16.7 C
București
duminică, 21 aprilie 2024
AcasăSpecialSponsorizarea entitatilor non-profit

Sponsorizarea entitatilor non-profit

Contribuabilii constanteni pot sa sponsorizeze, din impozitul pe care trebuie sa-l plateasca la stat, organizatiile non-guvernamentale. Directia Generala a Finantelor Publice Constanta aduce precizari in legatura cu modalitatea prin care se poate realiza acest lucru.

Reprezentantii DGFP Constanta precizeaza ca toti contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obtinute in anul 2005 pentru sponsorizarea entitatilor non-profit. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate non-profit. Intrucat impozitul pe salarii este un impozit final, contribuabilii – persoane fizice nu mai declara veniturile din salarii sau asimilate salariilor obtinute in anul 2005, indiferent de perioada desfasurarii activitatii si de numarul angajatorilor la care au lucrat. Astfel, dupa data de 28 februarie 2006, data-limita de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii la organul fiscal, contribuabilii care doresc sa sponsorizeze o entitate non-profit pot solicita acestora un exemplar al fisei fiscale pe anul 2005.

Data-limita: 15 mai

Pentru sponsorizarea unei entitati non-profit, contribuabilii vor depune o copie a fisei fiscale, impreuna cu formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, al carui model si continut au fost aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2017/2005, publicat in M.O. nr. 56 din 20 ianuarie 2006. Cererea va fi depusa la organul fiscal de domiciliu, pana la data-limita de depunere a declaratiilor de venit, respectiv pana la data de 15 mai 2006.

Cum se completeaza formularul 230

Formularul 230 se completeaza in doua exemplare, de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, iar copia se pastreaza de catre contribuabil. Actul se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului. Formularul trebuie sa cuprinda datele de identificare ale contribuabilului. La capitolul “adresa” se inscrie adresa domiciliului fiscal, iar la capitolul “cod numeric personal” se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil.
La capitolul “Suma” se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii non-profit. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa nimic in dreptul acestei rubrici, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. In dreptul rubricii “Denumire entitate non-profit” se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii non-profit. De asemenea, in formular mai trebuie trecute codul de identificare fiscala al entitatii non-profit, codul bancar (se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii non-profit) si documentele anexate (se inscrie numarul de fise fiscale anexate la cerere).

Caz special

Contribuabilii care obtin alte venituri decat cele din salarii, pentru care exista obligatia declararii in anul 2006, care doresc in acelasi timp sa sponsorizeze o entitate non-profit vor completa formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul 2005, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat. Se completeaza de catre contribuabilii care au efectuat, in cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pe fiecare sursa si categorie de venit (art. 84 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru sponsorizarea entitatilor non-profit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii.

Venituri independente

Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente, impusi pe baza de norma de venit, care nu au obligatia depunerii declaratiei si au efectuat, in cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat in contul unei entitati non-profit completeaza formularul conform unor instructiuni diferite.
Astfel, pentru Bursa privata conform Legii nr. 376/2004, casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului cu burse private, in conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare. La rubrica intitulata “Contract nr./data”, se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private, la “suma platita” se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata, la “Documente de plata nr./data” se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
Pentru “sponsorizare entitate non-profit”, casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea unei entitati non-profit (art. 84 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare). La rubrica “suma” se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii non-profit. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. Contribuabilul trebuie sa mai completeze rubricile “denumire entitate non-profit”, “cod de identificare fiscala al entitatii non-profit” si “cont bancar (IBAN)”.

Burse private pentru agricultori

Contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit si au efectuat, in cursul anului fiscal precedent, cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita restituirea acestora si/sau opta pentru virarea unei sume de pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat prin completarea formularului 231 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat”, al carui model si continut au fost aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 411/2006 publicat in M.O. nr. 294/31.03.2006. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate non-profit.
Formularul se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Termenul de depunere este anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului (pentru anul 2005, pana la data de 15 mai 2006). Formularul se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, iar copia se pastreaza de catre contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Prin internet sau posta

Documentele necesare se pot procura fie prin accesarea adresei de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenta contribuabili, subdomeniul Formulare, fie solicitandu-le de la unitatea fiscala. Formularele pot fi depuse personal la organul fiscal de domiciliu sau prin posta, prin scrisoare recomandata, recipisa obtinuta de la oficiul postal reprezentand dovada depunerii declaratiei/cererii in termenul legal prevazut.

Cele mai citite

Compania de RCA a statului promisă de un an nu este nici acum înființată

După falimentul Euroins din martie 2023, ASF promitea măsuri mai dure pentru jucătorii din piață și înființarea unei companii românești de stat care să...

Max Verstappen, de neoprit! Olandezul s-a impus în Marele Premiu al Chinei

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Chinei, desfășurat duminică la Shanghai, a cincea etapă a Campionatului mondial de Formula...

Elena Lasconi are sprijinul USR la alegerile din Argeș. “Un vot pentru PNL este un vot pentru PSD”, susține Cătălin Drulă

Elena Lasconi, Ionuț Moșteanu și Emanuel Soare sunt câțiva dintre candidații USR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Numele acestora a fost...
Ultima oră
Pe aceeași temă