Update Drept la Replică/ Lovitură totală pentru cetățeni: Morbiditate crescută cu 50%!

Afectați sunt locuitorii din zona gropii de gunoi Glina din Popești-Leordeni, Berceni și zonele limitrofe.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 30.06.2020 - 19:37

Despre dreptul la replică din partea reprezentanților societății ECOREC S.A., prin renumita casă de avocatură Stoica & Asociații

 

În ultimul timp, jurnaliști de bună credință sunt supuși unor notificări de drept la replică emise de casele de avocatură de top din România.

În virtutea dreptului la Replică, cunoscută de marile case de avocatură, este inclusă datoria jurnalistului de a investiga, documenta și verifica informațiile aduse în atenția publicului. Nu există niciun dosar, pe rolul instanțelor de judecată din România, în care jurnaliști ai României Libere să fii pierdut UN PROCES! Cauzele pe care jurnaliștii RL și le asumă sunt cauze de larg interes și de pericol major pentru orice cetățean aflat pe teritoriul României.

Buna credință a jurnaliștilor a devenit un constant motiv de atac din partea celor aduși în discuție și care folosesc nume mari precum Ion Dragne - Șeful Baroului București sau Valeriu Stoica - Polician Liberal și Academic - fondator al Stoica și Asociații spre a NE INTIMIDA. Dacă pe unele subiecte de interes public înțelegem să nu comentăm la replică, când vine vorba de sănătatea românilor nu NE VEȚI INDUCE LA TĂCERE!

Chiar Excelența sa, ambasadorul Marii Britanii la București, domnul Andrew Noble - a susținut fervent lupta împotriva poluării și demascarea celor implicați.

Jurnalistul are datoria să tragă un semnal de alarmă, spre exemplu, în multe țări democratice jurnalistul ajută instituțiile - prin prezentarea informațiilor la care fie acestea nu ajung, fie le ignoră - și acele instituții își acceptă vina și remediază.

Jurnaliștii nu pornesc lupte legale ci atrag atenția asupra unor aspecte grave, ce dăunează interesului public, din dorința de a se SOLUȚIONA și de a proteja drepturile tuturor cetățenilor.

Nu susținem notificările de drept la replică, cu un limbaj agresiv și o înșiruire de paragrafe greu de citit pentru orice cetățean simplu, dar susținem DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE ȘI DREPTUL FIECĂRUIA la a avea o părere:

 


                      Drept la Replică, ECOREC S.A., prin Stoica & Asociații

Ca a urmare a publicării în data de 22 iunie 2020, 16:26 a articolului “Lovitură totală pentru cetățeni: Morbiditate crescută cu 50%” semnat de romanialibera.ro, în conținutul căruia au fost prezentate publicului informații false, neverificate, într-o manieră capabilă să altereze percepția cititorilor și să inducă în eroare publicul cu privire la activitatea desfășurată de ECOREC S.A. la depozitul de deșeuri Glina dar și asupra situației reale a amplasării depozitului și a influenței acestuia asupra comunităților învecinate, prin prezentarea cu rea intenție a unor informații grave, fără citarea sursei acestora, prin care se promovează în mod eronat ideea că în zona depozitului pentru deșeuri Glina se înregistrează o morbiditate crescută ca urmare a activității depozitului, în contextul în care opinia publică este sensibilă la orice astfel de informații  în contextul recentelor episoade de poluare la nivelul capitalei dar și în contextul pandemiei, aducem următoarele clarificări:
-       Depozitul de deșeuri Glina este un depozit conform care respectă toate cerințele de proiectare, construcție și exploatare existente prin normativele naționale și actele normative europene.
-       ECOREC S.A. deține toate avizele și actele de reglementare necesare. Activitatea este certificată prin Sisteme de Management de Mediu și de Calitate.
-       În prezent activitatea depozitului Glina este sistată din 18.02.2019. ECOREC S.A. se află în procedură de autorizare a instalației de sortare a deșeurilor municipale și a instalației de prelucrare și recuperare a deșeurilor din demolări și construcții și nu a depozitului de deșeuri, așa cum eronat prezentați în articol.
-       Amplasarea depozitului, cât și alocarea spațiului aferent acestei activități s-a făcut prin hotărâre de guvern în anul 1999.
-       Prima atestare a zonei ca “groapă pentru depozitarea gunoaielor menajere” apare în anul 1967 în “Studiul posibilităților de depozitare a gunoaielor menajere din orașul București nr. 200/30.01.1967”.
-       În zonă există și alți poluatori de anvergură, al căror impact cumulat asupra mediului poate duce la depășiri punctuale și sporadice ale emisiilor, cu efect posibil asupra populației din comunitățile cele mai apropiate, respectiv Popești-Leordeni și Glina. Având în vedere că depozitul Glina are activitatea sistată încă din februarie 2019 orice posibilă poluare din această perioadă este greu atribuibilă subscrisei. Doar acest argument este suficient pentru a demonstra caracterul fals al informațiilor prezentate.
-       Depozitul pentru deșeuri Glina este amplasat într-o zonă industrială destinată managementului deșeurilor încă din anii 1950 , fiind învecinată cu Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina care deservește întreg municipiul București, colectorul casetat Dâmbovița (transport ape menajere municipale), PROTAN S.A. (activitate de stocare si manipulare cadavre si resturi animaliere), REMAT S.A. (sortare si valorificare deseuri) INDECO GRUP S.A. (sortare si valorificare deseuri), PICOVIT S.A. (ferma de crestere intensive a porcinelor), PALAPLAST S.A. (producție fittinguri industriale din materiale plastice), ARTE GRUP PRINT S.R.L. (productie ambalaje), T.M.C.U.B. (productie utilaje si chimicale), PROTECT CHEMICAL S.R.L. (productie chimicale), PEPSICO STAR FOODS S.R.L. (productie alimente) EUROINK CHEMICALS S.R.L. (productie cerneluri tipografice, lacuri, vopseluri), EUROBUSINESS GROUP S.R.L. (activitati tipografice), DURAZIV S.R.L. (produse chimicale, vopsele, tencuieli decorative, adezivi etc.), GLASS EXPERT S.R.L. (procesarea sticlei plane, precum si productia de sticla), FABRYO CORPORATION S.R.L. (fabrizarea vopselelor, lacurilor, cernelei tipografice etc.), CARDINAL S.R.L. (productie de compounduri din polimeri si elastomeri termoplastici) și multe alte activități industriale.
-       Contrar celor prezentate, există un singur studiu recent întocmit legal și cu respectarea normelor de  organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, al cărui rezumat se află publicat pe site-ul DSP. Studiul este întocmit de o societate autorizată conform prevederilor legale, avizată de Institutul Național de Sănătate Publică, cu respectarea etapelor procedurii de realizare a studiilor EIS. Din cuprinsul acestui studiu, care a fost validat inclusiv de autoritățile sanitare competente, rezultă că nu există un impact semnificativ în privința sănătății populației a activității de depozitare desfășurate de subscrisa. Cu atât mai puțin ar putea să existe un asemenea impact pentru activitatea de sortare a deșeurilor (fără depozitare locală sau cu depozitare redusă) pe care ar putea-o desfășura stația de sortare extrem de performantă, la standarde europene, pe care o deținem.
-       Cu privire la afirmația „deșeurile din cianuri provenite de la Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice care au fost amestecate cu deșeurile municipale”, acestea reprezintă informații false menite să creeze panică în rândul populației. În realitate la depozitul Glina nu au fost eliminate niciodată altfel de deșeuri decât cele nepericuloase. Toata cantitatea de deșeuri pe care GLOBAL ECO CENTER SRL a încercat sa o depoziteze la Glina a fost inventariata, sigilata si stocata temporar pe o platforma betonata fără ca aceste deșeuri sa ajungă in zona activa de depozitare. Ulterior in data de 09.12.2010 aceste deșeuri au fost preluate in integralitate de către GLOBAL ECO CENTER SRL pentru a fi transportate si neutralizate la Câmpulung Muscel. Aceste aspecte sunt confirmate de concluziile dosarului penal nr. 501/P/2012,  finalizat cu trimiterea în judecată in data de 01.06.2016 a inculpaților Tifan Vasile si GLOBAL ECO CENTER SRL și condamnarea acestora, ECOREC SA având doar calitatea de martor.
-       Depozitul Glina este cuprins în Planul Urbanistic General al orașului Popești Leordeni, față de limita acestuia fiind impusă prin reglementările urbanistice o distanță minim de protecție de 1000 m. Această zonă nu este respectată datorită edificării construcțiilor de tip locuință (legal sau ilegal) mai ales cu preponderență în perioada 2010 – prezent. Autoritățile locale sunt conștiente de această situație, subscrisa notificând frecvent aceste nereguli, însă continuă să emită autorizații de construire pentru edificarea locuințelor în zona de protecție a depozitului.
-       Nerespectarea distanței de protecție sanitară între limita amplasamentului este o consecință a extinderii nereglementate a zonelor rezidențiale spre depozitul Glina, având în vedere că depozitul este în același amplasament de peste 50 de ani. ECOREC S.A. a notificat în permanență autoritățile responsabile privind acest aspect și a solicitat interzicerea autorizării acestor construcții.
-       Amplasamentul depozitului Glina a fost vizitat în luna februarie anul curent 2020 de o delegație a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, inclusiv de domnul ministru Costel Alexe, fiind verificare toate instalațiile de depoluare aferente depozitului.
-       În incinta depozitului se află o instalație de sortare a deșeurilor cu o capacitate de 70 de tone pe oră, respectiv 500.000 tone/an, modernizată în anul 2017, care este capabilă să sorteze aproximativ 50% din deșeurile produse la nivelul mun. București, prin funcționarea căreia este posibilă atingerea țintelor de reciclare și evitarea infringementului pentru neatingerea țintelor de reciclare.
-       Celulele de depozitare a deșeurilor sunt construite cu respectarea tuturor cerințelor legale și cuprind măsuri stricte de protecție prin dublă impermeabilizare, sisteme performante de drenaj și nu permit poluarea mediului înconjurător.
-       Instalațiile de poluare care deservesc depozitul cuprind: instalații de captare și tratare a levigatului prin procedeul osmozei inversei cu o capacitate dublă față de cea necesară. Instalații de extracție și neutralizare a gazelor de depozit la temperaturi înalte de peste 1100 grade Celsius. 
-       Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, depozitul Glina a fost verificat prin sute de inspecții ale comisarilor Gărzii de Mediu Ilfov și Gărzii Naționale de Mediu, de laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului și de alte instituții abilitate, niciodată nu au fost constatate neconformități la adresa activității capabile să pună în pericol mediul înconjurător ți comunitățile învecinate (link APM).
-       Între zonele active din incinta amplasamentului și cele mai apropiate locuințe, subscrisa a realizat o perdea vegetală pe o suprafață de 10 hectare, poziționată pe aliniamentul limitei de proprietate care cuprinde 40.000 de exemplare de salcâm și salcie (link https://www.facebook.com/180435996128712/posts/667874307384876/).
-       Subscrisa desfășoară periodic activități de monitorizare a principalilor factori de mediu prin laboratoare acreditate, monitorizare care nu a relevat depășirea pragurilor de alertă.
-       Evaluarea nivelului de fond regional total pentru județul Ilfov, implicit si pentru localitățile Popești Leordeni si Glina reprezentând localitățile cele mai apropiate de depozitul Glina, realizată în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Ilfov perioada 2019 – 2023 elaborat de Consiliul Județean Ilfov relevă o încărcare semnificativă a mediului pentru următorii indicatori SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb.
-       Evaluarea nivelului de fond regional total pentru județul Ilfov, implicit si pentru localitățile Popești Leordeni si Glina reprezentând localitățile cele mai apropiate de depozitul Glina, realizată în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Ilfov perioada 2019 – 2023 elaborat de Consiliul Județean Ilfov relevă o încărcare semnificativă a mediului pentru următorii indicatori SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb.
-       Interpretarea datelor statistice referitoare la morbiditatea prin boli respiratorii puse la dispoziția ECOREC S.A. de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov nu indică vreun impact decelabil asupra stării de sănătate a comunităților învecinate. Indicatorii de sănătate aferenți perioadei 2014 – 2019 pentru Popești Leordeni și Glina sunt inferiori celor din zone similare dar fără a fi poziționate în apropierea unui obiectiv asemănător depozitului Glina (ex. Pantelimon și Buftea).
-       Autenticitatea listelor cu semnături este pusă sub întrebării având în vedere că există o cercetare în derulare a poliție Popești Leordeni pentru infracțiunile de trafic de influență, oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanelor care au semnat în scopul exploatării semnăturii lor. Astfel există dovezi clare că pe parcursul mai multor zile din luna iunie 2020, mai multe persoane au oferit sume de bani cetățenilor rezidenți în localitățile din apropierea depozitului Glina pentru obținerea semnăturii acestora pe un tabel, anumite persoane fiind în situația în care nici măcar nu știu ce au semnat.
-       Subscrisa se confruntă cu o campanie mediatică derulată de interese concurențiale prin intermediul unor societăți de promovare publicitară și chiar a unor false ONG-uri, prin promovarea unor informații false sub egida unor comunicate de presă cu titluri senzaționale al cărui singur scop este denigrarea și defăimarea subscrisei și exercitarea unei presiuni deosebite pe opinia publică și pe autorități pentru a răspunde acestora într-o manieră defavorabilă subscrisei și pentru a îngreuna desfășurarea activității. Articolele de presă  denigratoare sunt însoțite de sesizări ale unui ONG astfel încât campania să aibă un efect cât mai puternic.
-       Contrar celor prezentate, activitatea desfășurată la depozitul Glina nu reprezintă niciun pericol pentru mediu sau pentru comunitățile locale, aspecte certificate de numeroasele controale ale autorităților.
-       În articol sunt folosite în mod intenționat anumite exprimări cu impact emoțional ridicat în scopul creări de panică și incitare a populației la sentimente negative asupra activității desfășurată de subscrisa.
 
De asemenea, atragem atenția că prin acest articol ați dat publicităţii informaţii de a căror veridicitate autorii nu sunt siguri, și a căror autenticitate nu a fost verificată prin sursele avute la îndemână și care nu se bucură de referințe către surse exterioare de confirmare. Considerăm că nu este respectat codul deontologic asumat de publicație iar maniera de redactare a textului și de prezentare a faptelor induce cititorul în eroare și lasă impresia de dezinformare cu rea intenție.
Menționăm încă o dată că nu am fost contactați pentru a verifica informațiile înainte de publicarea articolului și nici pentru a emite un punct de vedere legat de acest subiect.
Pentru toate afirmațiile nereale si calomnioase, difuzate publicului ne rezervăm dreptul să atragem răspunderea persoanelor vinovate, inclusiv prin solicitarea de daune materiale.

................................................................................................................................................................................................................................

 

Articolul inițial

 

Morbiditatea, în termeni simpli, se referă la nivelul de boală și de invaliditate caracteristic unei populații afectate de factori externi care determină nivelul și impactul acesteia.

Studii recente de impact asupra sănătății populației care trăiește în zona limitrofă a gropii de gunoi Glina, care a poluat masiv și a distrus sănătatea populației în ultimii 20 de ani, depuse la Direcția de Sănătate Publică și afișate pe site-ul acestei instituții au rezultate dramatice pentru cetățenii din Popești-Leordeni, Glina, Berceni și unele cartiere bucureștene limitrofe.

Se moare cu 50% mai mult în aceste zone afectate de poluarea masivă de la groapa de gunoi Glina unde în ultimii ani au fost aduse ilegal deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană și amestecate cu deșeurile menajere proprietatea Primăriei Municipiului București și provenite de la cetățeni și agenți economici așa cum arată numeroase articole și reportaje din presa națională și internațională.

Bolile cele mai frecvente sunt: afecțiuni ale căilor respiratorii, alergii, astm, cancer pulmonar, afecțiuni renale, afecțiuni gastro-intestinale, afecțiuni ale sistemului cardiovascular.

Munții de gunoaie depășesc de multe ori înălțimea de 100 de metri și se află la o distanță între 38 și 70 de metri de casele și gospodăriile oamenilor emanând în permanență substanțe toxice care au distrus în timp și distrug în continuare sănătatea comunităților locale.

Încălcarea frauduloasă a Ordinului nr. 109/2014 în ultimii 20 de ani și până în anul 2018 când a fost închis focarul de poluare de la groapa de gunoi Glina, ordin care stabilește ferm o distanță de 1000 de metri între gropile de gunoi și casele locuite ale cetățenilor a fost posibilă prin intermediul funcționarilor publici corupți de la Agenția de Protectia Mediului Ilfov, Direcția de Sănătate Publică și din Ministerul Mediului care au avizat aceste activități la o distanță atât de mică de casele oamenilor și care în acest moment sunt responsabili pentru îmbolnăvirea și moartea oamenilor.

Efectele avizării ilegale a acestor activități la distanțe de 38 de metri de casele oamenilor reprezintă acum sursa principală a morbidității populației aflate în continuare lângă focarul de poluare, lângă munții de gunoi toxic amestecat cu cianuri și substanțe periculoase care macină zilnic sănătatea și speranța de viață a locuitorilor.

Dar aspectul uluitor care determină cea mai mare mâhnire și revoltă a pupulației înjosite și îmbolnăvite în ultimii ani este faptul că se reîncearcă redeschiderea focarului de poluare de la groapa de gunoi Glina prin autorizarea mascată a unei stații de sortare, procedura aflată în derulare la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

Studiul de sănătate realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în anul 2018 privind impactul asupra sănătății populației a gropii de gunoi Glina și a stației de sortare de pe amplasamentul acesteia a demonstrat că are efecte dezastruoase pentru sănătatea populației și nu a fost pus niciodată la dispoziția autorităților de reglementare a Ministerului, a Gărzii de Mediu si a populației de către Ecorec, administratorul gropii de gunoi Glina. Punerea la dispoziție a acestui studiu ar fi demonstrat încă din anul 2018 pericolul la care este expusă comunitatea din jurul gropii de gunoi Glina iar ascunderea lui de către acționarii de la Ecorec și de către autoritățile păublice reprezintă o gravă infracțiune asupra sănătății populației cu efectul creșterii morbidității la peste 50% în această zonă.

Grupul de interese creat în jurul gropii de gunoi Glina și care vrea să redeschidă acest focar de poluare prin avizarea mascată a unei stații de sortare aflată pe amplasamentul contaminat a încercat o tentativă de realizare a unui studiu de impact asupra sănătății populației cu o firmă privată denumita HYGMASTER care ar trebui să demomstreze că această bombă ecologică care a distrus sănătatea oamenilor ani de zile trebuie să funcționeze în continuare.

Această societate privată ar trebui să vină cu argumente împotriva studiului de sănătate publică realizat în anul 2018 de către o instituție abilitată a statului, Institutul Național de Sănătate Publică prin care s-a arătat în mod clar că groapa de gunoi Glina și stația de sortare aparținând Ecorec, aflate la distanță între 38 și 70 de metri de casele locuite, impactează în mod negativ sănătatea populației din zonă.

Populația revoltată și speriată de perspectiva redeschiderii focarului de infecție a transmis în număr impresionant petiții către președintele României Klaus Iohannis, Primul Ministru al României Ludovic Orban, către Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Institutul Național de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului.

 

Atașăm parțial aceste petiții. Analizele aferente poluării din zona gropii de gunoi Glina efectuate în urmă cu două săptămâni au rezultate alarmante având depășiri la stibiu, argint, arsen, bariu, cadmiu, cobalt, cupru, mercur, molibden, plumb, zinc care pun în pericol și în prezent populația limitrofă din jurul gropii de gunoi Glina.
Ca urmare a acestei creșteri alarmante a morbidității populației din zona limitrofă a gropii de gunoi Glina care depășește procentul de 50 %, cetățenii afectați de boli și cei care au avut pierderi familiale au împuternicit asociațiile de mediu pentru realizarea unui rechizitoriu public care să fie mediatizat și adus în atenția autorităților și a opiniei publice, rechizitoriu care va fi îndreptat împotriva oamenilor de afaceri, a funcționarilor publici și a demnitarilor care în decursul timpului au contribuit la acest genocid contra comunităților din jurul gropii de gunoi Glina.
Prin rechizitoriul public se va aduce în atenția populației, a autorităților statului și a comunităților locale numele persoanelor, a funcționarilor publici, a demnitarilor și a oamenilor de afaceri care au contribuit prin mai multe fapte antisociale reținute în sarcina lor care au dus la creșterea morbidității în zona limitrofă gropii de gunoi Glina cât și efectele acestei creșteri transpusă prin numarul mare de decese influențate de activitatea și poluarea din ultimii 20 de ani de la groapa de gunoi Glina.

Comentarii