26.4 C
București
marți, 16 iulie 2024
AcasăSpecialNe-am interesat pentru dvs.

Ne-am interesat pentru dvs.

Studii universitare de masterat

Respectand dorintele cititorilor nostri, ne-am documentat si am aflat urmatoarele: Potrivit M.O. 319/10 aprilie 2006, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare cu licenta; admiterea candidatilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de invatamant in care se organizeaza, se face prin concurs organizat anual; organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat se realizeaza in conformitate cu regulamentul propriu al fiecarei institutii organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM); concursul de admitere poate contine o serie de probe scrise sau/si orale, specifice domeniului de studii. Inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat intr-un domeniu se poate face indiferent de domeniul in care a fost dobandita diploma de licenta. Cunostintele specifice domeniului de studiu se verifica pe baza unei biografii cuprinzand lucrari de specialitate. Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de masterat si inmatricularea candidatilor care au reusit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.

Autorizarea de practica in domeniul silviculturii

Pentru cei dornici sa afle care sunt actele necesare pentru angajare in domeniul silviculturii precizam ca la solicitarea autorizarii de practica a personalului silvic se depun urmatoarele documente: curriculum vitae al persoanei pentru care se solicita autorizarea; copie legalizata de pe diploma de absolvire a studiilor de specialitate; certificatul de cazier judiciar; adeverinta medicala; carnetul de munca, dupa caz, in original si copie; copie legalizata de pe documentul prin care
i-a fost acordat gradul profesional, pentru personalul care a desfasurat activitate in silvicultura. Autorizatia de practica este valabila pentru o perioada de 10 ani de la data eliberarii, in orice structura silvica. In situatia in care titularul autorizatiei de practica nu mai indeplineste conditiile de autorizare, autorizatia se retrage.

Modificarea ratei rezervei minime obligatorii

Incepand cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2006, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta, cu exceptia imprumuturilor nerambursabile, este de 40%. Acest lucru se specifica in Circulara privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta, precizata in MO nr. 175/23.02.2006.

Drepturile acordate procurorilor si judecatorilor in cazul delegarii si detasarii

Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii asistenti beneficiaza, conform O.U.G. nr. 27 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in M.O. nr. 314 din 7.04.2006, de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia si celelalte drepturi salariale pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara si celelalte drepturi banesti. Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

Asigurarea RCA trebuie platita de noul proprietar

Contractul RCA inceteaza in situatia cand autovehiculul a fost instrainat si ar fi de dorit ca persoana care vinde sa atraga atentia cumparatorului ca valabilitatea asigurarii RCA a incetat si este necesara incheierea unei asigurari RCA noi de catre noul proprietar. Proprietarul vanzator are dreptul sa primeasca inapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita in avans aferenta perioadei ramase pana la expirarea valabilitatii asigurarii. Pentru a recupera aceasta suma, el trebuie sa se adreseze asiguratorului si sa prezinte contractul de vanzare-cumparare.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă