31.3 C
București
marți, 23 iulie 2024
AcasăSpecialCurier legislativ

Curier legislativ

Modificarea Codului fiscal
Legea privind aprobarea OUG nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in MO nr. 466 din 1 iunie 2005, stabileste ca sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani, inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990. Sunt exceptate de la aceasta prevedere aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin: reconstituirea dreptului de proprietate; mostenire sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea, inclusiv; schimb imobiliar.

Concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
Prin Hotararea de Guvern nr. 193 data publicitatii in MO nr. 478 din 7 iunie 2005 Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii s-a modificat. In urma modificarilor aduse, examinarea candidatilor se va face in doua etape: prima etapa consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe eliminatorii tip grila la urmatoarele materii: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. A doua etapa consta in sustinerea a trei probe: o proba scrisa constand in rezolvarea unor spete de drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal; un test de verificare a rationamentului logic constand in verificarea capacitatii de analiza si sinteza, a rationamentului logic, prin rezolvarea unui test grila cu 100 de intrebari; un interviu constand in chestionarea orala a candidatilor in scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei de magistrat.

Ajutorul de stat pentru productia cinematografica si de televiziune
Regulamentul publicat in MO nr. 491 din 10.06.2005 stabileste criteriile de analiza a ajutoarelor de stat acordate in domeniul productiei cinematografice si de televiziune. Ajutorul de stat trebuie sa fie destinat realizarii unor productii cinematografice si de televiziune, cuprinse in categoria de produse culturale, conform criteriilor stabilite de legislatie. Ajutoarele destinate productiei cinematografice si de televiziune trebuie sa respecte principiul liberei concurente, al libertatii de stabilire a persoanelor, al liberei circulatii a marfurilor si a serviciilor si al nediscriminarii in ceea ce priveste nationalitatea beneficiarilor.

Agentia Nationala a Mediului preia o parte din ICIM Bucuresti
Prin Hotararea de Guvern nr. 439 data publicitatii in MO nr. 447 din 26 mai 2005 laboratoarele nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului (ICIM) au fost trecute in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Transportul marfurilor periculoase pe calea ferata
Potrivit Ordinului nr. 644 dat de ministrul Transporturilor, Constructiilor si Turismului aparut in MO nr. 416 din 17 mai 2005, incepand cu 1 iulie 2005 pentru transportul in trafic intern al marfurilor periculoase pe calea ferata se vor respecta prevederile Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID). Eventualele derogari de la prevederile acestui ordin pot fi stabilite numai de catre Comitetul interministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata si aprobate prin ordin al aceluiasi ministru.

Modificari privind ordonanta referitoare la regimul drumurilor
In MO nr. 387 din 9 mai 2005 au fost publicate modificarile aduse OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prin Legea 98/2005 referitoare la contraventii si sanctiuni. Efectuarea transporturilor cu depasirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizata, fara autorizatie speciala de transport, va fi sanctionata cu amenda de la 60.000.000 la 80.000.000 lei, aplicata operatorului de transport sau detinatorului de vehicul.

Buletinul procedurilor de reorganizare judiciara si faliment
Prin HG nr. 460 aparuta in MO nr. 474 din 3.06.2005 au fost stabilite continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment. Buletinul este structurat pe judete, firme, organe care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si categoriile de acte prevazute de acest act normativ. Publicitatea prin Buletin se efectueaza numai dupa deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Cele mai citite

Guvernul Ciolacu sprijină agricultura cu 4 miliarde euro

Guvernul susține producția internă de carne de porc Guvernul condus de Marcel Ciolacu continuă să sprijine agricultorii români și producția locală de produse agroalimentare, alocând...
Ultima oră
Pe aceeași temă