Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ineu Lansare Proiect Nou

Lansarea proiectului „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI” (P)

Anunț de presă privind lansarea proiectului „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI”

Share

Redacția Online 0 comentarii

Actualizat: 01.10.2019 - 02:52

ORASUL INEU, implementează proiectul „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI”, cod MySMIS 124985, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5:

”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,

Prioritatea de investiții 5.1: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul


Proiectul va fi derulat în Orașul Ineu, județul Arad, Str. Republicii nr. 5, cu data de începere la 05.06.2019 și finalizare la date de 31.05.2023. Proiectul are o valoare totală de 23.273.075,37 lei din care finanțare totală nerambursabilă de 22.807.613,86 lei.


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului


Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului „Restaurarea si reabilitarea funcțională a Cetății Ineului” este, pe termen lung, asigurarea dezvoltarii durabile a Orașului Ineu si câștigarea unei poziții importante in ierarhia destinațiilor preferate pentru turism, afaceri sau locuit din județul Arad si chiar din regiune, prin redarea publicului larg a unui monument istoric de importanta națională si regionala, introducerea acestuia in circuitul turistic național, regional si internațional, generând astfel puternice efecte economice, sociale si culturale in întreaga regiune Vest.
In vederea atingerii obiectivului enunțat, proiectul propune o abordare inedita a actului cultural-istoric, prin integrarea activităților muzeistice specifice unui astfel de edificiu într-un program interactiv de vizitare/învățare/relaxare, implementat prin intermediul cercurilor de meserii si arte tradiționale, a evenimentelor culturale, artistice sau de afaceri organizate in cetate, vizând astfel obținerea unui interes crescut din partea publicului larg pentru vizitarea edificiului istoric si a elementelor arheologice adăpostite de acesta.
Obiectivele proiectului vin in întâmpinarea obiectivului priorității de investiție 5.1, realizarea proiectului contribuind in mod direct si fundamental la dezvoltarea locala si chiar regionala, prin conservarea, protejarea si promovarea patrimoniului cultural si a identității culturale locale, marcate in mod categoric de existenta si evoluția in timp a Cetății Ineului.
 
Obiectivele specifice ale proiectului
Consolidarea, restaurarea si conservarea monumentului istoric de clasa A Cetatea Ineului;
1.    Reabilitarea funcțională a Cetății Ineului, in vederea creării unui Complex cultural reprezentativ pentru întreaga regiune, cu funcțiuni multiple, compatibile cu specificitatea monumentului, in suprafața utila totala de 4573,37 mp, din care 22,87 mp reprezintă punerea in valoare a descoperirilor arheologice, iar 16,24 mp reprezintă spatii descoperite prin studiul de parament in curtina Vest.
2.    Îmbunătățirea aspectului peisagistic al obiectivului de investiție si a calității mediului înconjurător, prin acțiunile dedicate protejării mediului promovate prin proiect
3.    Creșterea numărului de vizitatori ai cetății de la 0 vizite documentate oficial in prezent la 1.420 vizite/ anul IV de implementare si la 4.835 vizite/ an la un an după finalizarea implementării proiectului, introducerea Cetății Ineului in circuitul turistic național si internațional si transformarea Cetății Ineului întru-unul dintre obiectivele turistice de referință din regiunea Vest.
 Informații suplimentare se pot obține la: Curetean Simona, Consilier, Tel: 0257 511 550, E-mail: [email protected]

Comentarii