Raport GRECO. România a aplicat doar cinci dintre cele 18 recomandări în domeniul Justiției

Cel mai recent raport GRECO anunță că România a pus în practică doar cinci dintre cele 18 recomandări primite, din partea autorităților UE, în domeniul Justiției.

Share

Mihai Diac 0 comentarii

Actualizat: 05.05.2021 - 13:23

Cel mai recent raport al GRECO (The Group of States against Corruption - Grupul de State Împotriva Corupției), raport ale cărui rezultate au fost publicate la data de 5 mai 2021, anunță că România a pus în practică doar cinci dintre cele 18 recomandări primite, din partea autorităților europene, în domeniul Justiției.

Raportul elaborat de structura anticorupție (GRECO) a Consiliului Europei "concluzionează că România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător patru din cele treisprezece recomandări cuprinse în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra şi una din cele cinci recomandări din Raportul de Follow-up la Raportul Ad-hoc".

"În concret, recomandările v, vii, x, xii, precum şi recomandarea iv din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 au fost implementate satisfăcător sau tratate într-o manieră satisfăcătoare. Recomandările ii, viii, xi, precum şi recomandările i şi ii din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 rămân parţial implementate, iar recomandările i, iii, iv, vi, ix, xiii, precum şi recomandările iii şi v din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 rămân neimplementate", precizează raportul GRECO.

O critică severă este legată de procedura de combare a corupției "în rândul membrilor Parlamentului" din România.

"Referitor la membrii Parlamentului, de la Raportul Interimar de Conformitate, nivelul de implementare a înregistrat o evoluţie minoră cu privire la renunţarea la solicitarea informală ca organele de urmărire penală să transmită întregul dosar în cazul efectuării urmăririi penale cu privire la un ministru sau fost ministru care este, totodată, şi membru al Parlamentului. Altfel, nivelul implementării rămâne neschimbat, cu doar două recomandări implementate, din cele nouă. Având în vedere importanţa acestor recomandări, din perspectiva prevenirii corupţiei în rândul membrilor Parlamentului, este necesară luarea unor măsuri mai hotărâte pentru a aborda aceste recomandări", subliniază raportul GRECO.

Cu privire la situația judecătorilor și a procurorilor, raportul GRECO remarcă în România unele evoluții pozitive, dar și menținerea unora dintre problemele deja semnalate:

"GRECO recunoaşte că au fost luate unele măsuri şi că sunt în curs mai multe iniţiative promiţătoare, care au potenţialul de a rectifica multe dintre deficienţele pendinte. A fost elaborat un nou proiect de Lege privind statutul magistraţilor din România, aflat în prezent în consultare publică. Acesta preconizează o procedură mai transparentă şi criterii de evaluare mai obiective cu privire la
numirea procurorilor în funcţiile cele mai înalte etc. Acest proiect de lege vizează, de asemenea, răspunderea judecătorilor. Ca aspect negativ, este încă aşteptată o consolidare a rolului CSM în acest proces, în timp ce implicarea Ministrului Justiţiei în numirea/revocarea procurorilor în/din funcţiile cele mai înalte rămâne considerabilă în detrimentul independenţei judiciare. De asemenea, rămâne de clarificat dacă au fost stabilite criterii obiective şi clare de promovare în funcţii a judecătorilor şi
procurorilor, care să aibă în vedere calificările și meritele reale ale acestora".

Comentarii