28.1 C
București
marți, 16 iulie 2024
AcasăInvestigații România LiberăCât de sănătoase sunt pensiile private în România

Cât de sănătoase sunt pensiile private în România

În România, conturile de pensii din pilonul II s-au „îngrăşat“ semnificativ în ultimii patru ani. Dar cât de bune sunt perspectivele sistemului? Despre aceasta vorbeşte un raport al Băncii Naţionale a României.

Sistemul de pensii private din România nu este expus la riscuri semnificative care ar putea afecta stabilitatea financiară, în condiţiile în care activele totale ale fondurilor de pensii private sunt încă la un nivel redus, în raport cu restul sistemului financiar, arată Raportul asupra stabilităţii financiare, publicat de Banca Naţională a României.

Fondurile de pensii private au continuat procesul de acumulare de contribuţii şi de participanţi în perioada parcursă de la precedentul raport, în timp ce obligaţiile de plată s-au situat la un nivel redus. Astfel, activele nete au sporit pentru Pilonul II cu 45,6 la sută, iar pentru Pilonul III cu 34,2 la sută, din luna iunie 2012, până în iunie 2013. La sfârşitul anului trecut, activele totale ale fondurilor de pensii administrate privat şi cele ale fondurilor de pensii facultative reprezentau 1,64 la sută, respectiv doar 0,1 la sută din PIB. Contribuţiile brute lunare virate către Pilonul II au avut o evoluţie pozitivă în perioada analizată, cu o cvasistagnare în a doua jumătate a anului 2012, pe fondul încetinirii creşterii economice, principalii factori favorabili fiind extinderea numărului de participanţi pentru care au fost plătite contribuţiile şi majorarea cotei de contribuţie la 4 la sută în ianuarie 2013, arată raportul.

Riscuri scăzute

Structura portofoliilor de investiţii indică un profil de risc scăzut, având în vedere ponderea ridicată a titlurilor de stat. Performanţele fondurilor de pensii s-au îmbunătăţit în anul 2012 datorită evoluţiilor favorabile pe plan intern, în timp ce ponderea expunerilor faţă de pieţele externe în total active financiare a urmat un trend descendent. Fondurile de pensii private au continuat procesul de acumulare de contribuţii şi de participanţi în perioada parcursă de la precedentul raport, în timp ce obligaţiile de plată s-au situat la un nivel redus.

Din punct de vedere al diversificării portofoliilor de investiţii ale fondurilor de pensii private, ponderea titlurilor de stat s-a menţinut ridicată atât în cazul Pilonului II, cât şi al Pilonului III, înregistrându-se o creştere uşoară în luna iunie 2013 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe lângă plasamentele în titluri de stat, fondurile de pensii administrate privat au preferat să investească noile contribuţii acumulate preponderent în depozite bancare, în timp ce fondurile de pensii facultative au înclinat spre majorarea deţinerilor de acţiuni, având în vedere randamentele superioare oferite de acestea faţă de instrumentele pieţei monetare, potrivit raportului.

Gestiune prudentă

Astfel, fondurile de pensii au încercat să obţină un echilibru între un nivel satisfăcător al randamentului total şi menţinerea unui profil de risc scăzut. În acelaşi timp, expunerea faţă de evoluţiile adverse ale pieţelor financiare externe a continuat să se reducă, în principal datorită scăderii ponderii plasamentelor în obligaţiuni emise de companii din state membre ale UE.

Potrivit raportului, toate categoriile de instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii private au înregistrat randamente pozitive în anul 2012, plasamentele în acţiuni şi titluri de participare la Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (OPCVM) trecând de la randamentele negative din anul 2011 la câştiguri semnificative datorită evoluţiei cumulate pozitive a pieţelor de capital.

Totodată, creşterea randamentelor oferite la titlurile de stat a contribuit la îmbunătăţirea performanţelor totale ale fondurilor de pensii, comparativ cu anul precedent.

În timp ce scadenţa medie a instrumentelor cu venit fix deţinute de fondurile de pensii private a rămas la aproape şase ani, maturitatea medie a depozitelor bancare a continuat să scadă de la 35 de zile, în anul 2011, la 32 de zile, în 2012. În categoria instrumentelor cu venit fix, obligaţiunile corporative au, în cea mai mare parte, scadenţe de peste 10 ani, însă aproximativ 95 la sută din titlurile de stat au maturităţi sub acest prag ca urmare a unui volum redus de titluri emise pe termen lung până în prezent. Stocul important de instrumente financiare pe termen scurt şi mediu limitează capacitatea fondurilor de pensii de a gestiona mai eficient obligaţiile viitoare de plată a pensiilor, relevă raportul BNR.

Câţi bani vor fi la finele anului?

