putut „contempla” felul în care îl mutilaseră cei șase ani de pușcărie. Scena am descris-o mai târziu în Postfața din Jurnalul de la Păltiniș:

„În răs­tim­pul aces­tor opt zile, n-am plâns cred nici mă­car o sin­gu­ră dată, aşa cum nu plân­geam nici acum când îi pri­veam chi­pul cia­no­zat con­turat pe al­bul per­nei şi po­li­te­ţea de­cen­tă a tru­pu­lui aliniat im­pe­ca­bil cu care ne-am obiş­nuit să pri­mim moar­tea. Este ui­mi­tor să con­staţi cu câtă apli­ca­ţie şi pre­ci­zie func­ţio­năm în ase­me­nea mo­men­te, cum din preaj­ma ce­lor mai iu­bite fi­in­ţe fa­cem să dis­pa­ră in­fle­xiu­ni­le vi­zi­bi­le ale ini­mii şi lă­săm loc nu­mai pen­tru ges­tu­ri­le care tre­buie cu ade­vă­rat fă­cu­te. În ase­me­nea mo­men­te suntem reci şi exacţi şi înde­pli­nim cu o com­pe­ten­ţă sur­prin­ză­toa­re lu­cruri pe care până atunci nici mă­car nu le ima­gi­na­sem sau pe care, evo­cân­du-le, le în­so­ţeam cu un fri­son de re­pul­sie. În ace­le opt zile l-am băr­bie­rit zi de zi şi am con­sta­tat cu câtă bu­cu­rie se lasă în sea­ma aces­tui ne­voit răs­făţ, el care îşi re­fu­za­se răs­făţu­ri­le vie­ţii sau care avu­se­se prea pu­ţin par­te de ele. Nu fă­ceam aces­te ges­turi mă­run­te pen­tru că eram prins în­tr-un sce­na­riu mi­to­lo­gic — el era ma­re­le Noi­ca, iar eu în­­vă­ţăce­lul umil —, ci pur şi sim­plu pen­tru că îl iu­beam. Am aflat atunci că ori­ce iubire, pen­tru a fi si­guri că este ade­vă­rată, tre­buie să trea­că proba ges­tu­lui care în­de­ob­şte pro­voacă silă. Eu, care refu­za­sem până atunci să iau cont de exis­ten­ţa bio­lo­giei şi de eşe­cu­ri­le ei şi care în­tor­se­sem ca­pul cu dez­­gust din faţa in­fir­mi­tă­ţi­lor vie­ţii, i-am ma­sat zilnic pi­cioa­re­le, l-am şters de trans­pi­ra­ţie şi l-am schim­bat, i-am cu­ră­ţat după fiecare masă pla­ca den­ta­ră sub je­tul de apă al chiu­ve­tei, cu fires­cul cu care îmi spă­lam mâi­ni­le. Nu exista în toa­te acestea nici urmă de evla­vie, ci doar iu­bi­re griju­lie, acea iu­bi­re care apa­re în faţa unei fi­in­ţe iu­bi­te în restriş­te şi care o trans­for­mă, prin în­suşi acest fapt, în co­pi­lul tău. Ne­a­ju­to­rat, fără dinți şi iu­bit, Noi­ca de­venise în ace­le zile co­pi­lul meu.”

În sfârșit, după decembrie 1989, la capătul câtorva călătorii în Occident, am avut, întorcându-mă, revelația unui popor care ieșise din comunism fără dinți. Și atunci mi-am notat undeva:

„Apoi au venit călătoriile, fatal însoţite de şocurile reintrării în ţară, «noi» văzuţi cu ochii Europei, clasamentele mondiale — din care nu lipseam niciodată — ale sărăciei, corupţiei, comer­ţului cu copii şi prostituţiei. O vreme, după 1990, nu am mai putut să mă uit la telejurnale. Brutalitatea imaginii care te întâlneşte venind din faţă, fără posibilitatea eschivei, mă răstignea, ca pe un boxeur căzut în ring, pe urâţenia acestei ţări: case din chir­pici roase de inundaţii, orătănii evoluând printre şoproa­ne acoperite cu carton gudronat, obrajii sco­fâlciţi ai oamenilor, guri fellinian ştirbe, priviri moar­te, haine jerpelite, balada mizeriei recitată în faţa unui mi­cro­fon într-o limbă stâlcită, fără nici o pro­poziţie întrea­gă, fără nici un cuvânt adunat cum trebuie lângă altul; o limbă a nimănui, vestigiu al unei omeniri pe cale de a fi destituită din statutul ei. În fiecare seară România îţi dădea întâlnire pe ecran, slută, hi­doasă, suferindă.”

Aș fi uitat pesemne aceste rânduri, dacă la un moment dat un prieten de la Paris, care venise de mai multe ori în țară și vizitase „la Roumanie profonde”, nu mi-ar fi spus: „Voi, românii, sunteți pesemne poporul cu cele mai multe guri știrbe din Europa”. M-a afectat teribil observația lui, spusă fără răutate, ci doar cu compasiune, la un pahar cu vin de la un bistro din Marais.”

Apoi, Liiceanu revine cu descrierea imaginilor de la protestele din Pitești, ale căror protagoniște ar fi intoxicați prin noi metode.

“ Față de cea din anii ᾽50, actuala falsificare fusese obținută la altă scară și cu alte metode. Interesant e că, în tot acest răstimp, înseși cuvintele „călău” și „victimă” (făcând parte din retorica descrierii totalitarismelor din secolul 20) parcă se îmblânziseră, își pierduseră duritatea, își mlădiaseră și își rafinaseră sensurile. Folosite astăzi, păreau excesive, oarecum nelalocul lor. De fapt, păreau să nu mai aibă nici un referent real. Nimeni nu bătea la tălpi, nu vedeai urme de sânge, nu existau deținuți puși să înghită excremente și apoi voma proprie.* În Piteștiul anilor ᾽50, „flagranta falsificare” se obținea prin „reeducare”, ceea ce însemna: prin cele mai cumplite și extravagante tipuri de tortură, practicate în locuri anume amenajate: în lagăre și închisori.**
Astăzi nu mai e așa. Astăzi avem alte tehnici de pătrundere în creierul oamenilor. Astăzi avem televizor, avem profesioniști ai intoxicării (care-și spun „jurnaliști” sau „moderatori”), iar „victimele” și călăii” nu mai arată nici ele la fel. Astăzi, lagărul de reeducare a fost mutat în sufragerie, în fața televizorului, victima stă pe un scaun sau pe o canapea, bea bere sau ronțăie snack-uri, iar torționarul îi sucește creierii instalat pe un ecran. Astăzi gâdele nu te mai bagă cu capul în hârdău; astăzi el are aerul pios al unui misionar, are indignarea în gât și marile cuvinte ale umanității – cinste, adevăr, dreptate – pe buze. Astăzi, fecalele sunt pregătite pentru a fi înghițite cu creierul. Iar rezultatul este magnific: un post de televiziune transformat în centru de reeducare avariază, în câteva ore, mințile câtorva milioane față de cele câteva sute, în câțiva ani, dintr-un lagăr de reeducare. Mai rău: prin ingredientele de tabloid pe care le introduc în noua dietă excremențială destinată „consumului spiritual” – prin calomnie, linșaj public și senzaționalul de mahala –, aceste canale ale jurnalismului infracțional produc pe bandă, în numele „libertății de expresie”, victime addicted, care își revendică porția de drog în fiecare seară. După care, „răspândind în aer un aspru miros de sărăcie, umilință și neputință” (Delcea&Barbu), ele sunt scoase în piață și puse să-i aplaude pe cei care, furând tot, i-au lăsat, ca simbol al mizeriei lor, cu gurile știrbe. Ce siguri sunt, îți spui, politicienii noștri care au devastat România, pe operația de întunecare a minților desfășurată în anii tranziției, dacă au curajul să deschidă în plină piață, ca la Pitești sau la Cotroceni, vitrina mizeriei poporului român! Și ce cinism, Dumnezeule!, să expui în fața întregii lumi victimele jafurilor tale sistematice din ultimele două-trei decenii! L-am auzit pe șeful unui partid din România auto-intitulat socialist – vorbea de la nivelul palatelor sale, al hotelurilor sale, al piscinelor și terenurilor de tenis „dotate cu nocturnă” – adresându-se celor-fără-de-dinți, înainte de a-i trimite la „contra-manifestație”, cu aceste cuvinte: „Să le spunem alegătorilor noștri că pot avea o viață mai bună.

Aceasta este esența „reeducării”, pesemne cea mai înalt-luciferică performanță a răului: a împinge victima până în punctul în care devine aptă să preia partitura supliciatorului său. Cum de e permisă în zilele noastre, după ce i-ai răpit unui popor discernământul, o asemenea scamatorie? Cum să transformi răul pe care i-l faci cuiva în prilej de recunoștință? Îmi vin în minte teribilele cuvinte ale lui François Furet cu care se încheie Prefața la ediția franceză a cărții lui Ierunca, Fenomenul Pitești: „Cei morți acolo și cei care au supraviețuit au fost privați până și de propria lor nefericire” ***.

