26.8 C
București
duminică, 14 aprilie 2024
AcasăSpecialDirector de la Administrația Financiară Caras-Severin, în conflict de interese

Director de la Administrația Financiară Caras-Severin, în conflict de interese

Inspectorii de Integritate au descoperit că Doru Constantin Cozma, directorul executiv în cadrul fostei Direcții Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin (în prezent, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, aflată în subordinea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, se află în conflict de interese.

ANI arată că interesele sale patrimoniale au influențat deciziile pe care acesta le-a luat în exercitarea funcţiei publice.

”Doru Constantin Cozma exercită funcția publică începând cu data de 28 iulie 2000, iar, la data de 23 septembrie 2005, a fost numit în funcția publică de conducere de Director executiv în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin (detașat începând cu data de 06 ianuarie 2013 la Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Caraș-Severin, în funcția de Director executiv).

Prin hotărâre judecătorească, D.G.F.P. Caraș-Severin a fost obligată să plătească reclamanților reprezentați de Sindicatul Direcției Financiare Caraș-Severin, printre care și persoana evaluată, drepturile bănești reprezentând suplimentul postului și suplimentul treptei de salarizare pentru perioada 22.03.2004 – 28.10.2008, supliment corespunzător perioadei lucrate de fiecare funcționar public. Menționăm faptul că instanța judecătorească, deși a obligat D.G.F.P. Caraș-Severin la plata drepturilor bănești, aceasta nu a stabilit și cuantumul acestora.

În vederea executării silite, Sindicatul a transmis în atenția Directorului executiv al D.G.F.P. Caraș-Severin o solicitare de a i se pune la dispoziție situația reprezentând sumele cuvenite salariaților menționați în hotărârea judecătorească, sume calculate de către persoana evaluată la procentul estimat de Sindicat de 25% asupra salariului de încadrare (25% suplimentul postului și 25% suplimentul treptei de salarizare), astfel că, la data de 13 februarie 2012, D.G.F.P. Caraș-Severin a transmis Sindicatului situația solicitată, prin două adrese semnate de COZMA DORU-CONSTANTIN, în calitate de Director executiv”, se arată într-un comunicat ANI.

Inspectorii ANI mai arată că, ”ulterior semnării adreselor, persoana evaluată a solicitat executarea silită a debitorului D.G.F.P. Caraș-Severin, folosind situațiile transmise în adrese, atât indirect (prin creditorul Sindicatul Direcției Financiare Caraș-Severin – reprezentant al persoanei evaluate, care a întocmit în baza situațiilor „centralizatorului” anexat cererii de încuviințare a executării silite a debitorului Direcția Financiare Caraș-Severin, formulată de EXECUTORUL JUDECĂTORESC NEBUNU NICOLAE), cât și direct (prin anexarea situației personale, la cererea de încuviințare a executării silite formulată de EXECUTORUL JUDECĂTORESC CASAGRANDA STANA ANTON”.

În cursul anului 2012, la cererea Ministerului Finanțelor Publice, Judecătoria Reșița și Judecătoria Sectorului 5, București, au dispus suspendarea executărilor silite pentru Direcția Generală a Finanțelor Publice Caraș-Severin.

”Astfel, COZMA DORU-CONSTANTIN a încălcat atât dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a ) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”, cât și dispozițiile art. 79, alin. (2) și (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă; În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă […]”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COZMA DORU-CONSTANTIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, mai arată ANI.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

 „Persoana față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Cele mai citite

A fost aprobat mecanismul prin care primăriile să poată acoperi cofinanțările

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri) pot solicita, în cursul anului 2024, până cel târziu 30 septembrie, contractarea de împrumuturi de la Trezoreria Statului, în limita sumei...

LIVE/ Iranul a lansat atacul asupra Israelului

Iranul a lansat un atac fără precedent asupra Israelului. Peste 200 de drone și rachete au fost trimise, majoritatea fiind interceptate de sistemul de...

După atacul Iranului asupra Israelului, “România este alături de Israel”, anunță Nicolae Ciucă

"România este alături de Israel și poporul israelian", anunță președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, în urma atacului Iranului asupra Israelului. "România este alături de Israel...
Ultima oră
Pe aceeași temă