25.8 C
București
miercuri, 24 iulie 2024
AcasăAlegeri 2016Directorul financiar,
 mai mult decât contabil

Directorul financiar,
 mai mult decât contabil

Responsabilităţile unui director financiar sunt mult mai complexe faţă de cele tradiţionale, legate în principal de rolul de contabil. CFO-ul (Chief Financial Officer), în primul rând, trebuie să deţină o înţelegere profundă a companiei.

Activitatea unui director financiar este vitală pentru o organizaţie, mai ales în condiţii de recesiune economică. Cum orice companie are nevoie de bani pentru a supravieţui, CFO-ul poate fi singurul care să ofere soluţii pentru reducerea costurilor. „În condiţiile de faţă, managementul financiar a devenit o problemă a întregii companii şi nu numai a top-mana­gementului”, explică Dragoş Constantin, director financiar la RHS Company.
Aceste necesităţi acute au dus la schimbarea propriu-zisă a fişei de post a directorului financiar. „În perioadă de criză, CFO-ul urmăreşte reducerea costurilor, conservarea numerarului, diversificarea surselor de finanţare şi deschiderea de noi linii de cre­dit, analiza atentă a furnizorilor şi clienţilor, precum şi evaluarea financiară a activelor şi compa­niilor care ar putea fi achizi­ţio­nate”, susţine Răzvan Horo­bea­nu, manager Deloitte Consul­tanţă.

Studii de specialitate

Educaţia formală are un rol esen­ţial în ocuparea unei pozi­ţii de conducere într-un departament de financiar. Exigenţa creşte o dată cu mărimea orga­ni­zaţiei, iar cunoaşterea a cât mai multor concepte din domeniu poate fi realizată doar prin studiul continuu. „Consider că niciodată nu poţi spune că ai învăţat suficient şi nu mai ai ne­voie de instruire. Aprofundarea cunoştinţelor deja dobândite în timp şi însuşirea unor principii noi cu posibilitatea aplicării acestora în practică sunt pre­mi­sele asigurării succesului”, mărturiseşte Dragoş Constantin, absolvent al Academiei de Studii Economice şi deţinător al altor nouă certificate şi specializări în economie.
Pe lângă diplome şi recunoaşteri pe plan educaţional, un director financiar trebuie să îndepli­nească, în primul rând, abilităţi de lider. „Cele mai importante abilităţi, în afară de cele strict legate de contabilitate, raportare şi respectare a cerinţelor legale pe care le consider critice, directorul financiar necesită cunoş­tinţe în prezentarea şi analiza datelor, utilizarea sistemelor informa­tice, cât şi în managementul schimbării şi al conflictelor”, completează Răzvan Horobeanu.

Patru roluri

Conducerea unui departament financiar are la bază patru roluri complexe, iar îndeplinirea acestora poate fi făcută cu multă experienţă. „Directorul financi­ar este administrator – responsa­bil de conservarea activelor, înre­gis­trările contabile -, operator – asigură funcţionarea eficientă şi susţinută a departamentului financiar -, strateg – se implică în mod direct în definirea strategiei pentru a îmbunătăţi performanţa companiei şi valoarea adăugată adusă acţionarilor – şi, nu în ultimul rând, catalizator, un agent al schimbării – urmă­reşte alinierea şi executarea strategiilor prin responsabili­zarea celorlalţi membri ai echipei de management”, precizează Răzvan Horobeanu.

Fişa de post

• Asigurarea eficien­ţei funcţiei finan­ciare.

• Dezvoltarea perso­nalului, managementul performanţei.

• Înţelegerea profundă a companiei.

• Reducerea cos­
tu­ri­lor.

• Conservarea nume­rarului.

• Diversificarea sur­selor de finanţare.

• Deschiderea de noi linii de credit.

• Analiza atentă a furnizorilor şi clienţilor.

• Evaluarea financiară a activelor şi companiilor care ar pu­tea fi achiziţionate.

Sursa: Deloitte 
Consultanţă

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă