Licitatie Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara. Autoturism si accesorii pentru masinarii, scoase la vanzare (P)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara Administratia Pentru Contribuabili Mijlocii Constituita la Nivelul Regiunii Timisoara Serviciul de Executare Silita Dosar de executare nr. DE/23258263/2015 Nr. 9680/24.07.2017

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 01.08.2017 - 16:54

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara Administratia Pentru Contribuabili Mijlocii Constituita la Nivelul Regiunii Timisoara Serviciul de Executare Silita Dosar de executare nr. DE/23258263/2015 Nr. 9680/24.07.2017

ANUNT PRIVIND VANZAREA  BUNURILOR MOBILE In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 22 luna 08 anul 2017 orele 14.00, in localitatea Timisoara, la sediul Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara din str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. STAICONS COMPANY 2008 S.R.L., C.U.I. 23258263, cu sediul in localitatea Baile Herculane, str. Garii, nr. 38, judetul Caras-Severin, prima licitatie:

Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul) / Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A. -lei-/Cota T.V.A*

Autoturism marca Audi, model Q7, numar identificare WAUZZZ4L3AD029750, culoare gri, an fabricatie 2010, 2967 cmc, motorina, km bord 227.577, numar inmatriculare CS-40-SMG  /56.700/19%

Semiremorca marca TSR, model 4SOU-25-4-2N, numar identificare XL94SOU2N7G447058, culoare rosu, an fabricatie 2007, sarcina utila maxima autorizata 51500 kg, numar inmatriculare CS-06-MVA/103.600/19%

Autoutilitara marca Volvo, model FH42TB, numar identificare YV2AS02A67A643399, culoare verde, an fabricatie 2007, 12780 CMC, motorina, KM bord 420000, numar inmatriculare CS-06-MXE/64.800/19%

Semiremorca marca Meiller, model MHKS 41/3-S, numar identificare ZDXM110013T0412, culoare gri, an fabricatie 2007, sarcina utila maxim autorizata 27110 kg, numar de inmatriculare CS-06-MVB/38.800/19%

*cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este 19% in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) si art. 291 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 7 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Preturile de pornire la licitatie NU contin TVA

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, la registratura Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, urmatoarele documente:

a)  oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare  sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, inclusiv TVA aferenta. Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscala 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c)  imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoane fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:… nu este cazul Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…..nu este cazul  

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara – Serviciul de Executare Silita, Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 9B,  cam. 309, jud. Timis sau la numarul de telefon 0256204800, int. 309. 

Citește totul despre:

Comentarii

loading...