Și totuși trebuie făcut ceva. Nu mai putem sta – iată s-au făcut deja 70 de ani (1947- 2017) și în curând vom sărbători o sută de la naștera României Mari – fără dinți în fața Europei. „Guvernul Grindeanu” ar putea da, în plină zi de astă dată, o ordonanță de urgență prin care să se deschidă în buget un capitol special pentru repararea gurilor știrbe ale românilor. De unde să vină banii? Din averile adunate de-a lungul mandatelor de penalii Coaliției PSD – ALDE, urmăriți în justiție și totuși puși recent pe liste și intrați în Parlament”, scrie filosoful.


Citește și opinii pe această temă:

Grigore Cartianu, publicist comentator România Liberă:  Coliva politică a celor ce noaptea, ca hoții… 

Nu e rău! Pentru trei săptămâni aprige, nu e rău deloc. Nu uitați: am înfruntat un inamic puternic și perfid, care avea toate armele de partea sa. L-am învins cu dârzenie și bună-credință. E ca și cum am fi înfruntat o divizie de tancuri cu brațele goale. Să nu ne facem însă iluzii. I-am spulberat, dar vor reveni. Frustrarea și spaima de pușcărie îi vor face și mai periculoși. Aceiași Dragnea și Tăriceanu, dar și perfidul Nicolicea E., zurbagiul Codrin Ș. sau arogantul Șerban N. șuieră ca șerpii – întunericiți, veninoși, ame­nințători... citește mai departe aici ... 
 

Mihai Duță, senior editor: Guvernul -5% 

Vor veni, cu siguranță, explicații savante. Vor fi de vină cei care au protestat, multinaționalele care i-au trimis, americanii, forța de atracție anormală exercitată de Lună și, în special, noile exoplanete descoperite de NASA, o organizație care, tradițional, este împotriva reformelor PSD... citește mai departe aici...​


Peste 5.000 de oameni au participat sâmbătă, la un miting pro-PSD și pro-Guvern la Târgoviște. La manifestația organizată de social-democrații din Dâmbovița a participat șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI, Adrian Țuțuianu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și fostul ministrul de Externe Titus Corlățean. 

De altfel, Adrian Țuțuianu a și anunțat, la începutul săptămânii, că va organiza un miting pro-Guvernul Grindeanu, după cel făcut săptămâna trecută, la Pitești și că vrea să aducă 10.000 de oameni.

”Eu nu am cerut aprobarea lui Liviu Dragnea să fac acest miting. Impulsul mi-a venit mai mult de la Organizaţia Argeş, avem şi noi o mică concurenţă între organizaţii, între judeţe... Am zis că dacă ei au făcut un miting cu 7.000 de oameni, noi am zis să facem unul cu 10.000”, spunea șeful PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu. 

”PSD Dâmboviţa dă întâlnire membrilor, simpatizanţilor şi tuturor celor care vor să-şi arate susţinerea pentru Guvernul Grindeanu sâmbătă, ora 10, în Piaţa Revoluţiei, adică în scuarul Primăriei Târgovişte, lângă statuia lui Constantin Brâncoveanu, acolo unde se va staţiona timp de aproximativ o oră. Apoi este programat un marş de solidaritate cu Guvernul, pe traseul: Bulevardul Libertăţii - strada Poet Grigore Alexandrescu - Bulevardul Mircea cel Bătrân - Bulevardul Independenţei - Bulevardul I.C. Brătianu - Bulevardul Regele Carol I - Bulevardul Mircea cel Bătrân - strada Poet Grigore Alexandrescu - Bulevardul Libertăţii - sediul PSD Dâmboviţa”, suna mesajul social-democraților din Dâmbovița, pentru mobilizare. 

Conform presei locale, fiecare șef de filială a avut target un număr de persoane pe care trebuia să îl aducă la miting. 

Acesta este al doilea mare miting oganizat de social-democrații din teritoriu. Primul a fost la Pitești și au participat aproximativ 6.000 de oameni, care au dansat, au jucat Hora Unirii și au afișat mesaje de tipul ”Iohannis, fii președintele tuturor românilor!”. Transportul la miting a fost asigurat de partid.

Contramanifestațiile PSD vin în contextul în care, de aproape o lună, sute de mii de oameni au ieșit în stradă, după ce Guvernul Grindeanu a încercat să schimbe legislația penală printr-o ordonanță de urgență. La presiunea străzii, OUG 13 a fost abrogată. 

