15.1 C
București
miercuri, 28 februarie 2024
AcasăSpecial80% la sutæ dintre bolnavii de Alzheimer din România rămân nediagnosticaţi

80% la sutæ dintre bolnavii de Alzheimer din România rămân nediagnosticaţi

 

 

Statistica arată că dintre cele 250 de mii de persoane suferinde, doar 35 de mii sunt diagnosticate, iar numærul celor care solicitæ tratament pentru aceastæ formæ de demenflæ este în creøtere, arată Societatea Română de Alzheimer, relatează Agerpres.

 

Boala Alzheimer este inclusæ într-un program al Casei Naflionale de Asiguræri de Sænætate care asiguræ accesul la terapie dupæ un protocol care trebuie sæ respecte urmætorii paøi: bolnavului i se stabileøte tratamentul de cætre medic; medicul care a diagnosticat demenfla Alzheimer, demenfla vascularæ sau mixtæ va întocmi un referat de justificare a recomandærii medicafliei specifice.

Acest document, împreunæ cu altele specificate de autoritatea publicæ vor fi depuse la comisia de aprobare a medicafliei gratuite. Dupæ primirea aprobærii, medicul va putea prescrie lunar medicaflia necesaræ fiecærui pacient.

Preøedintele Societæflii Române Alzheimer, profesor doctor Cætælina Tudose, a declarat cæ
cæ în România sunt pufline centre ale memoriei, la Bucureøti, Timiøoara, Târgu Mureø øi Piatra Neamfl.

În alte flæri din Europa existæ o reflea care ajutæ persoanele afectate de Alzheimer. Acestea sunt preluate chiar de la debutul bolii, pacienflii sunt ajutafli sæ-øi obflinæ tratamentul, drepturile pe care le au øi sunt îndrumafli spre centrele care îi pot îngriji sau cætre specialist.

Preøedintele Societæflii Române Alzheimer a mai afirmat cæ în SUA existæ modalitæfli avansate de a identifica la nivel cerebral primele semne ce pot indica o viitoare afecfliune Alzheimer, iar cercetærile avanseazæ rapid, impulsionate øi de incidenfla tot mai mare a bolii în ultimii 10-20 de ani.

În România sunt 80 de medici psihiatri care se ocupæ de aceastæ afecfliune, 30 de neurologi øi puflini gerontologi. Cauza exactæ a demenflei Alzheimer nu este încæ cunoscutæ, de aceea boala nu poate fi prevenitæ.

În ceea ce priveøte tratamentele, existæ medicamente care pot influenfla în mod favorabil evoluflia demenflei. Sunt unele simptome care pot fi ameliorate, iar progresia bolii poate fi încetinitæ, dar nu existæ medicamente care sæ vindece complet demenfla.

“Øtim cæ pacienflii cu Alzheimer îøi pun speranflele în tratamentele noi. În prezent, cercetætorii americani au în diferite stadii de cercetare sau aprobare de cætre FDA posibile viitoare medicamente care sæ fie aduse pe piaflæ anii urmætori. Numærul acestora atinge 100.
E un angajament puternic la nivel mondial în lupta împotriva acestei boli, mai ales cæ în fiecare posibil medicament aflat în cercetare se investeøte în medie 1 miliard de dolari øi se petrec peste 10 ani de muncæ în laboratoare”, a declarat Dan Zaharescu, director Executiv al Asociafliei Producætorilor Internaflionali de Medicamente.

Cele mai citite

Ariana, solitarul de pe inelul Rotschild

Familia Rotschild este unul dintre cele mai însemnate repere financiare ale ultimelor două secole. Cele mai multe dintre evenimentelor importante care au...

Hidroelectrica a înregistrat în 2023 cel mai mare profit din istorie

În timp ce românii sărăcesc de la o zi la alta, iar cea mai mare parte din salariile lor se duce pe facturi,...

“ANAF – Ultimul cartuș” – regia Marcel Boloș, în curând, la buticul tău!

Ilustrație: Marian Avramescu După episoade repetate de Brigada DIVERtiSmEnt “La munte și la mare”, pe banii statului, actorii lipsiți de talent ai Agenției Naționale...
Ultima oră
Pe aceeași temă