FOTO: vreaulascoala.romaeducationfund.ro

Plan european pe 10 ani pentru sprijinirea romilor din Uniunea Europeană

Comisia Europeană a stabilit șapte domenii principale de interes pentru sprijinirea romilor din statele comunitare.

Share

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 07.10.2020 - 13:11

Egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele sunt domeniile ce cuprind obiective și recomandări de urmat de către statele membre pentru modul de realizare a acestora.

Aceste obiective și recomandări vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progreselor și de asigurare a faptului că UE continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului vital de care atât de mulți dintre romii care trăiesc în UE au încă nevoie, a anunțat Comisia Europeană.

Instituția europeană a propus obiective minime de atins până în 2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior. Printre acestea se numără:

- reducerea la jumătate a numărului de romi care sunt victime ale discriminării;

- dublarea numărului de romi care depun o plângere atunci când sunt discriminați;

- reducerea cel puțin la jumătate a diferenței de venituri între romi și restul populației;

- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește participarea copiilor la educația preșcolară;

- reducerea numărului de copii romi care frecventează școli primare segregate în cel puțin jumătate din statele membre cu o populație romă importantă;

- reducerea cu cel puțin jumătate a diferențelor de ocupare a forței de muncă și a diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă;

- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește speranța de viață;
reducerea cu cel puțin o treime a decalajului în ceea ce privește condițiile precare de locuit;
asigurarea faptului că cel puțin 95 % din romi au acces la apă de la robinet.

Comisia Europeană invită fiecare stat membru să prezinte o strategie națională până în septembrie 2021 și să raporteze cu privire la punerea ei în aplicare o dată la doi ani. Comisia va monitoriza progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, pe baza informațiilor rezultate în urma anchetelor desfășurate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și a contribuțiilor din partea societății civile. Se va face, de asemenea, o evaluare intermediară aprofundată a tuturor componentelor noului plan pe 10 ani.

Comentarii