EXCLUSIV. Anisie a lăsat elevii fără manuale

Elevii nu au manuale la dispoziție, cel puțin pentru începutul anului școlar 2020 – 2021, deoarece conducerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a ignorat această problemă.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

15.09.2020 - 01:54

Întrebări esențiale

Cum vor învăța elevii din România, în noul an școlar?

Cel puțin la începutul anului școlar 2020 – 2021, cei mai mulți elevi nu vor avea manuale, deoarece acestea nu pot fi predate de către cei care au absolvit clasa superioară.

Excepție fac elevii din clasa întâi, unde se oferă manuale noi an de an și cei din anii terminali de ciclu, a VIII-a și a XII-a, unde predarea cărților a avut loc mai din timp, deoarece urmau pregătirile pentru examenele naționale.

Ce face Ministerul Educației?

Conducerea Ministerului Educației nu a reușit să elaboreze o metodologie pentru predarea manualelelor de către elevi în condiții de pandemie.

Mulți elevi din familii defavorizate au rămas și fără tablete digitale conectate la internet și fără rechizite.

La finalul anului școlar, toți elevii, cu excepția celor care au promovat clasa pregătitoare și clasa întâi, sunt obligați să predea manualele școlare primite de la unitatea de învățământ în care sunt înscriși, pentru ca acestea să fie preluate de următoarea generație.

Conform metodologiei Ministerului Educației, elevii care nu predau manualele sunt nevoiți să le plătescă.

Din cauza suspendării cursurilor în anul școlar 2019 – 2020, în condițiile pandemiei de COVID-19, predarea manualelelor nu a mai avut loc.

Acum, direcțiunile unităților de învățământ preuniversitar le-au solicitat cadrelor didactice să nu mai primească manualele returnate de elevi, deoarece inspectoratele școlare din teritoriu nu știu încă modul în care va fi realizată această preluare a cărților, fără a exista pericolul infectării profesorilor și copiilor cu noul coronavirus.

Aceasta, deoarece conducerea Ministerului Educației și Cercetării și cea a Ministerului Sănătății nu au elaborat, nici până la această dată, metodologia care să prevadă predarea manualelor în condiții de pandemie.

 

Lista pentru școală s-a lungit

Unitățile de învățământ au la dispoziție trei scenarii, puse la dispoziție de MEC, două dintre ele incluzând învățământul online.

Cei mai mulți elevi și profesori vor trebui să-și asigure singuri dispozitivele digitale necesare, în condițiile în care licitația pentru lotul achiziționat de Ministerul Educației a eșuat.

Pe lângă tablete și laptop-uri conectate la internet, conducerile multor școli le-au cerut profesorilor și elevilor markere pentru tablele albe (astfel încât, fiecare elev să scrie cu propriul marker).

De asemenea, profesorii vor fi nevoiți să-și achiziționeze și agende, deoarece nu vor avea acces zilnic la cataloage, pentru a scrie notele/calificativele și absențele elevilor.

An de an, Guvernul României, prin Ministerul Educației, este obligat prin lege să asigure pachete cu rechizite pentru elevii care provin din familii defavorizate.

Interesant este că mai mulți elevi s-au calificat pentru aceste ajutoare, decât pentru dispozitivele digitale pe care MEC vroia să le pună la dispoziția școlarilor din familii defavorizate (250.000 de dispozitive).

Astfel, potrivit datelor colectate de MEC din teritoriu, există mulți elevi care își permit tablete și laptop-uri, dar nu au posibilitatea financiară de a-și achiziționa caiete și pixuri.

Ministerul Educației și Cercetării a asigurat un buget de aproximativ 9 milioane de lei, în anul 2020, pentru achiziționarea de rechizite destinate elevilor care provin din familii defavorizate.

Bugetul este cu aproximativ 3 milioane de lei mai mare față de anul precedent.

Cu toate acestea, licitația este departe de a fi demarată, iar elevii pot spera, în cel mai optimist scenariu, că ar putea avea rechzite abia la sfârșitul lunii octombrie.

 

Legislația privind rechzitele

În vederea “stimulării prezenței la școală”, în anul 2002 a fost lansat “Programul Rechizite şcolare”, adresat elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi.

La începutul fiecărui an școlar ar trebui să se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare care se acordă elevilor se stabilește în baza Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

Beneficiarii programului sunt elevi înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi, aflați în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București ar fi trebuit să demareze procedurile de achiziționare a rechizitelor la data de 1 iunie. Finalizarea achiziției ar fi trebuit realizată până la data de 22 august.

Apoi, în perioada 1-19 septembrie, intervin școlile, care trebuie să-i informeze pe părinți sau pe tutorii legali în legătură cu programul finanțat de Guvern și să ajute la întocmirea dosarelor.

Tot școlile vor trebui să și evalueze dosarele.

În unele unități de învățământ listele cu necesarul de rechzite nu au fost încă realizate.

Comentarii