7.8 C
București
vineri, 1 martie 2024
AcasăSpecialExamenul de bacalaureat începe luni, cu proba orală la Limba şi Literatura...

Examenul de bacalaureat începe luni, cu proba orală la Limba şi Literatura Română

BACALAUREAT 2013. Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013, începe luni, 10 iunie, cu  evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), informează Ministerul Educaţiei.

Proba se va desfăşura în intervalul 10-12 iunie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) – croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană -, programată între 12 şi 14 iunie 2013, potrivit calendarului de desfăşurare a examenului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Citeşte şi BACALAUREAT 2013. Numărul de elevi înscrişi la examen, în scădere faţă de ultimii ani

La sesiunea iunie-iulie 2013 a examenului de bacalaureat s-au înscris 187.898 de elevi, dintre care 147.830 din promoţia actuală, în scădere faţă de ultimii ani.

În intervalul 17-21 iunie va fi susţiută proba D – evaluarea competenţelor digitale, iar proba orală la o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată între 25 şi 28 iunie.

Probele scrise vor fi susţinute după cum urmează: 1 iulie – limba şi literatura română, 2 iulie – limba şi literatura maternă, 3 iulie – proba obligatorie a profilului şi 5 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişate pe 8 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 16:00. După rezolvarea constestaţiilor, se vor afişa rezultatele finale, în data de 12 iulie.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat.

Citeşte şi BACALAUREAT 2013. Prima sesiune începe luni. Vezi calendarul examenului

Tot ce trebuie să ştii despre BACALAUREAT 2013

În perioada 27-31 mai s-a desfăşurat înscrierea candidaţilor la prima sesiune a BACALAUREATULUI 2013. Ministerul Educaţiei a publicat metodologia de organizare şi desfăşurare a BACALAUREAT 2013. Iată tot ceea ce trebuie să ştii despre examenul din acest an.

Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţamânt. Înainte ca elevii să susţină examenul ei trebuie, mai întâi, să se înscrie la bacalaureat.

Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

Citeşte şi Ponta cere supraveghere strictă la Bacalaureat: Cine fură trebuie să dispară din examen!

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

Citeşte şi Pricopie: Voi propune ca, din 2014, simulările să fie introduse şi la clasa a XI-a

BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului?

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

BACALAUREAT 2013. Probele promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

BACALAUREAT 2013. Olimpicii pot echivala proba scrisă la examen, cu nota maximă

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

BACALAUREAT 2013: Documente de care ai nevoie

Fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

BACALAUREAT 2013 Cum se face accesul candidatilor în centrul de examen. CU CE NU AI VOIE ÎN SALĂ

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013?

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.

Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

BACALAUREAT 2013 Ai picat BACALAUREATUL din cauza unei materii? Se recunosc probele promovate

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila
acesteia.

Cum se recunosc probele la BACALAUREAT 2013?

Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:

a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionata la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obtinute la aceste probe.

Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011.

Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelorde susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Cele mai citite

Grav abuz DNA. Șapte ani de închisoare degeaba pentru Adamescu, într-un dosar instrumentat

Într-un caz care a ridicat serioase semne de întrebare cu privire la legalitatea și integritatea procurorilor anticorupție, Tribunalul București a emis o hotărâre...

Grav abuz DNA. Șapte ani de închisoare degeaba pentru Adamescu, într-un dosar instrumentat

Într-un caz care a ridicat serioase semne de întrebare cu privire la legalitatea și integritatea procurorilor anticorupție, Tribunalul București a emis o hotărâre...

Piedone împarte apa caldă a lui Nicușor: Apă caldă la borcan!

Cristian Popescu Piedone, candidatul la funcția de primar al Capitalei, a lansat o campanie neobișnuită împotriva actualului primar, Nicușor Dan, distribuind personal apa...
Ultima oră
Pe aceeași temă