37.8 C
București
vineri, 19 iulie 2024
AcasăEconomieEconomie internăMarcel Boloș: Guvernul majorează cu 2,5 miliarde de lei bugetul Programului IMM...

Marcel Boloș: Guvernul majorează cu 2,5 miliarde de lei bugetul Programului IMM PLUS 

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, majorarea bugetului total al Programului IMM Plus, cu aproximativ 2,5 miliarde lei până la suma totală de aproximativ 15 miliarde lei.

Astfel, se majorează și plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului cu suma de 2,22 miliarde lei, până la valoarea totală de 13,32 miliarde lei și bugetul grantului cu peste 279,875 lei până la valoarea totală de 1,68 miliarde lei.

„Majorarea bugetului Programului IMM PLUS vine ca un răspuns firesc la solicitările antreprenorilor, care au manifestat un interes deosebit pentru accesarea programului. Prin această suplimentare, ne asigurăm că aproximativ alte 2.000 companii vor beneficia de sprijinul necesar pentru dezvoltare și investiții. Aceste instrumente financiare sunt esențiale pentru a oferi mediului de afaceri resursele necesare pentru a-și dezvolta afacerile, a crea locuri de muncă și a stimula inovația. Guvernul rămâne un partener de încredere pentru antreprenori, susținându-i în eforturile lor de a contribui la creșterea economică sustenabilă a țării noastre. În acest fel, facilităm accesul la finanțare, reducând riscurile asociate și oferindu-le posibilitatea de a-și extinde activitățile și de a deveni mai competitivi pe piață”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Suplimentarea bugetului este necesară având în vedere interesul ridicat al antreprenorilor și autorităților locale pentru accesarea programului, astfel că din plafonul de garanții valabil până la 30 iunie 2024, de 11,1 miliarde lei, suma de 7,99 miliarde lei alocată FNGCIMM era utilizată în proporție de 96,28%, suma de 2,01 miliarde lei alocată FGCR era utilizată în proporție de 98,62 %, iar suma de 1,1 miliarde lei alocată FRC era utilizată în proporție de 27,53%.

Prin aprobarea măsurilor propuse se va permite accesul la credite pentru realizarea de investiții și capital de lucru pentru încă 2.300 de noi beneficiari. Astfel, numărul maxim al acestora crește la 13.800, de la 11.500 cât erau prevăzuți înainte de majorarea bugetului IMM Plus.

Dispozițiile legale în vigoare în domeniul ajutorului de stat permit majorarea bugetului unei scheme de ajutor de stat cu până la 20%, fără a fi necesară notificarea Comisiei Europene.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost autorizată de către Comisia Europeană la data de 8 aprilie 2024. Plata dobânzilor se realizează trimestrial pentru trimestrul anterior, până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

Ajutor sub formă de garanții pentru împrumuturi

Prin Program, se acordă garanții de stat, în procent de maxim 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei.

Ajutor sub formă de grant

Beneficiarii programului care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro.

Componentele Programului IMM PLUS

Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură;

  • Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Urmărește România Liberă pe  XFacebook și Google News!

Cristina Corpaci
Cristina Corpaci
Din iulie 2021 m-am alăturat echipei România Liberă, unde sunt editor și editorialist economic.
Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă