23.3 C
București
miercuri, 26 iunie 2024
AcasăSocialEducațieEXCLUSIV. Invențiile unui director contra unui profesor. Caz unic în țară

EXCLUSIV. Invențiile unui director contra unui profesor. Caz unic în țară

Direcțiunea unui colegiu important din județul Dâmbovița a inventat metodologii și probe de concurs unice la nivel național, pentru a-i bloca unui profesor dreptul legal de rămânere în activitate după vârsta de pensionare, în unitatea de învățământ unde preda de circa zece ani.

Elena Cernoiu predă Științe Sociale, Psihologie și Comunicare, Sociologie, Logică, Filosofie, de 40 de ani în sistemul de învățământ preuniversitar și susține cursuri și la Universitatea “Valahia” din Târgoviște.

A solicitat dreptul legal de a rămâne în activitate după vârsta de pensionare, în cadrul Colegiului Național Pedagogic “Constantin Cantacuzino” Târgoviște, unitate în care a predat de circa zece ani, pentru încă un an școlar, așa cum procedase și în precedentul.

De această data însă, directorul colegiului menționat, Silvia Mareș, nu a mai fost de acord și a inventat proceduri unice în țară, după cum recunoaște chiar Ministerul Educației (ME), pentru a-i stopa profesoarei dreptul de a mai preda.

Procedura unicat

Direcțiunea unității școlare i-a cerut profesoarei să susțină o lecție demonstrativă pentru a rămâne în activitate, procedură ce nu se regăsește în metodologia aprobată de ME.

“Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022, nu conține prevederi care să reglementeze organizarea de lecții demonstrative/model a căror evaluare să condiționeze aprobarea de către conducerea unităților de învățământ a menținerii în activitate cu până la vârsta de 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul școlar 2023-2024, a personalului didactic de predare cu statut de titular. (…) Din informațiile deținute de Ministerul Educației prin direcția de specialitate, la nivel național, în anul în curs, s-a organizat o singură lecție demonstrativă în cadrul desfășurării etapei de menținere în activitate în funcția didactică cu până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani a cadrelor didactice titulare. (…) Menținerea în activitate cu până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani poate fi aprobată de conducerea unității de învățământ și în absența unei lecții demonstative, respectiv în baza documentelor justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, anexate cererilor depuse de cadrele didactice, documente ce se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ”, se arată într-un răspuns oficial al ME, pentru “România liberă”.

Ministerul de resort precizează că lipsa prevederilor legate de organizarea unor lecții demonstrtive în cazul profesorilor care cer rămânerea în activitate după vârsta de pensionare nu înseamnă că direcțiunile școlilor nu pot organiza astfel de probe, ce totuși, nu sunt necesare.

Prin urmare, ME nu poate sancționa directorii de școli care reduc șansele profesorilor de a-și exercita un drept stabilit prin lege.

Elena Cernoiu s-a dresat, la rândul său, ME, după ce conducerea unității de învățământ a elaborat prima metodologie de concurs.

Profesoara ne-a demonstrat, prin răspunsul ministerului, că reprezentanții instituției au constatat că metodologia a fost greșit elaborată și au solicitat refacerea acesteia.

Direcțiunea școlii a refăcut procedura, nu o dată, ci de două ori.

După cum ne-a arătat profesoara, ultima metodologie a fost publicată cu o zi înainte de proba stabilită.

A fost stabilită o inspecție inopinată, pentru care profesoara nu a semnat.

Nici baremul de notare stabilit de conducerea colegiului nu este clar, dar s-a stabilit o notă minimă de 8,5, pe care, potrivit rezultatelor date de direcțiunea școlii, profesoara nu ar fi obținut-o.

Profesoara s-a adresat instanței de judecată pentru a obține dreptate.

Vă prezentăm integral răspunsul ce ne-a fost transmis de Ministerul Educației:

Referitor la solicitarea dumneavostră (nr. de înregistrare: 63/SRPC/13.04.2023, vă comunicăm următoarele:

1. Menținerea în funcția didactică cu până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul școlar 2023-2024, a personalului didactic de predare cu statut de titular a fost reglementată de prevederile Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobate prin ordinul nr. 6.218/2022 (Capitolul II – Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale; Secţiunea a 6-a – Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare).

Metodologia-cadru aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022 a fost elaborată în baza prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art.89 alin.(1), coroborate cu prevederile art. 284 din Legea nr.1/2011, anterior menționată.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022, nu conține prevederi care să reglementeze organizarea de lecții demonstrative/model a căror evaluare să condiționeze aprobarea de către conducerea unităților de învățământ a menținerii în activitate cu până la vârsta de 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul școlar 2023-2024, a personalului didactic de predare cu statut de titular.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) și alin. (6) – alin. (7) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022:

„(4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2023 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(…)

(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică şi profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(7) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5);

b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare/reîncadrate, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2023-2024, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare/reîncadrate cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.”

În conformitate cu prevederile art.117 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin ordinul nr. 6218/2022, inspectoratele școlare pot elabora proceduri specifice, machete, tipizate, modele de cereri-tip în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Metodologii, care se comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

2. Din informațiile deținute de Ministerul Educației prin direcția de specialitate, la nivel național, în anul în curs, s-a organizat o singură lecție demonstrativă în cadrul desfășurării etapei de menținere în activitate în funcția didactică cu până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani a cadrelor didactice titulare.

3. Menținerea în activitate cu până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani poate fi aprobată de conducerea unității de învățământ și în absența unei lecții demonstative, respectiv în baza documentelor justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, anexate cererilor depuse de cadrele didactice, documente ce se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

4. Opinăm că, în condițiile în care, prin raportare la prevederile 117 alin.(2) din Metodologia-cadru aprobată prin ordinul nr. 6218/2022, la nivelul unităților de învățământ de stat se stabilește desfășurarea unei inspecții demonstative la clasă, constituirea comisiei de evaluare a acesteia trebuie să se realizeze având în vedere prevederile art. 68 alin.(3) lit.b) și alin.(4) din Metodologia-cadru anterior menționată referitoare la comisiile de organizare a inspecțiilor speciale la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, respectiv:

– câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului;– în mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I, pot fi numiți membri în comisia pentru evaluarea inspecţiei la clasă/de soluţionare a contestaţiilor, profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit gradul didactic II sau definitivarea în învăţământ ori cadre didactice din învăţământul universitar. 

Urmărește România Liberă pe TwitterFacebook și Google News!

Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mihail Mușoiu lucrează în presa centrală din anul 2008. Din anul 2018 lucrează la “România liberă”. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Deține un master în Cercetare în Științele Comunicării. Este, de asemenea, profesor pentru învățământul primar și preșcolar.
Cele mai citite

ANAF: Creștere Semnificativă a Sesizărilor Penale pentru Neplata Impozitelor și a Contribuțiilor

București, 25 iunie 2024 – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis în acest an un număr record de 8.099 de sesizări penale...

Impactul Măsurilor de Plafonare Implementate de PSD: Creșteri Economice în Piețele Vizate

Creșteri Economice Semnificative în Ciuda Plafonărilor de Prețuri Controlul din ultimul an al Guvernului prin reglementarea mai multor segmente din economie nu a fost lipsit...

Spania adoptă un pachet de reduceri fiscale de 3 miliarde de euro pentru a face față inflației

Guvernul spaniol a adoptat un pachet de măsuri de reducere a inflației în valoare de aproape 3 miliarde de euro (3,21 miliarde de dolari),...
Ultima oră
Pe aceeași temă