22.2 C
București
marți, 23 iulie 2024
AcasăEconomieANUNȚ începere proiect „TENDER HUB"

ANUNȚ începere proiect „TENDER HUB”

S.C. ACQUISITION CAREER MANAGEMENT S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “TENDER HUB – creșterea competitivității ACM prin realizarea unui sistem informațional modular inovativ în domeniul achizițiilor publice “ Cod SMIS 114504. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare Nr. 3286/05.10.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.504.419, 66 lei lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 904.711,20 lei, din care 769.004,52 lei din FEDR. Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 135.706,68 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul SC ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL (ACM), în domeniul de activitate CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a., prin realizarea unui sistem informațional modular inovativ care să asigure un management performant și eficient al achizițiilor publice la nivel național, pentru toti agenții economici, persoane fizice și juridice, interesați.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Un sistem informațional modular inovativ funcțional în domeniul de activitate CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a. realizat într-un interval de maximum 14 luni, prin diversificarea activității ACM

OS2 – Productivitatea muncii crescută în ACM, prin crearea a 4 noi locuri de muncă și creșterea numărului de salariați cu 4 persoane, din care cel puțin 1 persoană din categoria persoanelor defavorizate, și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea plății finale în cadrul proiectului).

Durata de implementare a proiectului este de 26 de luni: respectiv de la data 01.10.2017 până la data 30.11.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Doamna Adriana Tran, consultant, telefon: 0740202064, e-mail: office@acm-info.ro.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă