Ministerul Lucrărilor Publice propune completări pentru contractele încheiate prin PNDL

Beneficiarii PNDL - etapa I răspund de modul de calcul al sumelor solicitate a fi suplimentate, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

Share

Eugen Cișmașu 0 comentarii

03.12.2020 - 22:58

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) va propune, în primă lectură, în şedinţa de Guvern care va avea loc vineri, 4 decembrie, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I.

Proiectul actului normativ propune crearea unui mecanism de implementare flexibil, predictibil şi uşor de gestionat privind transferul sumelor cuvenite de la bugetul de stat în baza contractelor de finanţare multianuale încheiate cu MLPDA.

Totodată, iniţierea prezentei ordonanţe de urgenţă este imperios necesară pentru a oferi posibilitatea prelungirii contractelor de finanţare încheiate prin PNDL etapa I (2015-2020) şi (2016-2021) cu încă doi ani, prin derogare de la prevederile legale în vigoare.

Prin mecanismul propus pentru decontare, se asigură beneficiarilor posibilitatea gestionării contractelor de achiziţii publice atribuite pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate prin program, în acord cu fondurile aflate la dispoziţia acestora în orice moment, fără a se mai institui condiţionarea finanţării acestora de sumele reprezentând credite bugetare aprobate prin legile bugetare anuale în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Prezentul proiect propune următoarele:

- toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor executate care se înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare, se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate;

- se acordă beneficiarilor posibilitatea efectuării plăţii bunurilor achiziţionate/ serviciilor prestate/lucrărilor executate din surse proprii sau din alte surse legal constituite în orice moment, în cursul unui an bugetar, cu recuperarea acestora.

Beneficiarii PNDL - etapa I răspund de modul de calcul al sumelor solicitate a fi suplimentate, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

Citește totul despre:

#contracte #pndl #mlpda

Comentarii