Cu pași repezi către implozie

ASF raportează creșteri la hectar, dar piața asigurărilor rămâne în câțiva jucători

Piaţa asigurărilor din România a continuat şi anul trecut tendinţa de creştere, iar societăţile de asigurare -autorizate şi reglementate de Autoritatea de -Supraveghere Financiară (ASF) au subscris prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu 2016.

Share

Eliza Avram 0 comentarii

Actualizat: 03.04.2018 - 11:08

Raportul ASF arată că piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. Anul trecut, 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 31 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2017. 

„O schimbare în tendinţele manifestate pe parcursul anilor anteriori este consolidarea segmentului de asigurări de viaţă, care a înregistrat anul trecut o apreciere semnificativă, de 21% comparativ cu anul 2016. Dacă în perioada
2012 - 2014 activitatea de asigurări de viaţă era în scădere din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 acest segment şi-a reluat creşterea, iar în 2017 evoluţia sectorului de asigurări s-a datorat segmentului asigurărilor de viaţă», se precizează în comunicat. 

Conform documentului, primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, anul trecut, la valoarea de circa 7,7 miliarde lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le deţin clasele A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, A8 - Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7). În anul 2017, ponderea acestor trei clase a fost de 88% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale: A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de 3,82 miliarde lei, reprezentând 50% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale; A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 1,89 miliarde lei, reprezentând 25% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în anul 2017 o creştere cu 8% faţă de 2016; A8 - Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de circa un miliard de lei, reprezentând 13% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale. 

Potrivit datelor ASF, primele brute subscrise de către societăţile de asigurări de viaţă au înregistrat o creştere de 21% în anul 2017 comparativ cu anul precedent, atingând valoarea de circa 2,02 miliarde lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viaţă, cele mai mari ponderi le deţin clasele C1 - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare şi, respectiv, C3 - Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de investiţii şi care împreună cumulează 96% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă. 

În anul 2017, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 4,21 miliarde lei, astfel: 4,05 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o creştere cu 12,6% faţă de perioada similară a anului 2016 (3,6 miliarde lei); 158,4 milioane lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii brute, aferente asigurărilor de viaţă, înregistrând o creştere cu circa 2,8% comparativ cu anul 2016 (154,06 milioane lei). 

Conform Directivei Solvabilitate II, cerinţele de capital pentru societăţile de asigurare sunt mai ridicate, fiind bazate efectiv pe riscurile asumate de acestea (atât din perspectivă investiţională, cât şi din cea a subscrierilor). Fondurile proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate se aflau la finalul anului 2017 la o valoare de 5,15 miliarde lei, în creştere cu 12% comparativ cu anul 2016. 

RCA pe bandă rulantă

Potrivit comunicatului ASF, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în anul 2017 a ajuns la 3,7 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (3,82 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Rata combinată calculată pentru clasa A10 (RCA) a fost în 2017 de 99,46%. De asemenea, ASF precizează că sucursalele au cumulat în anul 2017 prime brute subscrise în valoare de 755,6 milioane lei, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Conform documentului, în urma centralizării raportărilor transmise de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, la data de 31 decembrie 2017, valoarea primelor intermediate pentru asigurările generale şi asigurările de viaţă era de 6,15 miliarde de lei, în scădere cu 0,86% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. 

În anul 2017, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat 63,41% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (9,7 miliarde lei), ceea ce reprezintă o scădere cu 2,77 puncte procentuale faţă de gradul de intermediere înregistrat în perioada similară a anului 2016.

Comentarii