 

 

 

 

 

Comentarii

 • Multa muie liicene

  27 februarie 2017 13:40

  O alta zdreanta ca multe altele cartianu,patapievici,pipidi,turcescu,lista poate continua rezistam

  raspunde comentariului
 • gunoiul lcheanu

  27 februarie 2017 10:06

  licheanu ,un martalog escroc,mitocan si scirbos ..poate sa scrie si pe masa ca tot un gunoi ramine..rusine sa-ti fie ordinarule ca jignesti parinti si bunici nostri..degeaba te crezi mare intelectual ca aia din piata victoriei pe care ii susti tu se sterg la popou cu cartile tale ,aia habar nu au de carte ,ei stiu sa urle pentru bani..esti un gunoi batrin,si sa dea dumnezeu sa nu ai bani sa iti mai pui tot felul de proteze

  raspunde comentariului
 • Virgil Ciuca

  27 februarie 2017 10:06

  Oare ce putem astepta de la Domnul Gabriel Liiceanu, care face parte din "grupul pentru dialog social"- platit de Soros, cum platite si organizate de Soros au fost si manifestatiile din Piata Victoriei! Incojurat de antiromani ca Patapievic cel care afirma ca " Eminescu este cadavrul nostru din debara", Vladirmir Tismaneanu tot o lichea, fara sa mai vorbesc ca din acelasi anturaj face parte si Galateanu cel care scrie ca "Romania este o *****", foloseste si el Liiceanu un vocabular vulgar si denigrator si la adresa Romaniei si la adresa unor "generatii stirbe" care nu au ezitat ca in momente negre de istorie sa lupte si sa-si dea viata pentru independenta si suveranitatea Romaniei si a poporului roman! Ei, acesti sitrbi au indurat privatiuni si au pastrat independenta Romaniei pana , incepand cu decembrie 1989, au decis sorosistii sa o sfasie! Poate, alaturi de multi venetici, Liiceanu sa nu aiba pe pamant si in pamant romanesc nici mosi si nici stramosi si atunci nu-i de mirare ca a devenit adeptul globalizarii si dezmembrarii Romaniei din care are si el o mica ciovarsta. Editura Humanitas!Lipsa de respect farta de tara si generatiile trecute este punctul comun care-i tine uniti pe cei de la GPDS sustinuti si moral si mai ales financiar de Soros cu ong-urile lui dublate de "servicii secrete"Domniei Voastre Domnule Gabriel Liiceanu v-a murit cineva pentru tara si neam!? mosii si stramosii domniilor voastre au avut probabil cu totii dantura puternica a "coiotilor".....ei, o editura nu-i mare lucru pe langa bogatiile tarii sfasiate de "multinationalele" care si ele au participat si direct si indirect la manifestatiile de destabilizare a Romaniei..Cam tot asa a fost si cu lovitura de stat din decembreie 1989...poate ceva mai elaborat, mai eficient, mai globalist!Sa ne amintim de blestemul lui Eminescu "cine-a indragit strainii, manca-i-ar inima caini"Virgil CiucaBucuresti27 februarie 2017

  raspunde comentariului
 • gunoiul lcheanu

  27 februarie 2017 10:05

  licheanu ,un martalog escroc,mitocan si scirbos ..poate sa scrie si pe masa ca tot un gunoi ramine..rusine sa-ti fie ordinarule ca jignesti parinti si bunici nostri..degeaba te crezi mare intelectual ca aia din piata victoriei pe care ii susti tu se sterg la popou cu cartile tale ,aia habar nu au de carte ,ei stiu sa urle pentru bani..esti un gunoi batrin,si sa dea dumnezeu sa nu ai bani sa iti mai pui tot felul de proteze

  raspunde comentariului
 • IzvorIzvor

  27 februarie 2017 8:28

  As dori domnule Liiceanu sa inteleaga cit mai multi romani spus ele dumneavoastra..dar ma indoiesc,orgoliul si mindria sint devastatoare la poporului roman. Daca spunem ca brinza feta bulgareasca este mai buna,esti injurat,scuipat.. Dar aveti dreptate,da nivelul de viata al unui popor se vede LA DINTI. DA nivelul de educatie al unui popor se vede tot la dinti. Nu ai nevoie de statistici si curbe facute de ministri,indiferent de partid, faci o plimbare cu tramvaiul 1 In Bucuresti si acolo vezi nivelul romanilor. Raspunsul necuviincios dat de un cititor gay,fara sa vrea demonstreaza bataia de joc de care au parte pacientii romani..plombele ce cad singure...

  raspunde comentariului
 • dusu

  26 februarie 2017 20:26

  si filozoful ii un romin de bine doar romini il cred intelectual

  raspunde comentariului
 • Mihai_Canada

  26 februarie 2017 19:17

  Titlul spune totul ! Pentru postacii PSD semi-analfabeti care nu stiu ce-i aia o analizâ literarâ, stirbii din articol înseamnâ hidosenia interioarâ, cei care pentru cîtiva lei si-au vîndut sufletul si nicidecum pensioanarii sâraci care n-au bani sâ-si repare dantura.P.S. Nu-l agreez pe Liiceanu dar articolul prea lung este bun pentru cine vrea sâ-l înteleagâ si... poate sâ o facâ.P.P.S. Încercati sâ nu mai fiti vulgari si sâ insultati. Nu faceti decît sâ demonstrati lipsa de culturâ.