Un „participant mediu“ care cotizează atât pentru o pensie privată obligatorie, cât şi pentru una facultativă va ajunge la finele acestui an să aibă în cont o sumă care depăşeşte 1.000 de euro, arată o estimare a APAPR. Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) vor depăşi la finele anului 2013 pragul de 6 milioane de participanţi, cu 4,3% mai mult (circa 250.000 de nou-intraţi) faţă de sfârşitul anului 2012. Contribuţiile virate către Pilonul II vor fi de peste 3 miliarde de lei în 2013, faţă de 2,5 miliarde lei în 2012. De asemenea, nivelul activelor nete administrate va depăşi 13 miliarde de lei, cu 35% mai mult decât la finele anului trecut. Potrivit sursei citate, fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) vor ajunge la finele anului 2013 la un număr de peste 325.000 de participanţi, cu 11,3% (circa 33.000 de nou-intraţi) mai mulţi faţă de sfârşitul anului 2012. Nivelul activelor nete administrate va fi de aproximativ 780 de milioane de lei, cu 30% mai mult decât la finele anului trecut. Pentru anul în curs, cele mai aşteptate evenimente sunt majorarea cotei de contribuţie de la 3,5% la 4% din venitul brut al participanţilor (Pilonul II), finalizarea procesului de integrare a personalului bugetar de ordine publică şi siguranţa naţională în Pilonul II, precum şi dezbaterea şi aprobarea legii de plată a pensiilor private.

Creşteri importante

„Sistemul de pensii private a evoluat până acum în parametri pozitivi şi cu rezultate foarte bune pentru participanţi. Singurul neajuns îl reprezintă pentru moment ritmul lent al acumulării, cauzat de nivelul redus al contribuţiilor – motiv pentru care industria noastră salută decizia Guvernului de a merge înainte cu reforma pensiilor private şi a continua majorarea contribuţiilor virate către fondurile de pensii private obligatorii, sperăm că şi în sensul recuperării decalajului faţă de calendarul iniţial. În timp, majorarea contribuţiilor şi rezultatele investiţionale pozitive, obţinute prin efortul administratorilor, vor duce la creşterea valorii contului mediu al participanţilor, precum şi la sporirea interesului marelui public pentru pensiile private“, a declarat Mihai Coca-Cozma, vicepreşedintele APAPR. APAPR este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, nonprofit, creată pentru a proteja interesele, a promova şi a dezvolta colaborarea şi cooperarea în domeniul fondurilor de pensii private din România.În acest moment, APAPR are 16 membri (11 administratori de fonduri de pensii private, 5 bănci depozitare), are o reprezentativitate de peste 99,5% pe piaţa de pensii private şi apără interesele celor peste 5,9 milioane de participanţi la fondurile de pensii private.

6 milioane de conturi

La nivelul sfârşitului de an 2012, un număr de 5,77 milioane persoane participau la Pilonul II, creşterea fiind cu 4,65% faţă de decembrie 2011 şi cu 1,94% comparativ cu iunie 2012. În comparaţie cu octombrie 2012, în decembrie majorarea a fost de numai 0,62%.

Datele arbitrului pieţei asigurărilor din România relevă, totodată, faptul că valoarea activelor nete înregistrată de fondurile de pensii administrate privat la 31 decembrie anul trecut a fost de 9,6 miliarde lei (circa 2,2 miliarde euro), în creştere cu 50% faţă de decembrie 2011 şi cu aproximativ 22% mai mare faţă de iunie 2012.

De asemenea, comparativ cu octombrie 2012, în decembrie avansul activelor nete a fost de 3,7%.

Potrivit sursei citate, la finele anului trecut, valoarea medie a unui cont în Pilonul II a fost 1.728 lei (390 euro), iar aproximativ 69% din participanţi s-au situat sub medie, în timp ce 31% peste medie.

În luna decembrie 2012 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat peste 217 milioane lei (circa 149 milioane euro la cotaţia BNR din 31 decembrie 2012), în scădere uşoară faţă de luna anterioară (1,08%), dar în creştere comparativ cu decembrie 2011 (25,3%) şi iunie 2012 (1,61%).

Totalul contribuţiilor virate pe parcursul anului trecut a fost de 2,5 miliarde lei, echivalentul a 600 milioane euro.

În ce ne sunt investite pensiile?

CSSPP menţionează că, în ultima lună a anului trecut, numai sumele plasate în depozite bancare şi obligaţiuni municipale au înregistrat scăderi, comparativ cu decembrie 2011. Pe de altă parte, sumele plasate în celelalte clase de active au înregistrat creşteri cuprinse între 1,6% şi 73%, în condiţiile în care activele totale au crescut cu 50%.

Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile în total active ale titlurilor de stat şi acţiunilor au înregistrat un avans comparativ cu decembrie 2011, în cazul celorlalte clase de active înregistrându-se scăderi ale ponderilor lor. Conform datelor CSSPP, activele totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private au crescut constant pe parcursul anului trecut, înregistrând, la sfârşitul lunii decembrie 2012, un cuantum de 10,24 miliarde lei (2,31 miliarde euro), majorare cu 50% faţă de finalul anului anterior. La 31 decembrie 2012, activele totale din sistemul pensiilor private reprezentau 1,68% din Produsul Intern Brut /PIB, comparativ cu 1,19%, valoare înregistrată la 31 decembrie 2011. Numărul participanţilor a crescut constant lună de lună, aproximativ 290.000 persoane devenind participanţi ai sistemului de pensii private.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă