17.3 C
București
luni, 26 februarie 2024
AcasăEconomieDate limită pentru taxe și impozite, la sfârșit de lună

Date limită pentru taxe și impozite, la sfârșit de lună

Astfel pentru data de joi, 25 ianuarie, sunt prevăzute următoarele obligaţii:

** Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2018 şi a modului de determinare a acesteia. Sunt vizate persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 300 alin. (9);

** Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Este vizată persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale care solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 300 alin. (16);

** Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, venituri obţinute de nerezidenţi, venituri din alte surse. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) şi (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) şi (6);
 

** Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 de euro. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 322 alin. (6), OPANAF 631/2016;

** Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Sunt vizaţi: lunar – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; trimestrial – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.2; alte termene – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 2935/2017, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: OPANAF 2935/2017;

** Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112. Sunt vizaţi următorii contribuabili: pentru luna precedentă – persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.1 şi OMFP 1024/2017); pentru trimestrul precedent – contribuabilii prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 (legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.4 şi OMFP 1024/2017);

** Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208. Sunt vizaţi notarii publici. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1866/2017;

** Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;

** Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Formularul se completează şi se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017;

** Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301. Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;

** Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) şi g) din Legea nr.227/2015 Legislaţie relevantă: OPANAF 793/2016;

** Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017;

** Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21);

** Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097. Pentru intrarea prin opţiune în sistem, până pe 25 ianuarie, sunt vizate persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent. Pentru ieşirea din sistem, notificarea se depune până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei. Mai sunt vizate şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 324, OPANAF 1503/2016;

** Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Sunt vizate persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi, dar şi persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7);

** Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Pentru data de vineri, 26 ianuarie, principala obligaţie fiscală este depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislaţie relevantă: OPANAF 795/2016, OUG 7/2017.

Cele mai citite

Vlad Piedone candidează la Primăria Sectorului 5

Într-o mișcare surprinzătoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, în cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV, că...

Nae Caranfil, regizorul:”Nici la Hollywood nu prea mai sunt bani”

La Dialogurile Puterii, un invitat special, regizorul Nae Caranfil, cu modestia creatorului, vorbește despre filme, despre trecutul și viitorul cinematografiei, dar și despre...

George Simion, la conferința liderilor conservatori, la Washington: “Să facem România Mare, nu doar America”

Deputatul George Simion a participat, la Washington, la o conferință internațională a liderilor conservatori, de unde a transmis un mesaj în limba română: "Să...
Ultima oră
Pe aceeași temă