  raspunde comentariului
 • Dumitru

  26 februarie 2017 18:27

  Ce e amuzant in Romania este ca "elita" e fomista.

  raspunde comentariului
 • Ciombe

  26 februarie 2017 16:12

  Am tot recitit toasi, articolu' de fata si-l gasesc hiper-demential! Pur siu simplu, m-am p-i-sha-t", sange, toasi! E hiper-demential! Jos palaria!

  raspunde comentariului
 • Alfabet

  26 februarie 2017 15:30

  Bă rablă, e ''grotescă'' si nu ,,grotească'' !

  raspunde comentariului
 • MAFALDA

  26 februarie 2017 13:08

  Nea' filosofule, nea' Liicene, sper sa citesti candva astaE foarte reala si, in acelasi timp, dureroasa imaginea Romaniei cu gura cea mai stirba din Europa. Din pacate.Problema este ca gura asta stirba este OPERA TUTUROR POLITICIENILOR, din '47 incoace, si a tuturor celor care au avut o oarecare putere de decizie in privinta drumului acestei tari.Asa ca, daca vorbesti doar de un anumit partid, coalitie vremelnica sau post de tv, ESTI RIDICOL, cu toata eruditia lu' matale.Apoi, te prefaci ca nu stii ca parte din vina o au si asa-zisele "elite" din care vor unii neaparat sa te faca si pe matale parte, ca unul din rolurile elitelor este si acela de a lupta cu tot ce e stramb, pe toate caile posibile, specifice. Doar scrisul, fara implicare directa, este egal cu ZERO. Te citesc doar cei care stau, ca si matale, comod, in fotoliul lor, cel cu pernele tasate de atata stat.Matale, ca si altii care doar insinueaza filosofii ca si matale, sunteti doar o elita de "canapea", atata timp cat nu v-ati implicat in a schimba evolutia tarii in care traiti si voi. Probabil ca asta a vrut sa-ti transmita si prietenul lu' matale de la Paris, dar ai luat-o ca pe o observatie care nu te implica si pe matale, ca e mai comod asa.Hai pa.

  raspunde comentariului
 • Ilie Mihalteanu

  26 februarie 2017 12:20

  Din lungul articol al lui Liiceanu am inteles doar ca el este un elitist xenofill, fara demnitate, coplesit de URA PATOLOGICA fata de saracii Romaniei, orbit si de ura fata de PSD.Oare ura sa, n=burghezocultista, nu este indentica urii proletcultiste, pe care o contesta cu atita vehementaă? Ura sa este ura *buna* iar ura comunistilor fata de regimul burghez este ura *rea*?Pai daca el a mers la Paris numai in zonele opulente, normal ca nu a vazut oamenii stirbi, lumpenproletarii preiferiilor pariziene...lamentabil.

