19.9 C
București
miercuri, 24 aprilie 2024
AcasăSpecialNe-am interesat pentru dvs.

Ne-am interesat pentru dvs.

Cotizatii pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari
Cotizatiile fixe anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania reprezinta sumele ce trebuie achitate de catre toti membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de aceasta membrilor ei. Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza, precizeaza Hotararea privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar: pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 200 lei; pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 100 lei; pentru auditorii financiari, persoane juridice: 400 lei. In cazul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care se inscriu in Registrul auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al Camerei.

Paza obiectivelor, a bunurilor si protectia persoanelor

Persoanele fizice sau juridice care detin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, in asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza, se specifica in Legea pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege. Plata serviciilor de paza in mediul rural, precum si procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.

Definirea bunelor conditii agricole si de mediu

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, fermierii romani care solicita plati directe in cadrul schemei unice de plata pe suprafata – SAPS – trebuie sa respecte urmatoarele bune conditii agricole si de mediu: pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei; lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12 grade, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel; se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007; floarea-soarelui nu se cultiva pe aceeasi suprafata mai mult de 2 ani consecutivi; arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisa numai cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului etc. Aceste precizari, precum si altele se gasesc stipulate in Ordinul  nr. 791/1381 dat de ministrul Agriculturii si publicat in MO nr. 1043 din 29 decembrie 2006.

Fondurile de pensii administrate privat

Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu,  prevede Legea pentru modificarea si completarea Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al UE ori stat apartinand Spatiului Economic European. In cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii pot opta intre a plati in continuare contributiile la un fond de pensii din Romania sau a plati contributii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul tarii respective, daca aceasta nu contravine legislatiei acestei tari.

 

Tratament balnear pentru asigurati

 

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant. Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate – se specifica in MO nr. 901/6.11.2006 in cadrul Legii privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 

 

Cele mai citite

Republica Moldova transmite primele rapoarte privind îndeplinirea condițiilor de intrare în UE

Republica Moldova va înainta către Comisia Europeană, la data de 24 aprilie 2024, primele rapoarte privind îndeplinirea condițiilor de intrare în UE. Documentul va fi...

De ce să montezi panouri fotovoltaice acasă?

În condițiile în care prețurile energiei electrice au crescut vertiginos în ultimii ani, fiind din ce în ce mai impredictibile, te întrebi justificat: ce...

Inovație pe piața muncii: munca fără contract

Ministerul Muncii a anunţat că orice persoană cu vârsta de cel puţin 16 ani va putea să câştige bani în plus. Va putea face...
Ultima oră
Pe aceeași temă