11.6 C
București
vineri, 1 martie 2024
AcasăSpecialLa Cluj nu se plătesc, între 7 şi 11 ianuarie, taxele locale....

La Cluj nu se plătesc, între 7 şi 11 ianuarie, taxele locale. Emil Boc cere Guvernului Ordonanţă de Urgenţă pentru ca taxele locale să nu crească

 

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a cerut, duminicæ, premierului Victor Ponta sæ emitæ, de urgenflæ, o ordonanflæ a Guvernului care sæ dea posibilitatea autoritæflilor locale sæ nu majoreze taxele øi impozitele locale, iar în aøteptarea ræspunsului la Cluj nu se achitæ taxe, anunţă Mediafax.

Emil Boc a declarat, duminicæ, într-o conferinflæ de presæ, cæ a decis ca la nivelul municipiului Cluj-Napoca sæ nu se plæteascæ, în perioada 7-11 ianuarie, taxele øi impozitele locale, aøteptând o reglementare a situafliei.

“Cer premierului Victor Ponta sæ adopte, de urgenflæ, ordonanfla care dæ posibilitatea autoritæflilor locale sæ nu indexeze cu 16 la sutæ taxele øi impozitele locale øi cer Guvernului sæ respecte promisiunile fæcute public pentru a nu induce în eroare populaflia. Pânæ la reglementarea situafliei, în perioada 7 – 11 ianuarie Primæria Cluj-Napoca nu va încasa impozitele pe clædiri øi terenuri, în condifliile în care în 3 øi 4 ianuarie aproape cinci mii de clujeni au plætit taxele øi impozitele locale la nivelul anului trecut, øi eu nu îmi permit sæ væd cæ aceøtia sunt nevoifli sæ mai stea o datæ la coadæ. Guvernul se bâlbâie øi nu are curajul sæ spunæ clar dacæ aceste taxe øi impozite nu trebuie majorate. E bâlbâialæ, neøtiinflæ, ipocrizie, nu øtiu. Dacæ eram prim-ministru, ardeau televiziunile de câteva zile încoace”, a spus Boc.

Acesta a adæugat cæ, dacæ nu va apærea ordonanfla solicitatæ, va convoca, la sfârøitul sæptæmânii, Consiliul Local Cluj-Napoca pentru indexarea taxelor øi impozitelor locale cu 16 la sutæ.

“Sper, totuøi, ca guvernanflii sæ se flinæ de cuvânt”, a afirmat Boc.

Întrebat de ce Guvernul Ponta nu a emis ordonanfla care permite autoritæflilor locale sæ nu majoreze taxele øi impozitele locale, Boc a spus cæ actul normativ nu a apærut “fie din prostie, fie din interes”.

“Sunt declaraflii publice ale premierului Ponta øi vicepremierului Dragnea care promiteau cæ se va læsa la nivelul administrafliilor locale decizia de majorare sau nu a taxelor øi impozitelor locale”, a adæugat Emil Boc.

Acesta a declarat cæ Guvernul Ponta a emis, în 27 decembrie 2012, HG nr. 1309 care indexeazæ, obligatoriu, cu 16 la sutæ, toate taxele øi impozitele locale, hotærârea fiind publicatæ o zi mai târziu în Monitorul Oficial. La finalul øedinflei, vicepremierul Liviu Dragnea declara cæ, în 4 ianuarie 2013, Guvernul va modifica prin ordonanflæ Codul Fiscal øi va introduce un articol care sæ dea posibilitatea autoritæflilor locale sæ aplice sau nu indexarea.

“Premierul Victor Ponta aræta, în 12 decembrie, cæ autoritæflile locale vor putea sæ actualize taxele øi impozitele locale cu rata inflafliei øi cæ nu va fi vorba despre o obligativitate. Noi, la Cluj-Napoca, pe baza promisiunilor guvernaflilor cæ va apærea ordonanfla, am încasat în primele zile ale anului 2013 taxe locale la nivelul anului 2012. A trecut 4 ianuarie øi nimeni nu a mai suflat nicio vorbæ, iar ordonanfla promisæ nu a apærut”, a conchis Emil Boc.

Guvernul a adoptat o hotærâre privind actualizarea taxelor øi impozitelor locale cu rata inflafliei pe ultimii trei ani, respectiv majorarea acestora cu 16,05%, actul normativ fiind publicat în Monitorul Oficial în 28 decembrie.

În 27 decembrie, ministrul Administrafliei, Liviu Dragnea, anunfla cæ Guvernul va aproba în prima øedinflæ din luna ianuarie ordonanfla care va stabili cæ primarii sunt cei care hotæræsc cu privire la aplicarea indexærii impozitelor øi taxelor locale în raport de evoluflia inflafliei din ultimii trei ani.

El a arætat cæ actualul cadru legal, reglementat inclusiv prin hotærârea deja adoptatæ de Guvern, impune autoritæflilor locale obligativitatea de a indexa taxele øi impozitele locale, dar cæ în prima øedinflæ de anul viitor va fi adoptatæ o ordonanflæ prin care aceastæ indexare va ræmâne la latitudinea administrafliei.

Ministrul a afirmat cæ fiecare autoritate localæ va avea propriile criterii în baza cærora va decide dacæ indexeazæ sau nu taxele, færæ a mai putea susfline cæ Guvernul impune indexarea.

“Va fi modificat în øedinfla de Guvern din 4 ianuarie, prin ordonanflæ, Codul Fiscal, pentru a da posibilitatea fiecærei autoritæfli locale sæ indexeze sau nu, în funcflie de condifliile specifice din localitatea respectivæ. Prevederile din Codul Fiscal actuale creazæ obligativitatea pentru fiecare autoritate localæ ca, în momentul în care a apærut hotærârea de guvern de indexare, sæ o aplice obligatoriu. Modificarea din 4 ianuarie va da posibilitatea fiecærui primar øi fiecærui consiliu local sæ aplice sau nu aceastæ indexare”, explica Dragnea.

Cele mai citite

Te-ai săturat de var care ține prea puțin? Ia VAR de la Superliga României! DUREAZĂ FOARTE MULT!!!

Ilustrație: Marian Avramescu Te-ai săturat de varul care nu ține suficient, indiferent de meșterii care vin la tine și te întreabă: cine v-a lucrat...

Navalnîi a fost ănmormântat

Liderul opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit la 16 februarie la vârsta de 47 de ani într-o închisoare din regiunea arctică rusă, a fost înmormântat...

Ciucă, vizită oficială în Chișinău

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, se va afla, astăzi, într-o vizită oficială la Chişinău, capitala Republicii Moldova.Vizita debutează cu o întâlnire cu preşedintele Parlamentului Republicii...
Ultima oră
Pe aceeași temă