  raspunde comentariului
 • UBAFCA

  26 februarie 2017 12:13

  Articolele DESRBEDEULUI asta de Liiceanu,, trebuie citite în tandem cu cele ale lui Mircea Marian, ,.. Prea înțeleptul Liiceanu descrie GLOATA PSD-ista, și numai, caci și LIBERALI de liberali, ca de pilda , ME, SUSȚIN, actuala putere pentru ca am votat ALDE, iar Mircea Marian, descrie SFÂNTA GLOATA USR-ista, din Piata Victoriei, ca fiind, TOT CE ARE TARA MAI FRUMOS, ,.. ! ., Pe vremea derbedeului carpaci și SPERIETOAREA ACADEMICIAN Elena ne puneam mari speranțe intr-0 Doina Cornea, Dinescu, Liiceanu sau Andrei Pleșu ori Hurezeanu pentru ca erau voci critice la adresa unui SISTEM SECURISTO-CLIENTELAR, strâns uniți în jurul unui DERBEDEU semi analfabet, dar care, împreună cu semianalfabet a să consoarta acaparasera cele mai înalte TITLURI ACADEMICE din acesta tara și numai, ,.., ,. Dupa 22 dec 1989 i-am vazut pe viu, ,.., Daca pana in dec 89 spuneau ca securitatea ii tine de condei si nu pot scrie ce simt si sunt in stare, am vazut ca dupa dec 89, capacitatea lor era LIMITATA caci in libertate, acesti presupusi titani erau destul de anemici ,..., Darza, demna si realista a ramas doar doamna DOINA CORNEA, in fata carei se apleaca cu piosenie orice roman de bun simt, in rest, NISTE OPORTUNISTI, ce si-au impartit intre ei titlurile la care tanjeau, adica doctorate si titluri academice, CU ROABA, cum se imparteau diplomele univesitare in Imperiul Sovietelor ,..., ,.. Sa ne fie clar, schimbarea din 1989 a fost bine orchestrata din Biroul Oval al Casei Albe, pe motiv ca Imperiul prezenta un REAL PERICOL MILITAR pentru intregul glob si n-a venit nicidecum DIN INTERIOR ,. deci un Ion Iliescu cat si FSN-ul au fost O TOCMEALA intre Casa Alba si Kremlin, nedefinita fiind doar dainuirea acestor monstri ,..., !.. Cand, in 1996, CDR-ul ar fi avut sansa SA RASTOARNE din temelii ordinea sociala, politica si economica, un al de Liiceanu si breasla sa, S-AU DEZIS de echipa lui Emil Constantinescu, lasandu-l SINGUR in fata propagandei dezlantuite a securitati,.., ,., In 2oo4, cand in jiltul prezidential al Palatului Cotroceni, a urcat unul din cei mai RASATI DERBEDEI ai FSN-lui, respectiv, Traian Basecu, aceasta sleatca de PROFITORI, in frunte cu PORA, au adus cu prisosinta OSANALE derbedeului ce vanduse bunaciune de flota, colaborase cu securitatea ceausista si facuse multe, multe alte nelegiuiri,.., ,..., Curios cum, intelectuali de valoarea lor, priveau cu maxima ADMIRATIE spre VEDETA ipoci basiste, cioropina UDREA ,.., ,.. N-au scos o vorbulita telectuali condusi de madame Pora despre taierile de salarii si impozitarea pensiilor de catre ragimul basist, nu sa trecem peste criza ci SA-I DAM cioropinei Udrea cel mai mare buget de tocat ,.. L-ati auzit cumva pe filosoful Liiceanu, intrebanduse cate babe de la tara au invatat SA INOATE in sutele bazine de inot facute INUTIL de catre cioripina, ,.. Nicidecum, Pora si gasca ei se infruptau din plin din fondurile bugetare,.. ,.. ICR-ul a fost finantat gras in timp ce pensionarilor li se impozau pensiile, Liiceanu a prosperat material, in acea perioada ,..., ,.M-am uitat cu atentie la mitingisti din fata Palatului Cotroceni, nu-s asa de tineri si bine imbracati ca cei din Piata Victoriei, n-au nici gadget-uri de ultima generatie dar nu-s nici STIRBI precum personajele imaginare, hiperbolizate ale lui Hyeronimus Bosch ,..,, ,.. ,Sunt oameni obisnuiti care au muncit din rasputeri, pe santiere, in fabrici, in spitale sau laboratoare, au PENSIE DE MIZERIE, sunt totusi oameni care au facut eforturi disperate, lucrand in schimburi diferite sa-si poata duce copii la gradinita, apoi la scoala si nu de putine ori AU FLAMANZIT chiar, sa cumpere copiilor lor, diverse lucruri pe care și le doreau, .., Au in firea lor SPIRITUL SACRIFICIULUI si daruirea de sine, mai putin egoismul ,...,, ,.. M-am uitat pe toate posturile de televiziune in ultima luna, cu exceptia postului Romania tv, a lui Ghita, pe care il compar cu OTV-ul dar **antena 3** mi s-a parut chiar obiectiv, aducand tineri din piata in emisiunile lor, lasandu-i sa vorbeasca liber deci nu pricep ce INDOBITOCIRE ar fi practicat acest post ,.., ,. Comportamentul acestor indivizi, precum Liiceanu, Plesu sau Pora, intr-un moment de cumpana din existenta noastra este chiar bizar, daca nu dubios, ,.. ,.Ei, VICTIMELE REPRESIUNI SECURISTE din ipoca de aur tac malc acum cand PROTOCOALE DE COLABORARE a securitati cu parchetele, o practica curat balsivica, ies la iveala, cand ABUZURILE si CALITATEA PROCURORILOR al de Iosif EVA sau Niculescu ies la iveala, ,.. ,.Pora si supusi sai se fac ca nu vad, nu aud, nu stiu ,..., ,. Adevarat este, dantura în România este foarte ieftina, fata de unele tari din apus, dar și CALITATEA este sub orice critica., In mare parte a lor, batrani din tara au cheltuit mult pentru dantura, multi chiar imprumutandu-se în bănci pentru acest lucru,... Fără dantura n-au rămas decât uni oameni de la tara , ,. Gabriel Liiceanu, a dat dovada în aceasta perioada ca, MORAL, nu se ridica deasupra unui DERBEDEU , jignind prin scrierile sale mulțimea,, ,.., ,. Sa-i fie rusine.!., ,.., ,. Nu-l vedeti ca nu zice nimic despre totala lipsa de democratie din PNL, ,nu scoate o vorbulita despre excroci precum plicusor Dan din USL

  raspunde comentariului
 • pasmdur

  26 februarie 2017 11:12

  Acesti asa zisi oameni .niste famtome stirbe care nici nu stiu limba materna sunt folosite de acesti tzigani borfasi pe post de papagali analfabeti care chipurile reprezinta poporul roman.In tot cazul minunatii nostri tineri care au fortat guvernul de tzigani borfasi sa renunte sa-si mai scoata tziganii borfasi din puscarii reprezinta viitorul acestei tari iar aceste fantome sinistre vor fi sortite pieirii.Mitingul acelor asistati social dela Targoviste,ce loc si-au gasit sa arate vointa plebei amarate care este la cheremul lor sa le dea o tuica si o galeata in cap?mitingul spuneam ,arata inca o data ca nu mai au nicio posibilitate de a minti poporul ,erau bieti oameni care nici nu stiau pe cine huiduie ,femeia aceea la inceput spunea ca este contra psd ,apoi cineva din spate i-a suflat ===nu fa spune ca esti pentru psd.Va felicit Domnule Liiceanu ca sunteti de partea poporului roman in lupta pentru un viitor mai bun si pentru a inlatura aceasta banda de infractori tzigani dela putere.NU ACESTI ANALFABETI VOR HOTARA VIITORUL TARII CI TINERII CARE MUNCESC SI CARE I-SI VAD MUNCA FURATA DE ACESTI INFRACTORI.

  raspunde comentariului
 • stirbu de ion voicu

  26 februarie 2017 11:09

  ion voicu de mai sus sta cu gura inchisa ,el e un stirb care il adora pe mustacios ca-i mai da ceva de ros prin pensia speciala care o are ..

  raspunde comentariului
 • Ophelia

  26 februarie 2017 9:11

  Domnule Liiceanu,avem nevoie de elita tarii.Implicarea trebuie sa fie mai evidenta.Romania a ajuns sa fie invadata de diplome,titluri si functii luate prin spagi si cumetrii.Trebuie sa aveti un cuvant greu de spus,si impreuna sa franam decaderea tarii.

  raspunde comentariului
 • relativ

  26 februarie 2017 8:41

  Ma voi toti care acum va deschideti gura si criticati un om de valoarea incontestabila a lui Liiceanu, voi nici de obele nu sunteti buni --- este aproape vremea cand va veti primi rasplata, ba-i va veti inneca in C_A_C_A_T_U_L vostru adunat cu perseverenta in toti acesti ani -- noi vom avea grija sa va innecati in c-a-c-a-t cu incetisorul, sunteti niste lepre mizerabile , va vom stărpi, pregătiți-vă!

  raspunde comentariului
  • Eu

   26 februarie 2017 11:36

   Eu am stat de vorbă cu numitul Liiceanu și regret. Asta nu-i deloc intelectual pînă și nevasta l-a lăsat din cauză că era știrb, îi puțea gura și era îndrăgostit de prietenul lui gras.

   raspunde comentariului
 • relativ

  26 februarie 2017 8:37

  Ma voi toti care acum va deschideti gura si criticati un om de valoarea incontestabila a lui Liiceanu, voi nici de obele nu sunteti buni --- este aproape vremea cand va veti primi rasplata, ba-i va veti inneca in ******* vostru adunat cu perseverenta in toti acesti ani -- noi vom avea grija sa va innecati in c-a-c-a-t cu incetisorul, sunteti niste lepre mizerabile , va vom stărpi, pregătiți-vă!

  raspunde comentariului
 • Gyony

  26 februarie 2017 5:05

  'Mind your gap' Liiceanu! Poate ne explica Liiceanu si de ce nu putem sta in fata Europei fara dinti?? E cumva vreun criteriu pe care nu il ideplinim? Daca Romania are guri stirbe, atunci aroganta fara limite a lui Liiceanu ne dezvaluie ca lui ii lipsesc de fapt cei mai importanti dinti - cei de minte! Ceea ce ignora cu bunastiinta Liiceanu este faptul ca de trei decenii Romania nu are servicii stomatologice gratuite ca in Franta sau restul Europei din care citeaza stupid si fara respect. Apoi, Romania subventioneaza economic vestul cu doctori si dentisti cu pretul gurilor stirbe ai propriilor cetateni si co-nationali cu Liiceanu. E corect ca gurile stirbe sa fie reparate cu banii celor care au abuzat de banii publici. Printre ei se numara desigur si Liiceanu care ar trebui sa returneze banii care i-a obtinut de decenii de la contribuabilii stirbi pe care acum ii detesta.

  raspunde comentariului
  • Hopsiio

   26 februarie 2017 11:19

   Poate ar fi bine sa recunoști sensul contextual al cuvintelor.Gurile stirbe ale lui Liiceanu au un alt înțeles!.

   raspunde comentariului
   • Jarcaletz

    26 februarie 2017 14:25

    Câteva mii de flegme strecurate printre dinii lipsă, pentru Liiceanu. Dar cum spunea cineva ,, i flegma are mândria ei ,,

    raspunde comentariului
 • Misu

  25 februarie 2017 23:37

  Nu citesc nimic din ce scrie Liceanu. El e ca o broasca testoasa ce sta pe un stilp de gard la casa unui taran. Nimeni nu stie cum a ajuns acolo, cine a pus-o pe gard si ce rost are acolo. Nu am citit ce a scris in acest articol dar am citit comentariile. Decit sa-l citesc pe acest filozof de trei parale mai bine citesc cartea lui Adrian Nastase CUM SA FURI UN MILION.

  raspunde comentariului
 • Mircea

  25 februarie 2017 21:50

  Olteanule PSD-ist. Esti prost de bubui impreuna cu toti oltenii tai PSD-isti care o sa duceti tara asta de rapa. Rusine analfabetilor!!!

  raspunde comentariului
 • @ Ion Voicu · Universitatea Politehnica din Timisoara

  25 februarie 2017 21:02

  Este de presupus ca singura dumitale legatura cu UPT este faptul ca ai lucrat ca portar al institutiei! Cel putin acest lucru reiese din mesajul dumitale, scurt dar edificator! Rusine!!!!

  raspunde comentariului
 • node

  25 februarie 2017 20:08

  VOICULE CRED CA ESTI O SUPER LICHEA

  raspunde comentariului
 • olteanu'

  25 februarie 2017 19:33

  cel supranumit, pe buna dreptate,"liicheanu" nu se dezminte ... cotarla hrapareata si-a gasit un nou stapan dupa ce beseanu i-a tras un sut in popoul lui enorm de imbogatit al "revolutiei" !!!PS "misu un moldovean amarat ..." esti un bou ... marsh la bodega sa-ti primesti ulcica de basamac de pufoaica !

  raspunde comentariului
  • Esti vulgar!

   25 februarie 2017 21:05

   Si plin de rautate, rautate care rabufneste cand intalneste un om superior. Singura reactie este sa il insulti! Cu toata nimicnicia care te stapaneste!

   raspunde comentariului
  • Esti vulgar!

   25 februarie 2017 21:05

   Si plin de rautate, rautate care rabufneste cand intalneste un om superior. Singura reactie este sa il insulti! Cu toata nimicnicia care te stapaneste!

   raspunde comentariului
 • Misu un moldovean amarat si inrosit din cauza trandafirilor

  25 februarie 2017 19:16

  Soacra-mea antenista convinsa il injura zilele trecute pe nenea Klaus ,ca el de ce nu a majorat salariile si pensiile ca pesedeul. E varza in capul ei. Idem si cu multi alti antenizati!

  raspunde comentariului
  • dili

   25 februarie 2017 20:19

   Si nu are dreptate doamna? Va mari PSD-ul salariile si pensiile chiar daca se va dubla pretul painii!

   raspunde comentariului
 • Noaptea, ca hotii...

  25 februarie 2017 19:11

  Comunistul isi fecundeaza mama si bunica pentru perpetuarea speciei.

  raspunde comentariului
 • gogu

  25 februarie 2017 18:30

  Ala stirbu e taicatau Boule titrat ce esti !

  raspunde comentariului
  • vlad

   25 februarie 2017 19:29

   Se vede DOBITOCULE CA AI CREIERUL SPALAT CU PISAT SI UMPLUT CU FECALE!!!!

   raspunde comentariului
 • Devil Shaiseh

  25 februarie 2017 18:22

  Ceea ce Liiceanu nu spune despre felul in care sunt umiliti votantii si PSD este chiar mai cutremurator decat saracia si degradarea fizica. Mercenarii criminalilor ce au confiscat Romania dupa revolutie sunt calai mediatici ai constintei. Entitatile vizate sunt depersonalizate la nivelul valorilor. Victimele sunt pervertite moral, orientate catre instinctele primare si devin dependente emotional de doza de ura ce li se perfuzeaza insidios prin manipulari dezinformari mita santaj moral si pecuniar. As zice ca este cea mai periculoasa forma de criminalitate in masa. Nu este nicio indoiala ca cei ce participa la o asemenea actiune sunt criminali diabolici fata care civilizatia nu a gasit inca o forma de aparare eficienta.

  raspunde comentariului

Ultima ora

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Urmareste-ne pe Facebook

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design