6.8 C
București
vineri, 1 martie 2024
AcasăInvestigații România LiberăSchimbarea la faţă a sistemului medical

Schimbarea la faţă a sistemului medical

După mai bine de 20 de ani, autorităţile par mai decise decât oricând să facă ordine în modul în care este finanţat sistemul de sănătate din ţara noastră.

 
Potrivit calendarului propus de Ministerul Sănătăţii, noua  lege a sănătăţii ar trebui să intre în această toamnă în dezbaterea Parlamentului. Conform proiectului de act normativ, supus spre dezbatere publică în această vară, schimbările vizează reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate, organizarea şi funcţionarea spitalelor, precum şi creşterea controlului calităţii serviciilor şi creşterea rolului Ministerului Sănătăţii în monitorizarea şi controlul politicilor de sănătate.„Aveam nevoie de această lege. În prezent, sistemul sanitar este centralizat şi hiperreglementat. Un asemenea sistem necesită un control puternic, ceea ce lipseşte. Lipsa acestui control induce un comportament incorect în sistem, care este resimţit atât de personalul medical, cât şi de către populaţie. De asemenea, sistemul acuză monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi lipsa de transparenţă a acestei instituţii, dar şi monopolul Ministerului Finanţelor Publice în colectarea şi alocarea fondurilor către sănătate. Nu în ultimul rând, nemulţumirea a crescut în rândul populaţiei pentru serviciile medicale, la fel ca şi nemulţumirea cadrelor medicale din sistem”, a declarat, la momentul demarării procedurii de dezbatere publică, Vasile CEPOI, ministrul Sănătăţii, în cadrul unei conferinţe organizate în Bucureşti.

„Propunerea legislativă are în vedere, în primul rând, reducerea dezechilibrului financiar şi regândirea organizatorică şi funcţională a întregului sistem sanitar. Proiectul de lege propune un model care să crească baza de colectare a contribuţiilor de asigurări de sănătate, să asigure utilizarea eficientă a resurselor financiare, păstrând eforturile contribuabililor în actualele limite”, a precizat Vasile Cepoi.

Asigurări obligatorii de sănătate

Asigurările obligatorii de sănătate vor reprezenta sistemul principal de finanţare a serviciilor de sănătate.

Vor exista asigurări obligatorii de sănătate, care vor putea fi încheiate la o societate de asigurări sau la o societate mutuală de asigurări.

Contribuţia la sănătate rămâne aceeaşi

Ca până în prezent, pentru asigurările obligatorii, asiguraţii vor plăti contribuţia la Fondul naţional de asigurări obligatorii de sănătate. Contribuţia rămâne aceeaşi ca şi până acum, aceasta nu se modifică.

Persoanele scutite de la plata contribuţiei

Persoanele care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei la asigurările obligatorii de sănătate vor fi: copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii de la vârsta de 18 ani şi până la 26 de ani numai dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi dacă nu realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul de asigurări va fi structurat pe pachete de servicii

Contribuţia va asigura accesul asiguratului la pachetul de servicii de sănătate de bază (PSSB).

Chiar dacă nu eşti asigurat, dar eşti cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid care ai drept de lungă şedere sau ai domiciliul în România, ai dreptul la pachetul minimal de servicii de sănătate (PMSS), care cuprinde servicii de sănătate finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, inclusiv pentru urgenţele medico-chirurgicale.   Mai există un tip de pachet de servicii, cel social de servicii de sănătate (PSSS), care se va acorda asiguraţilor cu venituri mici şi persoanelor asistate social, pentru servicii de sănătate cu risc funcţional/vital, altele decât cele din pachetul de bază, decontate de la bugetul de stat.

Asigurări facultative de sănătate

Persoanele care vor beneficia de pachetul de servicii de sănătate de bază ar putea opta, suplimentar, pentru un pachet de asigurări facultative de sănătate care reprezintă un sistem facultativ prin care un asigurător constituie un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea riscului de îmbolnăvire, care nu este acoperit de asigurările obligatorii.

Pentru serviciile de sănătate de tip complementar se suportă total sau parţial contribuţia personală a asiguraţilor pentru unele servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale din pachetul de servicii de sănătate de bază.

Pentru serviciile de sănătate de tip suplimentar se suportă total sau parţial plata pentru orice tip de servicii necuprinse în pachetul de servicii de sănătate de bază, opţiunea pentru un anumit personal medical, solicitarea unei a doua opinii medicale, condiţii hoteliere superioare, alte servicii de sănătate specificate în contractul de asigurare facultativă.

Cetăţenii îşi aleg asigurătorul şi furnizorii de servicii medicale

Printre principiile noii legislaţii se numără alegerea liberă şi informată de către asiguraţi atât a asigurătorului, cât şi a furnizorilor de servicii de sănătate autorizaţi. Asiguratul îşi alege furnizorii de pe lista asigurătorului.

Societăţi de asigurare şi societăţi mutuale de asigurare

Casele de asigurări de sănătate se vor transforma în societăţi mutuale de asigurări de sănătate. Fiecare asigurat se înscrie într-o astfel de asociaţie, la alegere. Cele 42 de case se vor transfera în 8-10 societăţi mutuale de asigurări, astfel încât, începând de anul viitor, cetăţenii să poată să înscrie adeziunile.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se va transforma în Autoritatea Naţională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS).

Asiguratul se poate înscrie fie la o societate mutuală de asigurări de sănătate, fie la un asigurător privat. Pachetul de servicii de bază urmează asiguratul fie la asigurătorul privat, fie la socie­tatea mutuală.

Colectarea contribuţiilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul ANAF, într-un cont distinct deschis pe seama ANRAOS, în condiţiile legii.

Ministerul Finanţelor Publice transmite lunar către ANRAOS şi publică pe website-ul propriu informaţiile cu privire la contul curent şi despre soldul final al fiecărei luni sau despre toate rulajele şi tranzacţiile care au avut loc în contul curent în luna respectivă.

Fondul naţional de asigurări obligatorii de sănătate este gestionat şi se repartizează de către ANRAOS asigurătorilor de sănătate.

Coplata

Coplata-suma fixă care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului pentru a putea beneficia de serviciile de sănătate din pachetul de servicii de sănătate de bază din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate, încasată suplimentar de către furnizor faţă de suma decontată din fond.

Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate ale Ministerului Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.

d) femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii de sănătate în legătură cu sarcina şi lăuzia.

Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate

În deplin acord cu aşteptările populaţiei în ceea ce priveşte reformarea întregului sistem de sănătate, proiectul de lege, în noul concept, vizează, ca principii generale, următoarele aspecte:

  desfiinţarea monopolului CNAS şi acordarea statutului de autonomie în conducerea şi în administrarea Fondului naţional de asigurări obligatorii de sănătate (independenţa FNUASS prin scoaterea fondului de la bugetul consolidat);

  supravegherea utilizării fondurilor din sănătate de către asiguraţi;

  păstrarea cuantumului contribuţiei individuale a cetăţenilor la fondul de asigurări (nu creşte contribuţia);

  pachetul de asigurări urmează asiguratul;

  asiguraţii vor putea încheia şi asigurări facultative.

Cele mai citite

Teodosie, cu barbă, dar totuși ciuntit ca mitropolit

Ilustrație: Marian Avramescu Înalt prea ridicatul cu macaraua arhiepiscop al Tomisului, Teodosie, a ieșit de la ședința Sfântului Sinod al bărboșilor, încă prezentând păr...
Ultima oră
Pe aceeași temă