8.4 C
București
marți, 20 februarie 2024
AcasăSocialEducațieTot mai puțini elevi și studenți. Cu cât a scăzut numărul într-un...

Tot mai puțini elevi și studenți. Cu cât a scăzut numărul într-un singur an

  • Ȋn anul şcolar/universitar 2022-2023, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost 3472,8 mii elevi şi studenţi, în scădere cu 23,0 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.
  • Populația școlară a crescut comparativ cu anul precedent doar ȋn învăţământul antepreșcolar și preșcolar (+1,7%).
  • Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2021-2022 a fost 503,5 mii elevi şi studenţi, în creștere cu 5,7% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

Înscrișii în anul şcolar/universitar 2022-2023

În anul şcolar/universitar 2022-2023, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (46,3%), iar circa o treime în învăţământul liceal şi cel antepreşcolar şi preşcolar (17,1%, respectiv 15,8%), potrivit datelor prezentate de Institutului Național de Statistică.

Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50,2% au fost elevii și studenţii de sex feminin şi 72,8% elevii și studenții care au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul antepreșcolar și preșcolar sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populaţiei şcolare (+9,2 mii copii).

În învăţământul postliceal au fost înscrişi 86,7 mii elevi, acest nivel educaţional fiind cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (2,5%).

Învățământul superior a înregistrat o diminuare accentuată a numărului de studenți înscriși (-15,3 mii studenți) în anul școlar 2022-2023, urmat de învățământul profesional (cu -8,7 mii elevi) și de învățământul liceal (cu -2,5 mii elevi).

Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (94,4%) în unităţile şcolare publice.

Pe niveluri educaţionale, cea mai semnificativă pondere a elevilor înscrişi în unităţile din învăţământul privat s-a regăsit în învăţământul postliceal (48,7%).

Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, în anul şcolar/universitar 2022-2023*)

*)S-a utilizat populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2022 (date provizorii).

Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat procent (84,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.

În anul universitar 2022-2023 au fost înscrişi în învăţământul superior 538,7 mii studenţi, din care 55,3% au fost studente.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele din grupa afaceri, administraţie şi drept (24,0% din totalul studenţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (19,2% din totalul studenţilor).

Unităţile/instituţiile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2022-2023 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (56,4%), liceal (20,7%), respectiv antepreşcolar şi preşcolar (18,2%).

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2022-2023 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (589,5 mii persoane), respectiv Bucureşti-Ilfov (527,2 mii persoane).

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,8%).

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal din regiunile Nord-Est (1,8%) și Bucureşti-Ilfov (1,9%).

În învăţământul superior ponderea numărului de studenți înscriși faţă de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea Bucureşti-Ilfov (32,3%).                            

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale,

în anul şcolar/universitar 2022-2023

Personalul didactic în anul şcolar/universitar 2022-2023

În anul şcolar/universitar 2022-2023, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 240,7 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost 14 elevi/studenţi la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin era majoritară, atât la nivelul sistemului educaţional preuniversitar (82,8%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (81,9%), postliceal (76,8%), liceal (72,8%) şi profesional (68,3%).

Absolvenţii anului şcolar/universitar 2021-2022

În anul şcolar/universitar 2021-2022 au absolvit 503,5 mii elevi și studenţi aparţinând nivelurilor educaţionale: gimnazial, liceal, profesional, postliceal, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale de cercetare avansată).

Preponderente au fost absolventele, în număr de 265,7 mii, reprezentând 52,8%. Din totalul absolvenților, 83,5% au finalizat un nivel educațional în mediul urban, restul în mediul rural.

La sfârşitul anului şcolar 2021-2022 au absolvit învăţământul gimnazial 170,6 mii elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (18,9%). Ponderea băieţilor (51,2%) o devansează pe cea a fetelor, cu 2,4 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu au reprezentat 59,4% din totalul absolvenţilor din acest nivel. În profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (53,9%, respectiv 53,2%).

În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 au absolvit 146,1 mii elevi, mai mult cu 1,3% comparativ cu anul şcolar anterior. Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului cu frecvenţă – program de zi (86,3%).

Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal a evidenţiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (52,1% din totalul absolvenţilor), 39,0% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,9% au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 130,8 mii absolvenţi, din care 116,3 mii proveniţi din promoţia anului 2022 (88,9%). Au fost declarate reuşite 99,3 mii persoane (75,9%), din care 93,9 mii persoane (80,7%) din promoția anului 2022.

Ȋn învăţământul profesional au absolvit 31,1 mii elevi, din care 97,4% au urmat cursurile unităţilor de învățământ aparţinând sectorului public.

Ȋn învăţământul postliceal au absolvit 30,2 mii elevi, din care 58,8% au urmat cursurile unităţilor de învățământ aparţinând sectorului public.

În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost 125,6 mii studenţi. Studentele au reprezentat 60,0% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (26,8%), inginerie, prelucrare şi construcţii (16,8%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (11,7%).

Rata abandonului a înregistrat în anul școlar 2021/2022 următoarele valori: 2,1% în învățământul liceal și profesional, 1,3% în învățământul primar, respectiv 1,0% în învățământul gimnazial.

În anul 2020, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură (96,3%) din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), restul fiind din alte surse proprii unităților/instituţiilor de învăţământ, dar și din veniturile gospodăriilor.

Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, ponderea majoritară în totalul cheltuielilor de educaţie a fost deţinută de cheltuielile curente (93,7%), diferența fiind reprezentată de cheltuielile de capital (6,3%).

Cristina Corpaci
Cristina Corpaci
În presă din 2004. Am trecut pe rând de la reporter TVR, la Realitatea TV, Aleph TV și B1 TV. În presa online am lucrat la Rol.ro, Realitatea.net, mediafax.ro. Din iulie 2021 m-am alăturat echipei România Liberă, unde sunt editor și editorialist economic. Sunt doctorandă în Științele Comunicării la SNSPA, iar tema mea de cercetare este despre criza alimentară.
Cele mai citite

Comisia Europeană a aprobat fuziunea grupului de telecomunicații Orange cu operatorul spaniol MasMovil

Comisia Europeană a aprobat marţi tranzacţia prin care grupul francez de telecomunicaţii Orange vrea să îşi combine operaţiunile din Spania cu operatorul spaniol MasMovil,...

Parlamentul interzice comercializarea băuturilor energizante către minori

Camera Deputaţilor a aprobat, marţi, în calitate de for decizional, un proiect de lege care interzice comercializarea către minori a băuturilor energizante. „Înainte de depunerea...

7 Obiceiuri ale oamenilor productivi – cum să scapi de stres și să obții maxim de eficiență la locul de muncă

În căutarea unei zile de lucru mai productive, mulți dintre noi căutăm soluții pentru a ne îmbunătăți eficiența la locul de muncă. Totuși, poate...
Ultima oră
Pe aceeași temă